Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Novel Driveline Stabilisation Technique for VAD

38th Annual Meeting and Scientific Sessions of the International-Society-for-Heart-and-Lung-Transplantation (ISHLT), Nice, France, 11 - 14 April 2018, vol.37 identifier

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Kalp Transplantasyonu Tecrübemiz

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.45

Nadir iki antitenin birlikteliği: Median Arkuat ve Nutcracker sendromu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.179

Sol ventrikül anevrizması ve koroner arterlerinde anevrizmaları olan hastada cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.159

TAVI sırasında gelişen, tamponad ve kardiyak arreste yol açan sol ventrikül çıkım yolu yırtığının başarılı tamiri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.160

Kalp Transplantasyonu Tecrübemiz

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.45

TAVI sırasında gelişen, tamponad ve kardiyak arreste yol açan sol ventrikül çıkım yolu yırtığının başarılı tamiri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.160

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

TAVI sırasında gelişen, tamponad ve kardiyak arreste yol açan sol ventrikül çıkım yolu yırtığının başarılı tamiri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.160

Sol ventrikül anevrizması ve koroner arterlerinde anevrizmaları olan hastada cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.159

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Kalp Transplantasyonu Tecrübemiz

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.45

Sol ventrikül anevrizması ve koroner arterlerinde anevrizmaları olan hastada cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.159

Nadir iki antitenin birlikteliği: Median Arkuat ve Nutcracker sendromu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.179

TAVI sırasında gelişen, tamponad ve kardiyak arreste yol açan sol ventrikül çıkım yolu yırtığının başarılı tamiri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.160

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Nadir iki antitenin birlikteliği: Median Arkuat ve Nutcracker sendromu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.179

Nadir iki antitenin birlikteliği: Median Arkuat ve Nutcracker sendromu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.179

Anevrizmatik Desendan Aorta Rüptüründe Acil Torasik Endovaskuler Stent Greft İmplantasyonu Olgu Sunumu

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Surgical Treatment of a Left Ventricular Pseudoanevrysm with A Triplex Graft

The 64 th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, 26 - 29 March 2015

Outcomes in Patients Receiving Long Term Assist Devices A Single Centre Experience

The 64 th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, 26 - 29 March 2015, vol.56, pp.46-47

Cardiac Retransplantation: Outcomes of Three Cases

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.179

Surgical Treatment of a Left Ventricular Pseudoaneurysm with a Triplex Graft

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.140

Our Clinical Experience of Carotid Artery Surgery

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.302

Our Clinical Experience of Carotid Artery Surgery

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.302

Induction Theraphy in Heart TransplantationAdipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells (ATMSCs) Injections in Tromboanjitis Obliterans: A Case Report

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.179

Our Clinical Experience of Carotid Artery Surgery

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.302

VAD exchange through thoracotomy

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.474

Ventriküler destek sistemleri ameliyat prosedürü

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.519

Akdeniz Üniversitesi uzun dönem ventrikül destek cihazları ve total yapay kalp deneyimlerimiz

Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 April 2014

Akdeniz Üniversitesi uzun dönem ventrikül destek cihazları ve total yapay kalp deneyimlerimiz

Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 April 2014

Long Term Ventrıcular Assıst Devıce And Total Artıfıcıal Heart Experıence Of Akdenız Unıversıty

İstanbul Academy 2013, Tackling Advanced Heart Failure Mechanical Circulatory Support & Transplantation, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2013, vol.22, no.1, pp.224-225

Heart Transplantatıon Experıence Of Akdenız Unıversıty

İstanbul Academy 2013, Tackling Advanced Heart Failure Mechanical Circulatory Support & Transplantation, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2013, vol.22, no.1, pp.226-227

Long Term Ventrıcular Assıst Devıce And Total Artıfıcıal Heart Experıence Of Akdenız Unıversıty

İstanbul Academy 2013, Tackling Advanced Heart Failure Mechanical Circulatory Support & Transplantation, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2013, vol.22, no.1, pp.224-225

Heart Transplantatıon Experıence Of Akdenız Unıversıty

İstanbul Academy 2013, Tackling Advanced Heart Failure Mechanical Circulatory Support & Transplantation, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2013, vol.22, no.1, pp.226-227

Endovenous Laser Therapy of Lower Extremity Varicose Veins: A Single Centre Experience of 700 Procedures in 498 Patients in Four Years

7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 24 - 27 March 2011, vol.14, no.1, pp.40

Son İki Yıllık Dönemde Aort Disseksiyonu Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, vol.18, no.4, pp.335

Son İki Yıllık Dönemde Aort Disseksiyonu Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, vol.18, no.4, pp.1-2

A Case of Noonan Syndrome Associated with Pulmonary Stenosis

6th Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey, 15 - 18 April 2010, vol.10, no.1, pp.2

Kalp Transplantasyonu Sonrası Görülebilen Psikiyatrik Bozukluklar: İki Olgu Sunumu

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, vol.16, no.4, pp.254

Cardiac lymphoma presenting with tamponade: a case report’’ ,

17. Ulusal Patoloji Kongresi,, İstanbul, Turkey, 8 - 13 September 2007, pp.10

Cardiac lymphoma presenting with tamponade: a case report’’ ,

17. Ulusal Patoloji Kongresi,, İstanbul, Turkey, 8 - 13 September 2007, pp.10

Ratlarda kronik pseudononas aeruginosa enfeksiyonunun renal arterde ateroskleroz gelişimine etkisi.

Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2006, pp.125

Ratlarda kronik pseudononas aeruginosa enfeksiyonunun renal arterde ateroskleroz gelişimine etkisi.

Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2006, pp.125

Ratlarda kronik pseudononas aeruginosa enfeksiyonunun renal arterde ateroskleroz gelişimine etkisi.

Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2006, pp.125

Kronik Enfeksiyon Koroner Arter Hastalığına Sebep Olur mu?

KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ VII. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, vol.10, pp.705-708

Bayezid. Kronik Enfeksiyon Koroner Arter Hastalığına Sebep olur mu?

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.197

Kronik Enfeksiyon Koroner Arter Hastalığına Sebep olur mu?

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.197

Bayezid. Kronik Enfeksiyon Koroner Arter Hastalığına Sebep olur mu?

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.197

Books & Book Chapters

Süs Bitkileri Alt Komisyonu-Kesme Çiçekler Raporu

in: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı-Bitkisel Üretim (Süs Bitkileri) Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Güsan K., Editor, Dpt Yayın No. Dpt:2645-Öik:653, Ankara, pp.11-60, 2001

Metrics

Publication

129

Citation (WoS)

171

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

181

H-Index (Scopus)

8

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals