Assoc. Prof. GÜLŞAH KAYA AKSOY


Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine

Department of Child Health and Diseases


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Child Health and Diseases, Pediatric Nephrology, Internal Diseases, Immunology and Rheumatology


Names in Publications: Aksoy Gülşah Kaya, Kaya Aksoy Gülşah

Metrics

Publication

146

Citation (WoS)

31

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

49

H-Index (Scopus)

4

Project

5

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2017 - 2013

2017 - 2013

Post Doctorate of Medicine

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

2006 - 2012

2006 - 2012

Expertise In Medicine

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

2012

2012

Expertise In Medicine

Obez ve fazla tartılı nonalkolik karaciğer yağlanması (NAYKH) olan çocuklarda; adiponektin ve adiponektin reseptörleri’’ Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı, 2012

Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Child Health and Diseases

Pediatric Nephrology

Internal Diseases

Immunology and Rheumatology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Evaluation of activitiy and performance using Canada occupational performance measure in children with Familial Mediterrenian Fever

ÇETİN S. Y., KAYA KARA Ö., Kara D. S., Yardım S., ÇOMAK E., AKMAN S., et al.

Proceedings of the 28th European Paediatric Rheumatology Congress (PReS 2022), Prag, Czech Republic, 20 September 2022

2022

2022

Determination of participation in children with Familial Mediterrenian Fever

KAYA KARA Ö., ÇETİN S. Y., Karademir S., ÇOMAK E., AKMAN S., KOYUN M., et al.

Proceedings of the 28th European Paediatric Rheumatology Congress (PReS 2022), Czech Republic, 20 September 2022

2022

2022

Effect of COVID-19 on children with rheumatic disease.

LİMON T., KAYA AKSOY G., AKMAN S., KOYUN M., ÖNGÜT G., MUTLU D., et al.

EULAR 2022 European Congress of Rheumatology, Kopenhg, Denmark, 01 June 2022, pp.941-942

2021

2021

KARACİĞER NAKLİ SONRASI POLİÜRİNİN MUHTEMEL NEDENİ: TAKROLİMUS NEFROTOKSİSİTESİ

ÇEBİŞLİ E., KÖKER A., ÜLGEN TEKEREK N., DURSUN O., KAYA AKSOY G.

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2020

2020

Solid Organ Nakli: Nefroloji Uzmanı Bakışı ile Hazırlık

KAYA AKSOY G.

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Sempozyumu, Turkey, 12 December 2020

2020

2020

Adolesanlarda hipertansiyon tanısında ESHG2016 ve AAP2017klavuzlarının uyumu

KAYA AKSOY G., YAPAR D., SEMERCİ KOYUN N., DOĞAN Ç. S.

İnteraktif - Olgularla Çocuk Hekiminin Bir Günü Eğitim Toplantısı, Turkey, 15 - 17 October 2020

2020

2020

Beyaz Önlük Hipertansiyonu Olan Adolesanların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

KAYA AKSOY G., DOĞAN Ç. S.

42. Pediatri Günleri ve 21. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 13 - 16 September 2020

2019

2019

Sigara Dumanının Primer Monosemptomatik Enürezisli Çocuklarda Tedavi Başarısına Etkisi

KAYA AKSOY G., SEMERCİ KOYUN N., DOĞAN Ç. S.

10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019

2019

2019

Çocukluk Çağında Yoğun Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Renal Lenfanjiektazi

DOĞAN Ç. S., KAYA AKSOY G.

10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, Turkey, 1 - 04 May 2019

2018

2018

Long-term Results of Preemptive Kidney Transplantation.

KAYA AKSOY G., KOYUN M., ÇOMAK E., AKMAN S.

1st INTERNATIONAL TRANSPLANT NETWORK CONGRESS, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018

2018

2018

Congenital Nephrotic Syndrome: Transplantaton Before or After Chronic Renal Failure?

KAYA AKSOY G., KOYUN M., ÇOMAK E., AKMAN S.

1st INTERNATIONAL TRANSPLANT NETWORK CONGRESS, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018

2017

2017

Böbrek yetmezliği ile başvuran adölesanda anemi ve lenfadenopati

KAYA AKSOY G., ÇOMAK E., KOYUN M., AKKAYA B., AKMAN S.

4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, İzmir, Turkey, 3 - 04 November 2017

2016

2016

Sistinosisli çocuklarda böbrek nakli: Tek merkez deneyimi

KAYA AKSOY G., ÇOMAK E., GEMİCİ A., KOYUN M., AYDINLI B., AKMAN S.

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2016

2016

2016

Ortostatik proteinüri: Abartılan bir fenomen mi?

KOYUN M., ARSLAN Z., ERENGİN K. H., AKBAŞ S. H., AKMAN S., KAYA AKSOY G., et al.

