Assoc. Prof. SELİN SERT SÜTÇÜ


Faculty of Law, Department of Private Law

Department of Civil Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law, Private Law

Email: selinsert@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 6976 Extension: 6448
Fax Phone: +90 242 227 6977
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/selinsert
Office: 143
Address: akdeniz üniversitesi hukuk fakültesi kampüs antalya

Metrics

Publication

113

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2013

2006 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (CISG) İFA ENGELLERİ VE SONUÇLARI

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

2006

2006

Postgraduate

MARKANIN KULLANILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kirikkale University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

ADALET BAKANLIĞI HUKUK KLİNİĞİ EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI

Other

ADALET BAKANLIĞI

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Civil Law

Private Law

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

2018 - 2020

2018 - 2020

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TÜKETİCİ HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

TIP HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

MİRAS HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

HASTA HAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

TÜKETİCİ HUKUKU

Doctorate

Doctorate

MİLLETLERARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİ HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

EŞYA HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA

Doctorate

Doctorate

VEKALET SÖZLEŞMELERİ

Postgraduate

Postgraduate

TÜKETİCİ HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

ORGAN VE DOKU NAKLİNİN HUKUKİ BOYUTU

Postgraduate

Postgraduate

SAĞLIK HUKUKU

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Türk hukukunda evlat edinme

SERT SÜTÇÜ S.

r.girgin(Student)

2019

2019

Postgraduate

bayilik sözleşmesi

SERT SÜTÇÜ S.

e.ilkay(Student)

2019

2019

Postgraduate

ALT YÜKLENİCİLİK SÖZLEŞMESİ

SERT SÜTÇÜ S.

B.BULUT(Student)

2017

2017

Postgraduate

TÜRK HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA

SERT SÜTÇÜ S.

A.ÇAKAL(Student)

2016

2016

Postgraduate

SEYAHAT SÖZLEŞMESİ

SERT SÜTÇÜ S.

E.ÇİMEN(Student) Creative Commons License Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2022

2022

DOĞUM ÖNCESİ ÇOCUĞUN KORUNMASINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sert Sütçü S.

Terazi Hukuk Dergisi , vol.17, no.190, pp.75-81, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

EVIDENCES IN HEALTH LAW

Sert Sütçü S.

Terazi Hukuk Dergisi , vol.16, no.181, pp.1747-1759, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLIKTAN ÇIKARILMA

SERT SÜTÇÜ S.

TERAZİ AYLIK HUKUK DERGİSİ , vol.1, no.170, pp.2106-2117, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞTİRME

SERT S.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi , vol.1, no.118, pp.255-270, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

AİLE KONUTU ŞERHİ

CİHAN A. H., SERT SÜTÇÜ S.

İDEAL HUKUK DERGİSİ , no.13, pp.88-93, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

MERCHANDİSİNG MARKASI

SERT S.

PROF.DR. HÜSEYİN ÜLGEN E ARMAĞAN , vol.1, pp.1163-1179, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

4054 SAYILI RKHK MADDE 58/2: ÜÇ KAT TAZMİNAT

SERT S.

DOÇ.DR. MEHMET SOMER E ARMAĞAN , vol.1, pp.701-717, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Korunmasi

SERT SÜTÇÜ S.

kazancı hakemli hukuk dergisi , pp.135-151, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

SOSYAL MEDYANIN KULLANIMININ BOŞANMA SEBEPLERİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERT SÜTÇÜ S.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF BAKU EURASIA UNIVERSITY, Ankara, Turkey, 27 April 2022, vol.1, pp.1577-1581

2022

2022

VEKALET SÖZLEŞMESİNDE VEKİLİN ÖZEN BORCU

SERT SÜTÇÜ S.

6 TH ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 1 - 03 April 2022, vol.1, pp.1527-1532

2020

2020

EKSİK BORÇLAR

SERT SÜTÇÜ S.

BORÇLAR HUKUKU kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2020

2020

2020

GENETİĞİ İLE OYNANAN GIDALARIN TÜKETİCİ HUKUKUNA ETKİSİ

SERT SÜTÇÜ S.

TÜKETİCİ HUKUKU SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2020

2019

2019

KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ SEBEPLERLE FESHİ

SERT SÜTÇÜ S.

6. ASOS CONGRESS ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.58-65

2018

2018

ÇATIŞAN İKİ MENFAAT OLARAK MİRAS BIRAKANIN İRADESİ İLE SAKLI PAYA İLİŞKİN KURALLAR

SERT SÜTÇÜ S.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL MEDENİ HUKUK PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.399-421

2017

2017

6098 SaYılı Borçlar Kanunu Uyarınca Öngörülmezlik İlkesi

SERT SÜTÇÜ S.

AL FARABİ 1. ULUSLARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

EXTREME PERFORMANCE IN TURKISH LAW

SERT SÜTÇÜ S.

1st Law Political Science Conference, VİYANA, Austria, 28 - 31 August 2017

2016

2016

Promotional Sales in Law: Turkish Law, German Law and English Law

SERT SÜTÇÜ S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES, Freiburg, Germany, 29 November - 02 December 2016

2016

2016

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU

SERT SÜTÇÜ S.

XIII. TÜRK ALMAN TIP HUKUKU SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 3 - 05 June 2016 identifier

2015

2015

6502 ANNOUNCEMENT ABOUT CONSUMER PROTECTIONRIGHT OF WITHDRAWAL BY CONSUMER LAW PROVISIONS

SERT S.

International Conference On Social Science And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015

2014

2014

SEX CHANGE IN TURKISH LAW

SERT SÜTÇÜ S.

V. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ST. PETERSBURG, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.141-146

2015

2015

PYRAMİD SALES İN TURKISH LAW

SERT S.

ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONFERANSI, PRAG, Czech Republic, 17 - 18 April 2015

2015

2015

PACKAGE TOUR BY CONTRACT 6502 ANNOUNCEMENT ABOUT THE CONSUMER PROTECTION LAW PROVISIONS

SERT S.

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015

2014

2014

ARTIFICAL INSEMINATION AND SURROGACY ON LEGAL REGULATIONS

SERT SÜTÇÜ S.

CANADIAN-AMERICAN CONFERENCE FOR ACADEMIC DISCIPLINES, Toronto, Canada, 19 - 22 May 2014, pp.435-445

Books & Book Chapters

2023

2023

SATIŞ SÖZLEŞMESİ, MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ, BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

SERT SÜTÇÜ S.

in: BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER, TURGUT ÖZ, Editor, SEÇKİN YAYINCILIK, Ankara, pp.51-192, 2023

2023

2023

SATIŞ SÖZLEŞMESİ, BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ, MAL DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİ

Sert Sütçü S.

in: BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER, TURGUT ÖZ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.49-192, 2023

2022

2022

TÜKETİCİ HUKUKUNDAKİ HAKSIZ ŞARTLAR BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ AÇIK RIZA BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sert Sütçü S.

in: MUHTELİF YÖNLERİYLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU, KEMAL ŞENOCAK, Editor, YETKİN YAYINLARI, Ankara, pp.529-553, 2022

2022

2022

TÜKETİCİ HUKUKUNDAKİ HAKSIZ ŞARTLAR BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ AÇIK RIZA BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERT SÜTÇÜ S.

in: MUHTELİF YÖNLERİYLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU, KEMAL ŞENOCAK, Editor, YETKİN YAYINCILIK, Ankara, pp.529-556, 2022

2021

2021

MAHKEMELERDE HAKİM ROBOTLARIN KULLANILMASI VE HUKUKİ SORUMLULUK

Sert Sütçü S.

in: FARKLI PERSPEKTİFLERDEN ENDÜSTRİ 4.0 YAZILARI II, FULYA MISIRDALI YANGİL,AYŞEN ALTUN ADA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-31, 2021

2021

2021

MAHKEMELERDE HAKİM ROBOTLARIN KULLANILMASI VE HUKUKİ SORUMLULUK

SERT SÜTÇÜ S.

in: FARKLI PERSPEKTİFLERDEN ENDÜSTRİ 4.0 YAZILARI III, MISIRDALI YANGİL FULYA, ALTUN ADA AYŞEN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-30, 2021

2020

2020

ENDÜSTRİ 4.0 DA YAPAY ZEKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

SERT SÜTÇÜ S.

in: FARKLI PERSPEKTİFLERDEN ENDÜSTRİ 4.0 YAZILARI 1, ALTUN ADA, AYŞEN, MISIRDALI YANGİL, FULYA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.53-87, 2020

2020

2020

ENDÜSTRİ 4.0 DA YAPAY ZEKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

SERT SÜTÇÜ S.

in: ENDÜSTRİ 4.0 YAZILARI I, AYŞEN ALTUN ADA, FULYA MISIRDALI YANGİL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.53-87, 2020

2019

2019

ELEKTRONİK TİCARETTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

SERT SÜTÇÜ S.

in: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması, SELİN SERT SÜTÇÜ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-27, 2019

2019

2019

ZİLYETLİK

SERT SÜTÇÜ S.

in: GAYRİMENKUL HUKUKU DAVALARI CİLT II, AYŞE HAVUTCU, MÜSLÜM AKINCI, MUTLU DİNÇ, Editor, SEÇKİN YAYINCILIK, Ankara, pp.1287-1359, 2019

2019

2019

ZİLYETLİK

SERT SÜTÇÜ S.

in: GAYRİMENKUL HUKUKU DAVALARI CİLT 2, HAVUTCU, A.; AKINCI, M.; DİNÇ, M. , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1287-1359, 2019

2019

2019

ELEKTRONİK TİCARETTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

SERT SÜTÇÜ S.

in: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine GöreTüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması, SELİN SERT SÜTÇÜ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-27, 2019

2018

2018

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

SERT SÜTÇÜ S.

