Assoc. Prof. MURAT ÇAY


Social Sciences Vocational School, Department of Social Services and Consultancy

Social Services Pr.

Email: muratcay@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 346 3030 Extension: 5546
Web: muratcay.com

Metrics

Publication

46

Project

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2020

2015 - 2020

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Sosyal Hizmet Abd, Turkey

2011 - 2015

2011 - 2015

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Sosyal Hizmet Abd, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Aydin Adnan Menderes University, Nazilli İibf, Sosyal Hizmet, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Kanıta Dayalı Uygulama Bilgi, Tutum ve Kullanımının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Abd

2015

2015

Postgraduate

Evden Kaçan 12-18 Yaş Arasındaki Çocukların Sosyodemografik Özellikler ve Algıladıkları Sosyal Destek Açısından İncelenmesi (Antalya İli Örneği)

Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Abd

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Lecturer

Akdeniz University, Social Sciences Vocational School, Department of Social Services and Consultancy

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Hizmette Etik Değer ve İlkeler

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Associate Degree

Associate Degree

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

Undergraduate

Undergraduate

Report Writing and Official Correspondence Techniques in Social Work

Associate Degree

Associate Degree

Sosyal Politika Çalışmaları

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

65 Yaş Üstü Bireylerde Covid-19 Korkusu ve Sosyal Destek

ÇAY M.

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 04 November 2021

2021

2021

Covid-19 Salgını Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Beklentileri, Tutumları ve Yaşadıkları Sorunlar

ÇAY M.

The International Congress of Open Learning and Distance Education (I-COLDE), 9 - 10 October 2021

2021

2021

Perception of Drug Abuse in Society

ÇAY M.

1. International Akdeniz Scientific Research And Innovatıon Congress, Antalya, Turkey, 04 December 2021, pp.223-229 Sustainable Development

2021

2021

An Important Questıon for Socıal Workers: Why Should We Take Care in Policy Advocacy?

ÇAY M., KALAYCI KIRLIOĞLU H. İ.

3. Hagia Sophia International Conference on Multidısciplınary Scientific Studies, İstanbul, Turkey, 15 September 2021, pp.635-654

2021

2021

Huzurevinde Kalan Yaşlıların Salgın Sürecinde Huzurevinde Yaşama ve Hizmetlere Yönelik Düşünceleri

ARISOY A., ÇAY M.

IV. International Covid-19 and Current Issues Congress, İstanbul, Turkey, 7 - 08 August 2021, pp.311-320

2021

2021

Göç Olgusu ve Suriyelilerin Yaşadığı Sorunların Değerlendirilmesi

ÇAY M., KALAYCI KIRLIOĞLU H. İ.

2. Uluslararası 1 Mayıs Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 01 May 2021

2017

2017

2017 Yılından Geçerken Türkiye’de Sosyal Hizmet EğitimiVeren Bölümlere Ait Çeşitli Veriler ve Analizleri

ÇAY M.

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17)Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 May 2017

2017

2017

Türkiye’de Sosyal Hizmet Bölümü Mezunlarının Çalışma Hayatına Katılımı ve İstihdamı

ÇAY M.

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17) Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 May 2017

2016

2016

EVDEN KAÇAN ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VEALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÇAY M.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, 27 - 30 October 2016, pp.145-159

2016

2016

Çocuk Suçluluğunda Mükerrerlik ve Korumanın İşlevselliği

ÇAY M.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, 27 - 30 October 2016, pp.174-182 Sustainable Development

2016

2016

ÇOCUK SUÇLULUĞUNDA MÜKERRERLİK VE KORUMANIN İŞLEVSELLİĞİ

ÇAY M.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Antalya, Turkey, 27 October 2016

2016

2016

EVDEN KAÇAN ÇOCUKLAR)N SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VEALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÇAY M.

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 27 October 2016

2015

2015

Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılında Sosyal Hizmet Eğitimi (Durum Analizi ve Tespitler)

ÇAY M., Taşdemir G.

