Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sanal Uzamda Kimlik Oluşumu: “The Witcher 3” Oyununun İlişkisel Çözümlemesi - Bildiri Özeti

İLİŞKİSEL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, vol.1, pp.25 Creative Commons License Sustainable Development

Metalaştırılan Kadın

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinlikleri Panelist, Antalya, Turkey, 08 March 2017

CHANGİNG USE OF LANGUAGE: SYMBOLS AND EMOJIS

DESIGN AND NEW MEDIA: SELECTED ARTICLES, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, vol.1, pp.54-58 Sustainable Development

“Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa”, “Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa”

”, Social Sciences and Humanities in Focus , Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar – Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.114

Benetton ve Calvin Klein Reklamlarında Kadın İmgesi

Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi- I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.121-122 Sustainable Development

“İllüzyon – Gerçeğin Sorunsalı”

Yeni Dünya Düzeninde Sanat 10. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 June 2012, pp.299-309 Creative Commons License

“Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi”

Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı 10 Yıldır Tartışıyoruz, Bilim ve Sanat,, İstanbul, Turkey, 7 - 08 June 2012, pp.289-309 Creative Commons License

Gazete Sayfa Tasarımı Sayfa Düzeni Mizanpaj ve Antalya Yerel Gazete Ana Sayfa Çözümlemeleri

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Antalya İl Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle ”Yerel Medya Eğitim Semineri”, Antalya, Turkey, 11 November 2011

“Yanılsama / Gerçek Mekan” ,“(Illusion / Peal Space)”

VI Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2011

“Kent İletişimde Sanatsal Bir Aykırılık: Grafiti”

I. Sanat ve Tasarım Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 22 - 24 December 2008, pp.387-396

“ Kültürel Değişimler ve Medyada Sanatın Yansıması: Milliyet Sanat Dergisi Örneği”

Doğuş Üniversitesi, Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2007, pp.1

“Kültürel Değişimler ve Medyada Sanatın Yansıması; Milliyet Sanat Dergisi Örneği”

Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2007, pp.52 Creative Commons License

“Türk-İran Sinema Afişlerinde Kültürel Yaklaşımlar”

38. ICANAS Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi,, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.159-179 Creative Commons License Sustainable Development

Gelişen Teknolojinin Günümüz Sanatını Belirlemesi ve Yeni Resim Teknikleri

Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, Antalya, Turkey, 7 - 09 September 2007

“Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Reklam Mecralarındaki Slogan Örnekleri ve Analizleri”

UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 05 May 2007, vol.2, pp.391-401 Creative Commons License

Türk Sinema Afişlerinde Geleneksel Kültürel Göstergeleri

International Symposium of Traditional Arts, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Traditional Arts Department, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2006, vol.2, pp.582-590

“Türk Sinema Afişlerinde Geleneksel Kültürel Göstergeleri”

International Symposium of Traditional Arts, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Traditional Arts Department,, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2006, vol.2, pp.581-590 Creative Commons License

“İstanbul Bienali’nde Kimlik ve Aidiyat Sorunu”

8. Ulusal Sanat Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 2006, pp.185-200 Creative Commons License

İstanbul Bienali'nde Kimlik ve Aidiyet Sorunu

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2006, pp.185-201

“Çağdaş Teknolojinin Sanat Dallarına Etkileri Ve Yardımcı Yazılımlarla Bilgisayarda Resim Yapmak”

6 th International Educational Technology Conference,, Famagusta, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.1, pp.357-365 Creative Commons License

Kadın İmgesinin Grafik Tasarımdaki Yeri Konferans

Müzeler Haftası Antalya Müzesi, Antalya, Turkey, 20 May 2005

Books & Book Chapters

Anxiety of the Avatar: Relation of Character Design to Reception in Transmediatic Games

in: Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, Yılmaz R., Erdem M. N., Resuloğlu F., Editor, Igı Global, .., pp.109-147, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Sanat

in: Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa, Cem Can, Abdurrahman Kilimci , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.882-896, 2016

Sanat / Alt Başlık: Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa/Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa

in: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Global Perspectives on Social Siences and Humanities, Cem Can, Abdurrahman Kilimci , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.882-896, 2016 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

30

Project

2

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals