Announcements & Documents

Gıdalarda bulunan kimyasal kalıntılar
Presentation
12/22/2017

Gıda güvenliği ve gıda kaynaklı sağlık riskleri konusunda yapılan TRT Radyo söyleşisidir. 

Yrd.Doc¸.Dr.M.Fatih Cengiz.mp3 Creative Commons License