Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE VSD KAPATMA OPERASYONU SONRASI TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ,14. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

‘’A new congenital heart surgery program in a tertiary care hospital of Turkey: First year experience. ‘’

26.th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Vilnius, June 2015, Lithuania, pp.451

‘’A new congenital heart surgery program in a tertiary care hospital of Turkey: First year experience. ‘’

26.th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Vilnius, June 2015, Lithuania, pp.451

‘’A new congenital heart surgery program in a tertiary care hospital of Turkey: First year experience. ‘’

26.th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Vilnius, June 2015, Lithuania, pp.451

Kalp Yetmezliğinden Kalp Nakline giden Yol: 4 Olgu

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.306

A Novel Driveline Stabilisation Technique for VAD

38th Annual Meeting and Scientific Sessions of the International-Society-for-Heart-and-Lung-Transplantation (ISHLT), Nice, France, 11 - 14 April 2018, vol.37 identifier

Comparison of Anticoagulation of Patients Who Underwent Left Ventricular Assist Device, Clinical Experience

38th Annual Meeting and Scientific Sessions of the International-Society-for-Heart-and-Lung-Transplantation (ISHLT), Nice, France, 11 - 14 April 2018, vol.37 identifier

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Nadir iki antitenin birlikteliği: Median Arkuat ve Nutcracker sendromu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.179

TAVI sırasında gelişen, tamponad ve kardiyak arreste yol açan sol ventrikül çıkım yolu yırtığının başarılı tamiri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.160

Kalp Transplantasyonu Tecrübemiz

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.45

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Sol ventrikül anevrizması ve koroner arterlerinde anevrizmaları olan hastada cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.159

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Sol ventrikül anevrizması ve koroner arterlerinde anevrizmaları olan hastada cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.159

TAVI sırasında gelişen, tamponad ve kardiyak arreste yol açan sol ventrikül çıkım yolu yırtığının başarılı tamiri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.160

Her iki mezenterik arter oklüzyonunda intestinal revaskülarizasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.178

Pediatrik olgularda parsiyel 2/3 üst median sternotomi sonuçlarımız

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.108-109

Nadir iki antitenin birlikteliği: Median Arkuat ve Nutcracker sendromu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.179

Nadir iki antitenin birlikteliği: Median Arkuat ve Nutcracker sendromu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.179

Pediatrik olgularda parsiyel 2/3 üst median sternotomi sonuçlarımız

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.108-109

Kalp Transplantasyonu Tecrübemiz

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.45

Pediatrik olgularda parsiyel 2/3 üst median sternotomi sonuçlarımız

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.108-109

Nadir iki antitenin birlikteliği: Median Arkuat ve Nutcracker sendromu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.179

Kalp Transplantasyonu Tecrübemiz

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.45

TAVI sırasında gelişen, tamponad ve kardiyak arreste yol açan sol ventrikül çıkım yolu yırtığının başarılı tamiri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.160

TAVI sırasında gelişen, tamponad ve kardiyak arreste yol açan sol ventrikül çıkım yolu yırtığının başarılı tamiri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.160

Sol ventrikül anevrizması ve koroner arterlerinde anevrizmaları olan hastada cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.159

Anevrizmatik Desendan Aorta Rüptüründe Acil Torasik Endovaskuler Stent Greft İmplantasyonu Olgu Sunumu

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Yenidoğan bebeklerde kateter ilişkili intrakardiyak trombüsün tanı ve tedavisi: dört olgunun sunumu.

14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Denizli, Turkey, 15 - 18 April 2015, pp.124

Outcomes in Patients Receiving Long Term Assist Devices A Single Centre Experience

The 64 th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, 26 - 29 March 2015, vol.56, pp.46-47

Surgical Treatment of a Left Ventricular Pseudoanevrysm with A Triplex Graft

The 64 th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, 26 - 29 March 2015

Cardiac Retransplantation: Outcomes of Three Cases

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.179

Our Clinical Experience of Carotid Artery Surgery

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.302

Induction Theraphy In Heart Transplantationadipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells (Atmscs) Injections In Tromboanjitis Obliterans: A Case Report

he 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.179

Our Clinical Experience of Carotid Artery Surgery

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.302

Our Clinical Experience of Carotid Artery Surgery

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.302

Surgical Treatment of a Left Ventricular Pseudoaneurysm with a Triplex Graft

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.140

Surgical Treatment Of A Left Ventricular Pseudoaneurysm With A Triplex Graft

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.140

Induction Theraphy in Heart TransplantationAdipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells (ATMSCs) Injections in Tromboanjitis Obliterans: A Case Report

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.179

Cardiac Retransplantation: Outcomes Of Three Cases

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.179

Our Clinical Experience Of Carotid Artery Surgery

The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, İstanbul, Turkey, 26 - 29 March 2015, vol.56, no.1, pp.302

Induction therapy: IL-2 receptor antagonists vs ATG in heart transplantation

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.473

Ventriküler destek sistemleri ameliyat prosedürü

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.519

Combined heart-kidney transplantation: Clinical experience of two cases

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.472

Heart transplantation experience of our clinic

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.103-104

Induction Therapy: Il-2 Receptor Antagonists Vs Atg In Heart Transplantation

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.473

Combined Heart-Kidney Transplantation: Clinical Experience Of Two Cases

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.472

VAD exchange through thoracotomy

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.474

Vad Exchange Through Thoracotomy

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.474

Heart Transplantation Experience Of Our Clinic

Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, no.1, pp.103-104

Surgical Resection of Carotid Body Tumors

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.91-92

Surgical Resection of Carotid Body Tumors

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.91-92

Surgical Resection Of Carotid Body Tumors

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.91-92

Distal Embolism Of Left Atrial Mixoma Piece As A Reason Of Increasing Cladicatio

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.116-117

Surgical Resection of Carotid Body Tumors

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.91-92

Mechanical Venous Thrombectomy of Patient Developed Deep Vein Thrombosis Under Steroid Treatment: A Case Report

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.121

Distal Embolism of Left Atrial Mixoma Piece as a Reason of Increasing Cladicatio

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.116-117

Mechanical Venous Thrombectomy of Patient Developed Deep Vein Thrombosis Under Steroid Treatment: A Case Report

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.121

Mechanical Venous Thrombectomy of Patient Developed Deep Vein Thrombosis Under Steroid Treatment: A Case Report

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.121

Mechanical Venous Thrombectomy Of Patient Developed Deep Vein Thrombosis Under Steroid Treatment: A Case Report

10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, vol.55, no.1, pp.121

Is Carotid Artery Stent Procedure an Alternative to Carotid Endarterctomy with Regional Anesthesia Using Selective Shunt

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 identifier

Books & Book Chapters

Toraks

in: Genel Cerrahi Ameliyatları, Tarık Zafer Nursal, Editor, Churchill Churchill Livingstone, İstanbul, pp.483-500, 2009

Sempatektomi

in: Genel Cerrahi Ameliyatları, Tarık Zafer Nursal, Editor, Churchill Livingstone , İstanbul, pp.463-466, 2009

Pulmoner Rezeksiyon

in: ACS Cerrahi İlkeler & Uygulamalar, M.Mahir Özmen, Vahit Özmen, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.454-460, 2009

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

38

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

39

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

3

H-Index (Scholar)

1

Project

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals