Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Emir ve Nehiy Bağlamında Sahabe’nin Kur’ân Bilinci

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 18 - 20 May 2017

Müşkil Ayetler Konusunda İbn Kuteybe - Elmalılı Hamdi Yazır Karşılaştırması

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, Akdeniz Ün. İlahiyat Fak., Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2012, pp.121-176

Muhammed b. Âlim el-Aydînî el-Güzelhisarî’nin Dua Ayetleri Tefsiri

Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları – II Sempozyumu, İlim Yayma Vakfı, İstanbul, Turkey, 07 July 2012 - 13 February 2013, pp.229-260

Books & Book Chapters

KUR’ÂN’DA UBÛDİYET VE BOYUTLARI

MAK Grup Medya Pro. Rek. Yay. A.Ş. (İlahiyat Yayınları), 2023

ŞEHZÂDE KORKUD’UN ELFÂZ-I KÜFR’Ü ŞERHEDERKEN AYETLERİ KULLANIMI VE BAŞVURDUĞU TEFSİR KAYNAKLARI

in: Şehzade Korkut Kitabı, DUMAN Muhammet Fatih, ÖGKE Ahmet, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı, pp.221-250, 2020

V. BÖLÜM / DİN BİLİMLERİNDE ANTALYA: DİNİ VE KÜLTÜREL PERSPEKTİFTE ANTALYA

in: ANTALYA KİTABI SELÇUKLUDAN CUMHURİYET’E SOSYAL BİLİMLERDE ANTALYA, Doç.Dr.Bedia KOÇAKOĞLU, Doç.Dr. Bahset KARSLI, Arş.Gör.Demet SUSTAM, Arş.Gör. Zehra SULA, Halil İbrahim YÜCEL, Ayşe DEMİR, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.792-809, 2018

Müşkil Ayetler Konusunda İbn Kuteybe-Elmalılı Hamdi Yazır Karşılaştırması

in: ELMALILI HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU, Ahmet ÖGKE, Rıfat ATAY, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.121-177, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

25

Project

1

Thesis Advisory

17

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals