Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Obtaining Height Information Using a 2-D Top View UAV Image with the Help of Spherical Astronomy

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.48, no.7, pp.1083-1090, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

GIS-Based Approach to Determine Suitable Settlement Areas Compatible with the Natural Environment

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT, vol.23, no.1, pp.71-82, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Semi-automatic Tree Detection from Images of Unmanned Aerial Vehicle Using Object-Based Image Analysis Method

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.47, no.2, pp.193-200, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ANALYSIS OF LANDSCAPE PATTERNS AND CONNECTIVITY BETWEEN TREE CLUSTERS DERIVED FROM LIDAR DATA

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.5A, pp.3512-3520, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Automatic Detection of Forest Trees from Digital Surface Models Derived by Aerial Images

International Journal of Engineering and Geosciences, vol.7, no.3, pp.208-213, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Integration of Urban Green Spaces into the Green Infrastructure System within the Framework of the European Green Deal: The Case of Antalya-Konyaaltı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.636-643, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

En Uygun Güzergâh Algoritması ile Doğa Yürüyüşü Rotalarının Modellenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.617-624, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Detection of Ecological Network and Connectivity With Analyzing Their Effects on Sustainable Urban Development

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, vol.4, no.2, pp.63-70, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

An Automated Model to Evaluate Landscape Patches with Analysis of the Neighborhood Relations

PROCEEDINGS, vol.24, no.15, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Route Planning Based on Geographical Information Systems: Idebessoss Ancient City in Lycia, Antalya/TURKEY

TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY, vol.18, no.4, pp.302-308, 2017 (International Refereed University Journal)

Önlisans öğrencilerinin çevre ve doğa korumaya yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.4058-4071, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Kıyı Kenar Çizgisinin UA ve CBS Teknikleri ile Belirlenmesi, Alanda Karşılaşılan Sorunlar

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, vol.20, no.2, pp.254-260, 2016 (National Refreed University Journal)

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Bilgisayar Destekli Tasarım Dersinin Değerlendirilmesi

Electronic Journal Of Vocational Colleges, vol.6, no.1, pp.1-9, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Alanlarda Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilirliği ve Koruma Yaklaşımları

Turkish Journal Of Scientific Reviews, vol.8, no.1, pp.38-45, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Evaluation of Distribution of Landscape and Ornamental Plants Education Programme in Turkish Education System

Turkish Journal Of Scientific Reviews, vol.7, no.1, pp.62-68, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programının Türkiye’deki Dağılımının Değerlendirilmesi

Turkish Journal Of Scientific Reviews, vol.7, pp.62-68, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peyzaj Planlama ve Tasarım Çalışmalarında İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı

V Science, Technology and Innovation Congress, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.34

Sınır İhlalleri Kapsamında Muhtemel Geçiş Güzergahlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, vol.1, pp.60-66

Monitoring Urban Sprawl in Antalya with Sleuth Model

International Symposium on Urbanization and Environmental Problems:Transition/Transformation/Authenticity, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.644-645

İHA Tabanlı Sayısal Yüzey Modeli Kullanılarak Kentsel Peyzajda Ağaç Sıklığı Ve Dikim Aralıklarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.2, pp.19-26

Seydikemer Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Doğal Ortam Özelliklerinin Cbs İle Tespiti

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.451

İnsansız Hava Araçları (İha) İle Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler

International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 November 2017, pp.1073-1080

Peyzaj Planlama ve Tasarımında Tıbbi/Aromatik Bitkiler; Antalya/Konyaaltı Kent Parkları Örneği

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.561

İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.675

Fethiye'nin Kentsel Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.558

Fethiye’nin Kentsel Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.559

Peyzaj Planlama ve Tasarımında Tıbbi/Aromatik Bitkiler; Antalya/Konyaaltı Kent Parkları Örneği

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.904-914

Urban Green Infrastructure System: A comprehensive Approach to Support Biodiversity in Urban Areas

The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, Belarus, 3 - 05 July 2017, pp.687

Problems Encountered in Protected Area Management in Turkey

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, Belarus, 3 - 05 July 2017, pp.350 Sustainable Development

Detecting an ecological networks and connectivity and their effects on sustainable urban development

International Conference on urban geoinformatics, New Delhi, India, 22 - 23 February 2017, pp.269-279

Sufficiency of Public Open-Green Spaces in Fethiye Town/Turkey and Accessibility Analysis with GIS Techniques

1st International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.82-87

Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Arazi Örtüsü Değişiminin UA ve CBS ile Belirlenmesi

1st International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.718-724

Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Arazi Örtüsü Değişiminin UA ve CBS ile Belirlenmesi

1st International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.718-724

Inter- Connected Open Spaces for Sustainable Cities: Application of a Multifunctional Approach to Support the Greenspace Planning

Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, Antalya, Turkey, 27 September - 30 November 2016, vol.2, pp.299-304 Sustainable Development

Engaging Green Infrastructure Scheme into Watershed-and-Urban-based Planning Design Realms

Fabos Conference on Landscape and Greenway Planning, Budapeşte, Hungary, 30 June - 02 July 2016, vol.2, pp.321-328

Yenilebilir Kentler: Sürdürülebilir Turizmde Yeşil Altyapı Planlamaları

II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.189-203

The Approach of the People to Specially Protected Environment Area: Fethiye-Göcek Specially Protected Environment Area Example

1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.10-20 Sustainable Development

Quantification of Light Pollution

1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.1-2

Accessibility Analysis of Public Open-Green Spaces with GIS; Case of Fethiye, Muğla/Turkey

1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.10-20

Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenlerinin Önem-Performans Analiziyle İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 May 2015 - 31 May 2011, pp.682-692

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Proje Dersinin Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.47