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 "İnsan Değerini ve Onurunu Yüceltmek", Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.1

2013

2013

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uygulamaları Ve İdeal Sosyal Hizmet Arayışı

ÇAY M.

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması“Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı, Kocaeli, Turkey, 1 - 30 November 2013, pp.1

Books & Book Chapters

2023

2023

İnsan Ticareti ve Sosyal Hizmet

ÇAY M.

in: Göç ve Sosyal Hizmet, ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Melek; ERKOÇ, Beyza, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.325-340, 2023

2022

2022

Yoksulluk ve Yaşlı Birey Olmak

ÇAY M.

in: Yaşlılık ve Yaşlanma Yazıları, Arısoy, Azime, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.231-248, 2022

2022

2022

Bağlanma Kuramı

KALAYCI KIRLIOĞLU H. İ., ÇAY M.

in: Sosyal Hizmet Kuramları I, Artan Taner, Lotfi Sayra, Editor, Detay Yayıncılık, İstanbul, pp.179-201, 2022

2022

2022

Tanışma/Bağlantı Kurma

ÇAY M.

in: Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması, Özkan Yasemin, Selçuk Ozan, Editor, Nobel, Ankara, pp.169-185, 2022

2022

2022

Kanıta Dayalı Uygulama ve Vakalarda Kanıtlara Erişim

ÇAY M.

in: Sosyal Hizmette Vaka Yönetimi: Çocuk Alanı, Uğurlu, Zilan; Çay, Murat; Yanardağ Umut, Editor, Yeniinsan Yayınevi, İstanbul, pp.39-56, 2022

2022

2022

Sosyal Destek ve Sosyal Dışlanma

ÇAY M.

in: Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Sosyal Dışlanma Tartışmaları, Arısoy Azime, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.207-228, 2022

2022

2022

İnsan Haklarının Temel Dayanakları

ÇAY M., KALAYCI KIRLIOĞLU H. İ.

in: Türkiye'de İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Işık Abdullah, Editor, Nobel, Ankara, pp.25-44, 2022

2021

2021

Sosyal Hizmet Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulama ve Kanıtlara Erişim

ÇAY M.

in: Sosyal Hizmet Eğitiminin Genişleyen Sınırları: Uygulama ve Araştırma İçin Bir Rehber, Kırlıoğlu Mehmet, Akarçay Ulutaş Demet, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.159-180, 2021

2021

2021

Suça Sürüklenen Çocuklar ve Sosyal Dışlanma

ÇAY M.

in: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Dışlanma, Arısoy Azime, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.321-324, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Kanıta Dayalı Uygulama ve Etik Sorumluluk

ÇAY M.

in: Evrensel Değerler Bağlamında Etik, Aslan Şebnem; Akarçay Ulutaş Demet, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.363-380, 2021

2021

2021

Yaşlı Ayrımcılığı

ÇAY M., PAMUK D.

in: Gerontolojik Sosyal Hizmet, Birinci, Emre, Editor, Nobel, Ankara, pp.183-202, 2021

2021

2021

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇAY M.

in: Sosyal Hizmetin Tarihi, Eğitimi, Etiği ve Farklı İhtiyaç Grupları, Selçuk Karacık’ın Anısına Armağan Yazılar, Baykara Acar, Yüksel, Editor, Nika, Ankara, pp.1, 2021

2021

2021

Yaşlılara Yönelik Özel Sektör Kuruluşları

KALAYCI KIRLIOĞLU H. İ., Gül M., ÇAY M.

in: Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşları- Yerel Yönetimler- Sivil Toplum Kuruluşları - Özel Sektör, Özmen Nebile, Beki Abdulhakim, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.277-302, 2021

Supported ProjectsCongress and Symposium Activities

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 "İnsan Değerini ve Onurunu Yüceltmek"

Attendee

Manisa-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması“Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı

Attendee

Kocaeli-Turkey