Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Optical Illusionary Effects

CERAMICS-TECHNICAL, no.35, pp.78-83, 2012 (AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

The Usage of Light as a Plastic Element in Ceramic Art

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.3, pp.857-871, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Experıence Of “Art Zhyzhal” Ceramıc Pleın Aır

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.58, pp.919-925, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Seramik Malzemenin Taklit Aracı Olarak Kullanım Olanakları

the journal of social researchs, vol.9, no.45, pp.415-423, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Çağdaş Türk Seramik Sanatında Arkeolojik İmgelem

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, no.28, pp.37-46, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Intercultural Exchange and İnteraction İn Fine Arts Education

The Anadolu İnternational Semposium On Arts Education, Eskişehir, Turkey, vol.2, pp.595

Anadolu'da Seramik kupa kültürü

VI. Uluslararası Eskişehir PişmişToprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, pp.417

SEÇMELİ DERSLER ARACILIĞIYLA SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR “SANAT VE ÇEVRE DERSİ UYGULAMALARI ÖRNEĞİ”

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, vol.1, no.1, pp.992-1002

Seramik Sanatında Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Optik Yanılsama

Uluslararası Dönüşüm Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 October 2014, vol.1, pp.204-209

Sanat Eğitiminde Kültürler-arası Etkileşim

Uluslararası Anadolu Sanat Eğitimi Sempozyumu "Sanat Eğitiminde Dönüşümler", Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.232-233

Sanat Eğitiminde Kültürler-Arası Etkileşim

Anadolu Sanat Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.232-233

Importance Of Organizing Events In Art Education

ISCAEE 2013 SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 10 October 2013, pp.94-98

Anadolu’da Seramik Kupa Kültürü

VI. Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 10 September - 23 November 2012, pp.417-434

Moda -Sanat Etkileşimine Bir Örnek Olan Çantanın Seramik sanatında Biçim Olarak Çantaya Dönüşümü

5. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 16 September - 02 October 2011, pp.287-295

Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Görülen Evren Motifinin İkonografik Anlamı ve Motifin Yeniden Yorumlanması Önerisi

3. Uluslararası Çini Sempozyumu ve I. Avrasya Seramik Kongresi, Kütahya, Turkey, 6 - 08 October 2010, vol.1, no.1, pp.427-434

Sanat-Yönetim: Sanat Yönetimi

İMECE 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.136-146

Eskişehir Bölgesi Şeker Pancarı Küspesi Küllerinin Sır Bileşeni ve Renklendirici Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ( 1000?C - 1200?C )

SERES IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.204-214