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkıları

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 May 2015 - 31 May 2011, pp.1358-1370

Fethiye Kenti Açık ve Yeşil Alan Dağılımlarının Cbs Teknikleri İle Analizi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, vol.1, pp.577-585 Sustainable Development

Futbol Turizminin Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Kapsamında Değerlendirilmesi

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.10-20

Futbol Turizminin Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Kapsamında Değerlendirilmesi

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.10-20

Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Bilgisayar Destekli Tasarımın Yeri

2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 25 - 27 May 2011

Muğla – Fethiye Karayolunun Peyzaj Onarım Teknikleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Peyzaj Mimarlığı IV Kongresi, Aydın, Turkey, 21 - 24 October 2010, vol.1, pp.712-719

İnsan-Doğa-Çevre İlişkilerinin Ekoturizm Temelinde Kıyı Alanları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 6 - 09 July 2010, pp.10-20 Sustainable Development

Çağlayan ve Arılı Vadi Ekosistemlerinin Doğu Karadeniz Kıyıları Kapsamında Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 27 April - 01 May 2010, pp.1

Avrupa Birliğinin Çevre Politikalarında Atık Yönetimi, Katı Atıklar ve Türkiye Uyum Süreci

VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 02 January 2009, pp.1-2

Research on Land Use Decisions and Ecosystem Degradation Relations on Gediz Basin, a Case Study on Gediz Delta

International Conferance of Biodiversity in an Ecosystem Context, Leipzic, Germany, 1 - 03 January 2008, pp.500-501 Sustainable Development

Changes and impacts on coastal ecosystem of touristic land use decisions in Cesme Peninsula

International Conferance of Biodiversity in an Ecosystem Context, Leipzic, Germany, 1 - 03 January 2008, pp.1-2 Sustainable Development

Peyzaj Ekolojisi ve Peyzajın Korunması

Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Uygulanması Yolunda Türkiye Uluslararası Katılımlı Toplantı, Ankara, Turkey, 17 - 20 May 2007, pp.56-61

Books & Book Chapters

The Effect of Temporal Variation in Land Surface Temperature on Land Cover Classes and Agricultural Areas

in: Recent Studies in Planning and Design, Arzu ALTUNTAŞ,Şevket ALP, Editor, IKSAD International Publishing House, Ankara, pp.183-207, 2022

Comparison of Different Indices Used for Shoreline Extraction From Landsat 8 Operational Land Imager in the context of Coastal Planning

in: Recent Studies in Planning and Design, Arzu ALTUNTAŞ,Şevket ALP, Editor, IKSAD International Publishing House, Ankara, pp.3-24, 2022

Determination of Land Use Changes with OBIA Method and Sentinel Images: Manavgat-Greenhouses Sample

in: Planning, Design and Management in Landscape Architecture, Altuntaş A., Editor, Iksad International Publishers, Ankara, pp.166-186, 2021 Creative Commons License

Evaluation of the Relationship Between Land Use and Land Surface Temperature in Manavgat Sub-Basin

in: Planning, Design and Management in Landscape Architecture, Altuntaş A., Editor, Iksad International Publishers, Ankara, pp.3-34, 2021

Evaluation of the Relationship Between Land Use and Land Surface Temperature in Manavgat Sub-Basin

in: PLANNING, DESIGN AND MANAGEMENT IN LANDSCAPE ARCHITECTURE, ALTUNTAŞ Arzu, Editor, IKSAD International Publishing House, pp.3-34, 2021

Erişilebilirlik Analizi: Zaman ve Mekan Koordinasyonunun Sağlanmasında CBS Tabanlı Mekansal Erişim Planlaması

in: Mühendislik ve Mimarlık Çalışmaları, Çiftçi, N., Yanar, Y., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.1-8, 2018

Effects of UrbanDevelopments on Agriculturel Soils: Case Study of Fethiye/Turkey

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, "Efe R., Zencirkıran M., Curebal I.", Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.384-399, 2018

Effects of Urban Developments on Agricultural Soils: Case Study of Fethiye/TURKEY

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkıran M., Curebal I., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.384-399, 2018

Kentsel Tarım Alanlarının CBS Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği

in: Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, pp.198-205, 2017

Farklı Çözünürlüklerdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Sonuçlarına Etkileri

in: Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed.,, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, pp.57-64, 2017

The Approach of Local People Towards the Phenomenon of Protection: Case Study of fethiye-Göcek Special Environmental Protection Area

in: Contemporary Studies in Environment and Tourism, Efe R., Öztürk M., Editor, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, pp.347-357, 2017

The Approach Of Local People Towards The Phenomenon Of Protection: Case Study Of Fethiye-Göcek Special Environmental Protection Area

in: Contemporary Studies in Environment and Tourism, Ed: Efe, R. ve Öztürk, M, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.347-357, 2017

Kentsel Tarım Alanlarının Cbs Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği

in: Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M. ve Ağaçayak, T, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.198-205, 2017

Kentsel Tarım Alanlarının CBS Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği

in: Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017, Prof. Dr. Nizamettin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Yakup KARA, Prof. Dr. İbrahim YALÇINKAYA, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Tevfik AĞAÇAYAK, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, pp.198-205, 2017

Network Analysis; Accessibility to Hospitals with Remote sensing and Geographic Information Systems Techniques: A Case Study of Konyaaltı, Antalya-Turkey

in: Recent Advances in Health Sciences, A. Adil Çamlı, Bilal AK, Ramiz Arabacı, Recep EFE, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.640-647, 2016

Evaluation of the Open and Green Spaces in the Aspect of Urban Ecosystems: Case of Fethiye City, Turkey

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, "Efe R.", "Bizzarri C", "Cürebal I", "Nyusupova GN.", Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, pp.398-410, 2015