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye 80. Yıl Armağanı (80. Yıl Sempozyumu Tebliğleri), dr. yasemin güllüoğlu altun, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.515-537, 2018

2018

2018

TASARIM BEBEK

SERT SÜTÇÜ S.

in: TEKNOLOJİK GELİŞMELER IŞIĞINDA TIP HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLAR, SELİN SERT SÜTÇÜ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-26, 2018

2018

2018

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

SERT SÜTÇÜ S.

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye 80. Yıl Armağanı, Yasemin Güllüoğlu Altun, Editor, on iki levha yayıncılık, İstanbul, pp.515-535, 2018

2017

2017

E-TİCARET UYGULAMALARINDA TÜKETİCİYİ ALDATICI REKLAMLAR

SERT SÜTÇÜ S.

in: E-TİCARET SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI, HAKAN TOKBAŞ&ALİ SUPHİ KURŞUN, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.269-304, 2017

2017

2017

PROMOSYONLU SATIŞLAR

SERT SÜTÇÜ S.

in: TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI TEORİ- UYGULAMA, OYA ŞAHİN&MUTLU DİNÇ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.657-699, 2017

2017

2017

E-TİCARET UYGULAMALARINDA TÜKETİCİYİ ALDATICI REKLAMLAR

SERT SÜTÇÜ S.

in: E-TİCARET SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI, hakan tokbaş suphi kurşun, Editor, aristo yayıncılık, İstanbul, pp.269-304, 2017

2017

2017

Elektronik Sözleşmelerde Cayma Hakkı

REYHANİ YÜKSEL S., TOPALOĞLU M., AKİPEK ÖCAL Ş., KORKMAZ Y., ÖZDEMİR H., YÜCE M., et al.

in: E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Tokbaş, Hakan/Kurşun, Ali Suphi, Editor, Aristo Yayınevi, pp.129-153, 2017

2017

2017

PROMOSYONLU SATIŞLAR

SERT SÜTÇÜ S.

in: TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI TEORİ- UYGULAMA, OYA ŞAHİNMUTLU DİNÇ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.657-699, 2017

2015

2015

SEX CHANGE IN TURKISH LAW

SERT SÜTÇÜ S.

in: CONTEMPORARY STUDIES IN LAW, HASAN ARSLAN MEHMET ALI ICBAY SORIN MIHAI STANCIU, Editor, Ehrmann Verlag, Mannheim, pp.141-148, 2015

2014

2014

FARKLI ÇERÇEVELERDEN TIP HUKUKU SORUNLARI

SERT S.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

2013

2013

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE İFA ENGELLERİ VE SONUÇLARI

SERT S.

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013

2007

2007

MARKANIN KULLANILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SERT SÜTÇÜ S.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007

Scientific Refereeing

December 2020

December 2020

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

TERAZİ HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

TERAZİ HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

İBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2018

October 2018

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other journals

January 2018

January 2018

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Awards

May 2017

May 2017

AL FARABI SCIENCE AWARD

IKSAD

March 2017

March 2017

20. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜCongress and Symposium Activities

01 May 2021 - 01 May 2021

01 May 2021 - 01 May 2021

Ulusal Ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2021 - 01 May 2021

01 May 2021 - 01 May 2021

ASOS 7. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 April 2021 - 01 April 2021

01 April 2021 - 01 April 2021

NECMETTİN ERBAKAN ULUSLARARASI HUKUK KONGRESİ

Attendee

Konya-Turkey

01 November 2020 - 01 November 2020

01 November 2020 - 01 November 2020

TÜKETİCİ HUKUKU SEMPOZYUMU

Attendee

-Turkey

01 October 2020 - 01 October 2020

01 October 2020 - 01 October 2020

BORÇLAR HUKUKU SEMPOZYUMU

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2020 - 01 October 2020

01 October 2020 - 01 October 2020

ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU

Attendee

Sinop-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

6. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU (ASSOS)

Attendee

Antalya-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

2. ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL MEDENİ HUKUK PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU

Attendee

İstanbul-Turkey

01 August 2017 - 01 August 2017

01 August 2017 - 01 August 2017

IISES LAW &POLITICAL SCIENCE CONFERENCE

Attendee

Wien-Austria

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

AL-FARABİ 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

CONFERENCES IN SEVERAL ACADEMİC DISCIPLINES

Attendee

Freiburg-Germany

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

International Conference On Social Science And Education Research

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONFERANSI

Attendee

PRAG-Czech Republic

01 February 2015 - 01 February 2015

01 February 2015 - 01 February 2015

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Attendee

SELÇUK İZMİR -Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Attendee

ST PETERSBURG-Russia

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

CONFERENCES IN SEVERAL ACADEMİC DISCIPLINES

Attendee

TORONTO-Canada