DEBRELİ VİLDAN FÂİK EFENDİ’NİN (1853-1925) TAVDÎHU’L-MÜBHEMÂT FÎ MÂ VERADE Fİ’L-KUR’ÂN MİNE’L-KELİMÂT ADLI ESERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Yaka E.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.44, pp.171-189, 2020 (Peer-Reviewed Journal)