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2016, pp.144

2016

2016

Renal Transplant Alıcısı Hastada Enkapsüle Peritoneal Sklerozis

KAYA AKSOY G., ÇOMAK E., GEMİCİ A., KOYUN M., ARTAN R., AKMAN S.

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2016

2016

2016

Çocuklarda hidrasyon durumu: Çocuklar yeterli sıvı alıyor mu?

SERT Ö., KAYA AKSOY G., AKBAŞ S. H., GEMİCİ A., KOYUN M., ÇOMAK E., et al.

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Turkey, 24 - 27 November 2016

2016

2016

TRCP-6 Mutation Causing FSGS in Childhood

KAYA AKSOY G., KOYUN M., ÇOMAK E., BERDELİ A., GEMİCİ A., AKKAYA B., et al.

17th IPNA Congress, Iguaçu, Brazil, 20 October - 24 September 2016, pp.1834

2016

2016

A Rare Cause of Acute Kidney Injury: Leptospirosis

KAYA AKSOY G., GEMİCİ A., KOYUN M., ÇOMAK E., AKMAN S.

17th IPNA Congress, Iguaçu, Brazil, 20 October - 24 September 2016, pp.1774

2016

2016

Orthostatic Proteinuria: An Overestimated Phenomenon

KOYUN M., ARSLAN Z., ERENGİN K. H., AKBAŞ S. H., AKMAN S., KAYA AKSOY G., et al.

17th IPNA Congress, Iguaçu, Brazil, 20 - 24 September 2016, pp.1774

2016

2016

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ: LEPTOSPİRA

KAYA AKSOY G., GEMİCİ A., ÇOMAK E., AKMAN S., KOYUN M.

3. Çocuk Nefroloji Derneği Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Turkey, 11 - 12 January 2016, pp.1

2016

2016

HER BÖBREK YETMEZLİĞİ GERÇEK MİDİR?

KAYA AKSOY G., GEMİCİ A., ÇOMAK E., KOYUN M., AKMAN S.

3. Çocuk Nefroloji Derneği Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Turkey, 11 - 12 January 2016, pp.4

2015

2015

NEFROTİK SENDROMLU OLGUDA HİPERSPLENİZM: PORTAL VEN TROMBOZU

KAYA AKSOY G., GEMİCİ A., ÇOMAK E., KOYUN M., AKMAN S.

3. Çocuk Nefroloji Derneği Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2015, pp.6

2015

2015

NEFROTİK SENDROMLU OLGUDA HİPERSPLENİZM: PORTAL VEN TROMBOZU

KAYA AKSOY G., GEMİCİ A., ÇOMAK E., KOYUN M., AKMAN S.

3. Çocuk Nefroloji Derneği Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2015, pp.6

2015

2015

KSANTİNÜRİLİ OLGUDA BÖBREK NAKLİ

KAYA AKSOY G., GEMİCİ A., ÇOMAK E., KOYUN M., AKMAN S.

3. Çocuk Nefroloji Derneği Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2015, pp.2

2015

2015

Nefrotik Sendromlu Olguda Hipersplenizm: Portal Ven Trombozu

KAYA AKSOY G., GEMİCİ A., ÇOMAK E., KOYUN M., AKMAN S.

3. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2015

2015

2015

6.5 KG AĞIRLIĞINDA BİR BEBEKTE BAŞARILI BÖBREK NAKLİ: TÜRKİYE’DE BİR İLK

GEMİCİ A., KAYA AKSOY G., ÇOMAK E., KOYUN M., AKMAN S.

3. Çocuk Nefroloji Derneği Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Turkey, 11 December 2015 - 12 January 2016, pp.3

2015

2015

İlköğretim çağındaki çocuklarda ortostatik proteinüri sıklığının araştırılması

KOYUN M., ARSLAN Z., ERENGİN K. H., AKBAŞ S. H., AKMAN S., KAYA AKSOY G., et al.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2015, pp.127

2015

2015

Comparison of neurogenic bladder, posterior urethral valve and vesico-uretheral reflux

KAYA AKSOY G., KOYUN M., GEMİCİ A., ALİOSMANOĞLU İ., DİNÇKAN A., AKMAN S.

48th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Brüksel, Belgium, 3 - 06 September 2015, pp.1723

2015

2015

Successful kidney transplantation in a patient with hereditary xanthinuria

KAYA AKSOY G., KOYUN M., GEMİCİ A., KIMIYOSHI I., ALİOSMANOĞLU İ., DİNÇKAN A., et al.

48th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Brüksel, Belgium, 3 - 06 September 2015, pp.1723

2015

2015

A case of post-transplant thrombotic microangiopathy successfully treated with eculizumab

GEMİCİ A., KAYA AKSOY G., KOYUN M., AKKAYA B., AKMAN S.

