Assoc. Prof.

SELİN SERT SÜTÇÜ


Faculty of Law

Department of Private Law

Department of Civil Law

Education Information

2006 - 2013

2006 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (CISG) İFA ENGELLERİ VE SONUÇLARI

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

2006

2006

Postgraduate

MARKANIN KULLANILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kirikkale University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

ADALET BAKANLIĞI HUKUK KLİNİĞİ EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI

Other

ADALET BAKANLIĞI

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law, Private Law

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Law, Department Of Private Law

2018 - 2020

2018 - 2020

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Law, Department Of Private Law

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Law, Department Of Private Law

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TÜKETİCİ HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

TIP HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

MİRAS HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

HASTA HAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

TÜKETİCİ HUKUKU

Doctorate

Doctorate

MİLLETLERARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİ HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

EŞYA HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA

Doctorate

Doctorate

VEKALET SÖZLEŞMELERİ

Postgraduate

Postgraduate

TÜKETİCİ HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

ORGAN VE DOKU NAKLİNİN HUKUKİ BOYUTU

Postgraduate

Postgraduate

SAĞLIK HUKUKU

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Türk hukukunda evlat edinme

SERT SÜTÇÜ S.

r.girgin(Student)

2019

2019

Postgraduate

bayilik sözleşmesi

SERT SÜTÇÜ S.

e.ilkay(Student)

2019

2019

Postgraduate

ALT YÜKLENİCİLİK SÖZLEŞMESİ

SERT SÜTÇÜ S.

B.BULUT(Student)

2017

2017

Postgraduate

TÜRK HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA

SERT SÜTÇÜ S.

A.ÇAKAL(Student)

2016

2016

Postgraduate

SEYAHAT SÖZLEŞMESİ

SERT SÜTÇÜ S.

E.ÇİMEN(Student) Creative Commons License Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2021

2021

NOISE POLLUTION CONCEPT AND DETERMINATION OF THE RESPONSIBILITY OF THE CAUSES OF NOISE POLLUTION IN THE CONTEXT OF SPECIAL LAW

Sert Sütçü S.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.669-693, 2021 (National Refreed University Journal)

2021

2021

EVIDENCES IN HEALTH LAW

Sert Sütçü S.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.16, no.181, pp.1747-1759, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Determining The Liability of Those Who Intermediate In The Establishment of Distance Agreements In The Context of the consumer Law

Sert Sütçü S.

Necmettin Erbakan Üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, vol.4, no.1, pp.276-287, 2021 (National Refreed University Journal)

2021

2021

Analysis the Effects of Covid-19 on the Protection of Personal Health Data

Sert Sütçü S.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.16, no.177, pp.931-938, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2020

2020

GÜVEN SORUMLULUĞU KAVRAMI VE YARGITAYIN GÜVEN SORUMLULUĞU KAVRAMINA YAKLAŞIMI

SERT SÜTÇÜ S.

HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ, vol.12, no.28, pp.193-213, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLIKTAN ÇIKARILMA

SERT SÜTÇÜ S.

TERAZİ AYLIK HUKUK DERGİSİ, vol.1, no.170, pp.2106-2117, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

COVID-19 Kapsamında Yeni Tedavi Yöntemlerinin Denenmesi ve Bu Denemelerin Hukuka Uygunluğu

SERT SÜTÇÜ S.

TERAZİ AYLIK HUKUK DERGİSİ, vol.1, no.166, pp.1267-1274, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

DOLAYLI-DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ

SERT SÜTÇÜ S.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.259-289, 2019 (National Refreed University Journal)

2017

2017

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNDE HASAR (BORÇLAR KANUNU VE CISG İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK)

SERT SÜTÇÜ S.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.XXXIII, no.2, pp.123-139, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Promotional Sales in Law: Turkish Law, German Law and English Law

SERT SÜTÇÜ S.

International Journal of Business and Management Studies,, vol.6, no.1, pp.83-91, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun m.80 hükmüne göre piramit satışlar

SERT SÜTÇÜ S.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.2505-2521, 2016 (National Refreed University Journal)

2015

2015

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ

SERT S.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.6, no.22, pp.251-274, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Türk hukukunda kadın doğum hastalıkları hekimlerinin gerçekleştirdiği Müdahaleler ve hekimlerin yükümlülükleri

SERT S.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.149-164, 2015 (National Refreed University Journal)

2015

2015

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞTİRME

SERT S.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.1, no.118, pp.255-270, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

AİLE KONUTU ŞERHİ

CİHAN A. H. , SERT SÜTÇÜ S.

İDEAL HUKUK DERGİSİ, no.13, pp.88-93, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

ARTIFICIAL INSEMINATION AND SURROGACY ON LEGAL REGULATIONS

SERT S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY THOUGHT, vol.4, no.4, pp.429-439, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

İNTERNET YOLUYLA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİN GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ ARASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ MESELESİ

SERT S.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.116, pp.275-291, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2014

2014

KİRALANAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE SONRADAN AYNİ HAK KURULMASI VE BUNA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR (TBK M. 311)

SERT S.

Ankara Barosu Dergisi, vol.4, pp.63-81, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

YAPAY DÖLLENME VE TAŞIYICI ANNELİĞE İLİŞKİN HUKUKSAL DÜZENLEMELER

SERT SÜTÇÜ S.

Legal Hukuk Dergisi, vol.2, pp.2013-2026, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

AİLE BİRLEŞİMİ: MÜSLÜMAN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN AVRUPADAKİ DURUMU

SERT S.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.135-143, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2014

2014

ORGAN VE DOKU NAKLİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

SERT S.

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HUKUKU DERGİSİ, vol.1, pp.21-36, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ

SERT S.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.110, pp.335-357, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

mirasçılıktan çıkarmanın nafaka yükümlülüğüne etkisi

SERT S.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.16, pp.229-245, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNDE RIZA KAVRAMI

SERT SÜTÇÜ S. , CİHAN A. H.

PROF.DR. EJDER YILMAZ’A ARMAĞAN, vol.2, pp.1740-1752, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA GÖRE KREDİ SINIRLAMALARI

SERT S.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.25-55, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

borcun ifa edilmeyeceğinin önceden bildirilmesi

SERT S.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.917-935, 2013 (National Refreed University Journal)

2012

2012

KORDON KANI BANKACILIĞININ HUKUKİ BOYUTTA DEĞERLENDİRİLMESİ

SERT S.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.41-62, 2012 (National Refreed University Journal)

2009

2009

BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ALACAKLININ TEMERRÜDÜ

SERT S.

PROF.DR. HÜSEYİN HATEMİ YE ARMAĞAN, vol.1, pp.475-503, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

ANONİM ORTAKLIKLARDA AZINLIK HAKLARININ İNCELENMESİ

SERT S.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.74, pp.158-191, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞININ 18. VE 19. MADDELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

SERT T., SERT SÜTÇÜ S.

Terazi Hukuk Dergisi, no.13, pp.83-87, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

MERCHANDİSİNG MARKASI

SERT S.

PROF.DR. HÜSEYİN ÜLGEN E ARMAĞAN, vol.1, pp.1163-1179, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

MARKANIN ESAS FONKSİYONU YÖNÜNDEN YASA DIŞI KULLANIMININ İNCELENMESİ

SERT S.

ANKARA BAROSU FİKRİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.73-91, 2007 (National Refreed University Journal)

2006

2006

4054 SAYILI RKHK MADDE 58/2: ÜÇ KAT TAZMİNAT

SERT S.

DOÇ.DR. MEHMET SOMER E ARMAĞAN, vol.1, pp.701-717, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

TÜRK VE AB REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARI

SERT SÜTÇÜ S.

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.18-25, 2005 (National Non-Refereed Journal)

2005

2005

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Korunmasi

SERT SÜTÇÜ S.

kazancı hakemli hukuk dergisi, pp.135-151, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ SEBEPLERLE FESHİ

SERT SÜTÇÜ S.

6. ASOS CONGRESS ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.58-65

2018

2018

ÇATIŞAN İKİ MENFAAT OLARAK MİRAS BIRAKANIN İRADESİ İLE SAKLI PAYA İLİŞKİN KURALLAR

SERT SÜTÇÜ S.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL MEDENİ HUKUK PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.399-421

2017

2017

6098 SaYılı Borçlar Kanunu Uyarınca Öngörülmezlik İlkesi

SERT SÜTÇÜ S.

AL FARABİ 1. ULUSLARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

EXTREME PERFORMANCE IN TURKISH LAW

SERT SÜTÇÜ S.

1st Law Political Science Conference, VİYANA, Austria, 28 - 31 August 2017

2015

2015

6502 ANNOUNCEMENT ABOUT CONSUMER PROTECTIONRIGHT OF WITHDRAWAL BY CONSUMER LAW PROVISIONS

SERT S.

International Conference On Social Science And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015

2014

2014

SEX CHANGE IN TURKISH LAW

SERT SÜTÇÜ S.

V. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ST. PETERSBURG, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.141-146

Books & Book Chapters

2021

2021

MAHKEMELERDE HAKİM ROBOTLARIN KULLANILMASI VE HUKUKİ SORUMLULUK

Sert Sütçü S.

in: FARKLI PERSPEKTİFLERDEN ENDÜSTRİ 4.0 YAZILARI II, FULYA MISIRDALI YANGİL,AYŞEN ALTUN ADA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-31, 2021

2020

2020

ENDÜSTRİ 4.0 DA YAPAY ZEKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

SERT SÜTÇÜ S.

in: FARKLI PERSPEKTİFLERDEN ENDÜSTRİ 4.0 YAZILARI 1, ALTUN ADA, AYŞEN, MISIRDALI YANGİL, FULYA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.53-87, 2020

2019

2019

ELEKTRONİK TİCARETTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

SERT SÜTÇÜ S.

in: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması, SELİN SERT SÜTÇÜ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-27, 2019

2019

2019

ZİLYETLİK

SERT SÜTÇÜ S.

in: GAYRİMENKUL HUKUKU DAVALARI CİLT 2, HAVUTCU, A.; AKINCI, M.; DİNÇ, M. , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1287-1359, 2019

2018

2018

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

SERT SÜTÇÜ S.

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye 80. Yıl Armağanı (80. Yıl Sempozyumu Tebliğleri), dr. yasemin güllüoğlu altun, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.515-537, 2018

2018

2018

TASARIM BEBEK

SERT SÜTÇÜ S.

in: TEKNOLOJİK GELİŞMELER IŞIĞINDA TIP HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLAR, SELİN SERT SÜTÇÜ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-26, 2018

2017

2017

E-TİCARET UYGULAMALARINDA TÜKETİCİYİ ALDATICI REKLAMLAR

SERT SÜTÇÜ S.

in: E-TİCARET SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI, HAKAN TOKBAŞ&ALİ SUPHİ KURŞUN, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.269-304, 2017

2017

2017

PROMOSYONLU SATIŞLAR

SERT SÜTÇÜ S.

in: TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI TEORİ- UYGULAMA, OYA ŞAHİN&MUTLU DİNÇ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.657-699, 2017

2015

2015

SEX CHANGE IN TURKISH LAW

SERT SÜTÇÜ S.

in: CONTEMPORARY STUDIES IN LAW, HASAN ARSLAN MEHMET ALI ICBAY SORIN MIHAI STANCIU, Editor, Ehrmann Verlag, Mannheim, pp.141-148, 2015

2014

2014

FARKLI ÇERÇEVELERDEN TIP HUKUKU SORUNLARI

SERT S.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

2013

2013

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE İFA ENGELLERİ VE SONUÇLARI

SERT S.

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013

2007

2007

MARKANIN KULLANILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SERT S.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007

Scientific Refereeing

December 2020

December 2020

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

TERAZİ HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

TERAZİ HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

İBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2018

October 2018

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other journals

January 2018

January 2018

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Awards

May 2017

May 2017

AL FARABI SCIENCE AWARD

IKSAD

March 2017

March 2017

20. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜEdit Congress and Symposium Activities

2021

2021

Ulusal Ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2021

2021

ASOS 7. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU

Attendee

Eskişehir-Turkey

2021

2021

NECMETTİN ERBAKAN ULUSLARARASI HUKUK KONGRESİ

Attendee

Konya-Turkey

2020

2020

TÜKETİCİ HUKUKU SEMPOZYUMU

Attendee

-Turkey

2020

2020

BORÇLAR HUKUKU SEMPOZYUMU

Attendee

İstanbul-Turkey

2020

2020

ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU

Attendee

Sinop-Turkey

2019

2019

6. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU (ASSOS)

Attendee

Antalya-Turkey

2019

2019

2. ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU

Attendee

Ankara-Turkey

2018

2018

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL MEDENİ HUKUK PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

IISES LAW &POLITICAL SCIENCE CONFERENCE

Attendee

Wien-Austria

2017

2017

AL-FARABİ 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Attendee

Gaziantep-Turkey

2016

2016

CONFERENCES IN SEVERAL ACADEMİC DISCIPLINES

Attendee

Freiburg-Germany

2015

2015

International Conference On Social Science And Education Research

Attendee

Antalya-Turkey

2015

2015

ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONFERANSI

Attendee

PRAG-Czech Republic

2015

2015

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Attendee

SELÇUK İZMİR -Turkey

2014

2014

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Attendee

ST PETERSBURG-Russia

2014

2014

CONFERENCES IN SEVERAL ACADEMİC DISCIPLINES

Attendee

TORONTO-Canada