Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Use of Blockchain Technology in Human Resources Management in the Accommodation Sector

4th International "Başkent" Congress on Physical, Social and Health Sciences, 26 - 27 February 2022, pp.195 Sustainable Development

A Qualitative Research on Workplace Gamification and Ethical Aspects of Serious Games

4th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World, 12 - 13 February 2022, pp.80 Sustainable Development

Fossil Energy Consumption Prediction Using Machine Learning for Sustainability

4th Economics, Business and Organization Research (EBOR) Conference, 21 - 23 May 2021 Sustainable Development

Konaklama İşletmelerindeki Dijital Dönüşüm Üzerine Bir Durum Çalışması

1st International Symposium on Implementations of Digital Industry and Management of Digital Transformation 2019, Konya, Turkey, 25 - 26 June 2019, pp.116-133 Sustainable Development

Her Şey Dâhil Sisteminde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Üst Düzey Yöneticilerinin Turizm 4.0 ve Akıllı Otel Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

1st International Symposium on Implementations of Digital Industry and Management of Digital Transformation 2019, Konya, Turkey, 25 - 26 June 2019, pp.250-263 Sustainable Development

A Phenomenological Research on Antecedents and Behavioral Reflections of Employee Silence

10th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.157-158 Sustainable Development

Human Resources Management In Turkey: Understandings, Applications and Projections

VIII. International Workshop On Human Resource Management, Sevilla, Spain, 12 - 13 May 2011 Sustainable Development

Psikolojik Sözleşme İhlalleri Bağlamında Örgütsel Sinizm Üzerine Kuramsal Bir Araştırma

1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 10 April 2010, vol.1, pp.43-60 Sustainable Development

An Analysis of the Congruence of the Dual Approaches to Strategic Planning in Turkish Higher Education: A Case Study onAkdeniz University

International Conference on Changing Universities: Governance, Relevance, Performance, İstanbul, Turkey, 29 September - 02 October 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yönetim Sendromları ve İnsan Kaynakları

in: İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yönelimler, Özer,Mehmet Akif, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.441-461, 2022 Sustainable Development

Eğitim Yönetimi Süreçlerinde Dijital Dönüşüm: Türk Millî Eğitim Sistemi Örneği

in: Dijital Dönüşümün Sektörel Analizleri, Çakırel,Yasin, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.147-165, 2021 Sustainable Development

Dijital Çağın Turizm İşletmelerinde Liderlik

in: Turizm İşletmeleri Perspektifinden Örgütsel Davranış, Ehtiyar,Rüya; Aksu,Akın, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.23-37, 2021 Sustainable Development

Yetenek Yönetimi (Talent Management)

in: Örgütsel Davranış: İnsan, Süreç, İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi (Organizational Behaviour: People, Process, Work and Human Resource Management), Küçük Yılmaz,Ayşe, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.155-179, 2020 Sustainable Development

Turkey's Antalya International Airport: Obtaining Green Organization Certification

in: Green Behavior and Corporate Social Responsibility in Asia, Quoquab,Farzana; Mohammad,Jihad, Editor, Emerald Publishing, Bradford, pp.81-88, 2019 Sustainable Development

WWF Turkey's Green Office Initiatives

in: Green Behavior and Corporate Social Responsibility in Asia, Quoquab,Farzana; Mohammad,Jihad, Editor, Emerald Publishing, Bradford, pp.47-55, 2019 Sustainable Development

Çalışma Yaşamında Sessizlik Olgusu

Beta Basım Yayım, İstanbul, 2017 Sustainable Development

An Evaluation of New Managerialism in Turkish Higher Education: A Case Study on Strategic Planning at Akdeniz University

in: Bologna Process and Turkey: Realization of the European Higher Education Area, Gümrükçü,Harun; Epskamp,Heinrich, Editor, Yorum Basın Yayın, Ankara, pp.395-437, 2011 Sustainable Development

Türkiye Yüksek Öğretiminde Yeni Yönetimciliğin Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi’nde Stratejik Planlama Üzerine Bir Örnek Olay Çalışması

in: Bologna Süreci ve Türkiye: Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’nın Gerçekleştirilmesi, Gümrükçü,Harun; Epskamp,Heinrich, Editor, Yorum Basın Yayın, Ankara, pp.87-128, 2011 Sustainable Development

Metrics

Publication

33

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals