Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Man In the Square; A Parody of Modern Individual

RAZON CRİTİCA, pp.155-168, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Dijital Evrende Mimesisi Yeniden Düşünmek; Avatar Filmi

Tojdac, vol.2, no.2, pp.22-31, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Sorgudaki Kadın:Monica Vitti

Modern Zamanlar, no.15, pp.28-29, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Çaresiz Stratejiler" Üzerine

Özne Felsefe/Sanat, no.1, pp.58-60, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

"Seremoni" Eşliğinde Aşağıdakiler ve Yukarıdakiler

Sinemasal, no.3, pp.106-109, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Man in the Square: A Parody of Modern Individual

The Left Conference – Photography and Film Criticism, Lisboa, Portugal, 9 - 10 November 2018, pp.1

Türkiye'de Sinematografik Anlatımın Sözlü Kültür ve Geleneksel Anlatı Biçimleri ile Etkileşimi

Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslarası sempozyumu / Identity and Interaction in Art International Symposium, İstanbul, Turkey, 10 - 13 May 2010, pp.1

Türkiyede Televizyon Dizilerinde Zihniyet ve Kadın Temsilinde Değişmezlik Sorunu

Uluslarası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.4, pp.354-358

Türk Sinemasında Klasik Kadın Temsiline Karşı Alternatif Bir Yaklaşım : Derviş Zaim Sineması

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, vol.3, pp.21-29

Books & Book Chapters

Yeşilçam Sinemasında Kollayıcı ve Sarmalayan Mekan Olarak Mahalle

in: Mekan ve Kültür, İncirlioğlu Onaran, Emine. , Kılıçbay Barış., Editor, Tübitak, Kültür Araştırmaları Derneği, Ankara, pp.85-91, 2011

Fransız Sinemasında Belirgin Bir Eğilim

in: Sanat Sineması Üzerine, Ali Karadoğan , Editor, Deki Yayınevi, Ankara, pp.27-40, 2010