Assoc. Prof.

RAMAZAN GÖK


Faculty of Education

Educational Sciences

Educational Management

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Akdeniz University, Institute Of Educational Sciences, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Akdeniz University, Institute Of Educational Sciences, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

Articles Published in Other Journals

2022

2022

İLKOKULDA ÇEVRİMİÇİ DERS SÜRECİNDE SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

IŞLAK O. , GÖK R.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.61, pp.350-366, 2022 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Examining the Entrepreneurship Levels of Teacher Candidates

ÖZÇETİN S. , GÖK R.

Anatolian Journal of Education, vol.6, no.2, pp.157-172, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

Mentoring Roles of the School Principals in Turkey: A Literature Review

ARSLAN DÖNMEZ S., GÖK R. , ŞAHİN A.

SHANLAX, vol.9, no.4, pp.102-113, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Kapasiteleri

KARADAĞ E. , ÇİFTÇİ Ş. K. , GÖK R. , SU A., ERGİN H., ÇİFTÇİ Ş. S.

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.8-22, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2021

2021

Okul Yöneticilerinin Yetki Kullanımı, Yetki Devri ve Yetki Gaspına İlişkin Görüşleri

ÇİMİLİ GÖK E. B. , KAYIKÇI K. , ÖZÇETİN S. , GÖK R.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.14, no.84, pp.37-55, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

The Perceptions of School Administrators Concerning ”Merit” Concept: A Metaphor Study

GÖK R.

Journal of Pedagogical Research, vol.4, no.3, pp.299-311, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

The Effects of the School’s Humor Climates on Perceived Stresses of the Teachers

ŞAHİN A., GÖK R.

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.7, no.1, pp.71-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

Eğitim Kurumlarındaki Çatışma Durumlarının Algılanma Biçimi ve Çalışanların Motivasyonuna Etkisi

GÖK R. , ÖZÇETİN S.

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.4, pp.2651-2669, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis

GÖK R.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.988-1005, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Sınıf Yönetiminde Ders İçi Etkinliklere Katılmayı Reddetme Davranışlarına İlişkin Aday Öğretmen Görüşleri

ŞEKERCİ r., GÖK R.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.76, no.3, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE LİYAKAT (MERİTOKRASİ) ESASLI EĞİTİMYÖNETİCİLİĞİ

GÖK R.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Türk Eğitim Sistemi İle Diğer Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Aday Öğretmenlerin Görüşleri

ŞEKERCİ R., GÖK R. , ÖZÇETİN S.

Journal of Global Sport and Education Research, vol.2, no.1, pp.10-23, 2019 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

YETİŞTİRME KURSLARININ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNEDEVREDİLMESİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ

GÖK R. , ŞEKERCİ R.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), no.44, pp.276-296, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN VELİLERİ EĞİTİM SÜRECİNE KATMAK İÇİNYAPTIKLARI UYGULAMALAR

BÜTÜN E., MERCAN UZUN E., GÖK R.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi(jret), vol.6, no.4, pp.11-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Öğretmen adaylarının uygulamalarda karşılaştıkları etik dışı durumlar

MERCAN UZUN E., BÜTÜN E., GÖK R.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.267-276, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Hizmet Kalitesi İle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi

ÖZÇETİN S. , GÖK R.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), vol.7, no.1, pp.289-311, 2017 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çalışma koşullarına İlişkin Görüşleri

SABANCI A. , GÖK R.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.8, no.4, pp.507-538, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları

KARATAŞ S. , GÖK R. , ÖZÇETİN S.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.33, pp.167-185, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri:Okulda Bir Gün

GÖK R.

SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 19 - 21 October 2019

2018

2018

Warwick-Edinburgh Zihinsel İyi Oluşluk Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması

ŞAHİN A., GÖK R. , SABANCI A.

V th International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018 Sustainable Development

2018

2018

Eğitim Kurumlarındaki Çatışmaların Çalışanların Motivasyonuna Etkisi

GÖK R. , ÖZÇETİN S.

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.611-613

2018

2018

Okul Yöneticilerinin Okul Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Görüşleri

ULUS İ. Ç. , GÖK R.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18 - 22 April 2018

2017

2017

YENİ DENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN İL/İLÇE VEORTAÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

ŞEKERCİ R., GÖK R.

3. Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitimve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.72

2017

2017

LİYAKAT ESASLI YÖNETİCİ YETİŞTİRME, ATAMA VEDEĞERLENDİRME SİSTEMİ DEĞİŞKENLERİNİN CHAİD ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI

GÖK R.

3. Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitimve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.71

2017

2017

SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN VELİLERİ EĞİTİMSÜRECİNE KATMAK İÇİN YAPTIKLARI UYGULAMALAR

BÜTÜN E., MERCAN UZUN E., GÖK R.

6. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi- WCEIS 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.64-65

2017

2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMALARDA KARŞILAŞTIKLARIETİK DIŞI DURUMLAR

MERCAN UZUN E., BÜTÜN E., GÖK R.

8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.124

2017

2017

OKUL YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

BÜTÜN E., MERCAN UZUN E., GÖK R.

8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.120

2017

2017

Açık Öğretim Okulları Uygulamaları Kapsamında Halk Eğitimi Merkezi MüdürlüklerininFaaliyetlerine İlişkin Paydaş Görüşleri

GÖK R. , ŞEKERCİ R.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1170-1173

2014

2014

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

ÖZÇETİN S. , GÖK R.

V. Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.185

Books & Book Chapters

2020

2020

EğitimBilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

GÖK R.

in: Eğitime Giriş, Adem Bayar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.384-416, 2020

2020

2020

Girişimci Liderlik

GÖK R.

in: Liderlik: Kuram- Araştırma- Uygulama, Yılmaz Kürşad, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.281-291, 2020

2019

2019

Unwanted Behavior Management in Inclusive Classrooms

GÖK R.

in: Current Trends in Special Education, Rıdvan Karabulut, Emel Sardohan Yıldırım, Neriman Aral, Editor, Strategic Researches Academy (SRA)., pp.135-148, 2019