48th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Brüksel, Belgium, 3 - 06 September 2015, pp.1621

2015

2015

A patient seeming as ARPKD clinically and as ADPKD genetically

GEMİCİ A., KAYA AKSOY G., KOYUN M., BERDELİ A., AKMAN S.

48th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Brüksel, Belgium, 3 - 06 September 2015, pp.1595

2015

2015

Does the reflux to the transplanted kidney shorten its lifespan? Evaluation of post-transplantation VUR cases

KAYA AKSOY G., KOYUN M., GEMİCİ A., ALİOSMANOĞLU İ., DİNÇKAN A., AKMAN S.

48th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Brüksel, Belgium, 3 - 06 September 2015, pp.1716

2015

2015

Bilateral fungus balls presenting with acute renal failure in a preterm infant

KAYA AKSOY G., AKMAN S., KOYUN M., KABAALİOĞLU A., OKTAY C., GEMİCİ A.

48th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Brüksel, Belgium, 3 - 06 September 2015, pp.1623

2015

2015

Ailesel Akdeniz Ateşli çocuklar daha mı sık ÜSYE geçiriyor?

HANGÜL M., KAYA AKSOY G., KOYUN M., Gemici A., AKMAN S.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24

2015

2015

Akne tedavisinden akut böbrek yetmezliğine: Bir olgu sunumu

KAYA AKSOY G., AKKAYA B., Gemici A., KOYUN M., AKMAN S.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24

2015

2015

Does the reflux to the transplanted kıdney shorten ıts lıfespan? Evaluatıon of post-transplantatıon VUR cases

KAYA AKSOY G., KOYUN M., Gemici A., ALİOSMANOĞLU İ., DİNÇKAN A., AKMAN S.

48th Annual Scientific Meeting of The European Society of Paediatric Nephrology, Brüksel, Belgium, 3 - 05 September 2015, vol.30, pp.1543-1730

2014

2014

Successful Renal Transplantation with Eculizumab Therapy in Two Patients With Atypical Hemolytic Uremic Syndrome

KAYA AKSOY G., KOYUN M., RENDA R., GEMİCİ A., AKMAN S.

47th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Porto-Portekiz, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, pp.1765

2014

2014

BK Virus Nephropathy in Pediatric Renal Transplantation

KAYA AKSOY G., KOYUN M., MUTLU D., AKKAYA B., GEMİCİ A., RENDA R., et al.

47th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, pp.1693

2014

2014

BK Virus Nephropathy in Pediatric Renal Transplantation

KAYA AKSOY G., KOYUN M., MUTLU D., AKKAYA B., GEMİCİ A., RENDA R., et al.

47th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, pp.1693

2014

2014

Infantile Galactosialidosis Presenting with Steroid Resistant Nephrotic Syndrome

KAYA AKSOY G., NUR B., KOYUN M., MIHÇI E., AKMAN S.

47th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, pp.1737

2014

2014

Pediatric Renal Transplant Biopsies: Eleven Years’ Experience from a Single Center

KOYUN M., GEMİCİ A., KAYA AKSOY G., AKKAYA B., ÇOMAK E., RENDA R., et al.

47th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, pp.1778

2014

2014

Pediatrik böbrek nakli hastalarında BKV nefropatisi

KAYA AKSOY G., KOYUN M., MUTLU D., AKKAYA B., Gemici A., RENDA R., et al.

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, vol.23

2014

2014

Infantile Galactosialidosis Presenting With Steroid Resistant Nephrotic Syndrome

KAYA AKSOY G., NUR B., KOYUN M., MIHÇI E., AKMAN S.

47th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Porto, Portugal, 17 - 20 September 2014, vol.29, pp.1649-1867 Creative Commons License

2013

2013

BİR OLGUDA PRADER WİLLİ SENDROMU VE FSGS BİRLİKTELİĞİ

KAYA AKSOY G., KOYUN M., NUR B., MIHÇI E., AKMAN S.

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, 13 - 17 November 2013

2013

2013

Bir Olguda Prader Willi Sendromu ve FSGS Birlikteliği

Kaya Aksoy G., Koyun M., Nur B., Mıhçı E., Akman S.

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Dyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.22 Creative Commons License

2009

2009

Santral Puberte Prekoz Olgularının Tedavisinin Planlanmasında Etki Eden Faktörler.

Durmaz E., Kaya Aksoy G., Çelmeli G., PARLAK M., Baran R. T., Türkkahraman D., et al.

13. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi., Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2009, pp.282

Books & Book Chapters

2020

2020

Periton Diyalizinin Enfeksiyon Dışı Komplikasyonları

KAYA AKSOY G., BAKKALOĞLU EZGÜ S. A.

in: Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi - 2020, Prof. Dr. Mesiha Ekim, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.131-135, 2020


Citations

Total Citations (WOS): 31

h-index (WOS): 3