Prof. EVREN TERCAN KAAS


Faculty of Sports Science, Department of Sports Management

Department of Sports Management Sciences


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Physical Education and Sports, Recreation


Names in Publications: Evren AĞYAR

Email: evrentercan@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6807 Extension: 6807
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/evrentercan
Office: BESYO
Address: Akdeniz Üniversitesi BESYO 07058 Antalya

Metrics

Publication

96

Citation (WoS)

101

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

103

H-Index (Scopus)

3

Thesis Advisory

19

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Sosyoloji, Turkey

1999 - 2006

1999 - 2006

Doctorate

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, İşletme, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Akdeniz University, Institute of Health Sciences , Biyoistatistik, Turkey

1988 - 1994

1988 - 1994

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Hastane İşletmelerinin Yönetimi Açısından Çağdaş Maliyetleme Yöntemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kalite Maliyetlemenin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, İşletme

1999

1999

Postgraduate

Yaşamı Belirleyen Parametreler ile Yapılan Tahminlerin Gerçek Yaşam Periyoduna Uyumlarının İncelenmesi

Akdeniz University, Institute of Health Sciences , Biyoistatistik

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2024

2024

Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi

Other

Akdeniz Üniversitesi

2019

2019

R programlama ile temel istatistik

Other

AKÜNSEM

2019

2019

Çok değişkenli istatistik

Other

AKÜNSEM

2018

2018

Temel İstatistik

Other

AKÜNSEM

2018

2018

Yapısal Eşitlik Modeli

Other

AKÜNSEM

2018

2018

CiteSpace ile Bibliyometrik Analiz Eğitimi

Other

AKÜNSEM

2016

2016

Kalite yönetim sistemi temel eğitimi

Quality Management

Türk Standartları Enstitüsü

2013

2013

Sporda Beslenme

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

2012

2012

Bologna Sürecinde Program Yeterlikleri ve Ders Kazanımları

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü

2012

2012

10.Araştırma Yöntemleri Semineri Temel LISREL

Education Management and Planning

Detay Yayıncılık

2011

2011

Eğitim-öğretim Etkinliklerinde Ölçme Değerlendirme

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü

2007

2007

Leadership in Recreational Management

Education Management and Planning

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi

2007

2007

Uygulamalı ETA:SQL Temel 1. adım eğitimi

Education Management and Planning

Korkuteli MYO

2007

2007

Uzman Eğitici Kursu ETA versiyon 7 ve for Windows

Education Management and Planning

Korkuteli MYO

2007

2007

Uygulamalı ETA versiyon 7 Bilgisayar Programı Eğitimi

Education Management and Planning

Korkuteli MYO

2005

2005

LINK Eğitici Eğitimi

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi

2004

2004

LINK Eğitici Eğitimi

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi

2003

2003

Toplam Kalite Yönetimi Eğitici Eğitimi

Education Management and Planning

AKÜNSEM

2002

2002

Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000

2000

Design and Analysis of Clinical Trials, Statistical Methods

Education Management and Planning

Çukurova Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

1996

1996

Multimedia

IT

Black Sea University

1993

1993

Hisse Senetleri Piyasası Üye Temsilcisi Yardımcısı

Education Management and Planning

İMKB

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Physical Education and Sports

Recreation

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği

2007 - 2018

2007 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği

2002 - 2007

2002 - 2007

Lecturer

Akdeniz University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği

1999 - 2002

1999 - 2002

Research Assistant

Akdeniz University, Faculty of Medicine, Temel Tıp Bilimleri

1996 - 1999

1996 - 1999

Research Assistant

Akdeniz University, Institute of Health Sciences , Biyoistatistik Anabilim Dalı

1996 - 1996

1996 - 1996

Expert

Akdeniz University, Organ Nakli Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty Of Sports Science, Department of Sports Management

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty Of Sports Science, Department of Sports Management

2007 - 2008

2007 - 2008

Head of Department

Akdeniz University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce 2

Undergraduate

Undergraduate

Sporda Pazarlama

Undergraduate

Undergraduate

Rekreasyon Liderliği

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Duyarlık ve Katkı

Undergraduate

Undergraduate

Rekreasyon

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde İstatistik- Statistics

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Tez Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce 4

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

Undergraduate

Undergraduate

Genel İktisat

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Statistics

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce 3

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce 1

Undergraduate

Undergraduate

Spor Ekonomisi

Doctorate

Doctorate

İleri Bilimsel Araştırma ve Etik

Postgraduate

Postgraduate

Sporda Pazarlama ve Sponsorluk

Postgraduate

Postgraduate

Sporda Bİlgisayarlı İstatistik Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Spor İşletmeciliği

Doctorate

Doctorate

Spor Bilimlerinde İstatistiksel Yaklaşımlar

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

CİDDİ BOŞ ZAMAN ARAŞTIRMALARINA KAVRAMSAL VE BİBLİYOMETRİK BİR YAKLAŞIM

Tercan Kaas E.

4. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BILIMLERE MULTIDISIPLINER YAKLASIM KONGRESI, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2023, pp.150-159

2023

2023

Spor Yöneticisi Adaylarının Makyavelizm, Sportmenlik ve Özgecilik Açısından İncelenmesi

Üşümüş D., Tercan Kaas E.

Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023

2022

2022

Testing the Measurement Invariance of the Perceived Health Outcomes of Recreation Scale by Gender

Köse E., Yerlisu Lapa T., Tercan Kaas E., Uzun N. B., Serdar E.

3. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 May 2022, pp.50-51

2019

2019

Fan Identification and Sponsorship Evaluation of Football Spectators (Antalya Example)

Salam M. S., TERCAN KAAS E.

11th International Conference on Business Management & Information Technology (ICOBMIT) 2019, Gwalior, India, 28 - 30 December 2019, pp.1-17

2019

2019

Leisure Activity Participation, Exercise Level and Perceived Freedom in University Students (Akdeniz University Example)

TERCAN KAAS E., YERLİSU LAPA T., ÇEREZ M. H., Çevik G.

ICOBMIT-2019: 11th International Conference on Business Management and Information Technology, Gwalior, India, 28 - 30 December 2019, pp.1-16 Creative Commons License

2019

2019

Leisure Exercise Participation, Acedemic Self Efficact and Leisure Management in University Students

TERCAN KAAS E., YERLİSU LAPA T., ÇEREZ M. H., Girişken İ.

5th International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology-ICDET, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.143-155

2018

2018

Examination of Leisure Meaning and Life Satisfaction in Sport and Tourism Faculty Students

TERCAN KAAS E., ÇELİK B., Boz A. R., Sabırlı S.

International Recreation and Sport Management Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.537-538

2018

2018

Examination of perceived freedom and free time management in university students

TERCAN KAAS E., Emek A.

9. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi ICONTE, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.90-91

2018

2018

Examination of perceived freedom in leisure, psychological resilience and life satisfaction in university students

Tercan Kaas E., Çerez M. H., Taş P.

Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.166-167

2018

2018

Examination of perceived freedom in leisure and shyness in relation with recreative activity participation

TERCAN KAAS E., ÇEREZ M. H.

Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.163-164

2017

2017

Üniversite öğrencilerinde rekreatif aktivite katılımı, boş zaman engelleriyle baş etme ve boş zaman yönetiminin incelenmesi

TERCAN KAAS E., Kanat B.

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Mağusa, Cyprus (Kktc), 7 - 10 December 2017, pp.64-65

2017

2017

Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği: Yapı Geçerliğinin Sınanması

YERLİSU LAPA T., TERCAN KAAS E.

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.216-217

2017

2017

Leisure Satisfaction, Perceived Freedom Concerning Digital Sport Games in Sport Faculty Students

TERCAN KAAS E., YERLİSU LAPA T., Altıntepe F.

2nd World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017, pp.41-42

2016

2016

Social Media Usage of University Students for Sport Marketing Purposes

Abudouresuli A., TERCAN KAAS E.

The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.1

2016

2016

Examination of health belief and life satisfaction among nursing and health services students in relation with recreational sport participation (Akdeniz University Sample)

TERCAN KAAS E., Ürek Ü.

Multidisciplinary International Symposium of Mediterranean Civilizations, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 November 2016, pp.10

2016

2016

Examination of recreational activity participation, academical motivation, life satisfaction in university students

TERCAN E., Doğukan T.

5th World Conference on Educational and International Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.51

2016

2016

Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinde İşsislik Kaygısının İncelenmesi (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)

TERCAN E., ÇEREZ M. H., Diker A.

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.53

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinde Rekreasyon Aktivitelerine Katılım, Yaşam Tatmi-ni, Algılanan Stres ve Benlik Saygısının İncelenmesi

TERCAN E.

3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.1-11

2014

2014

An examination of leisure participation, family assessment and life satisfaction in university students

Tercan Kaas E.

5th World Coference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Praha, Czech Republic, 29 - 30 October 2014, vol.186, pp.58-63

2014

2014

Gender, Leisure Participation and Meaning of Leisure

TERCAN E.

IAPESGW International Gender andd Sport Symposium, Antalya, Turkey, 4 - 05 September 2014, pp.159

2014

2014

Serbest Zaman Tatmini, İyimserlik ve Yaşam Tatmini

Yörük H., TERCAN E.

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.272

2014

2014

Serbest Zaman Engelleriyle Baş Etme Stratejileri, Temel Kişilik Özellikleri ve Yaşam Tatmini

Sinayiç V., TERCAN E.

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.273

2014

2014

Taraftarlık Özdeşleşme Düzeyi ve Algılanan Etkinlik Kalitesi

Binalioğlu K., TERCAN E.

1.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.213

2014

2014

Serbest Zaman Tatmini, Temel Kişilik Özellikleri ve Yaşam Tatmini

Altınok M., TERCAN E.

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasoyn Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.278

2014

2014

Serbest Zaman Tatmini, Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Tatmini

Şengün M., TERCAN E.

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.271

2013

2013

Rekreatif aktivitelere katılımla ilişkili olarak yaşam tatmini psikolojik iyi olma hali ve serbest zaman tatmininin incelenmesi

TERCAN E.

2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.221-231

2013

2013

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarına göre Analizi

Yerlisu Lapa T., Tercan E.

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.408-416

2013

2013

Leisure Motivation and Negotiation of Leisure Constraints of University Students

YERLİSU LAPA T., TERCAN E.

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013, pp.1

2013

2013

Recreational participation, psychological well being, and life satisfaction of physical education teachers

ERAVŞAR H., TERCAN E.

International Conference on New Horizons in Education, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013, pp.2 Sustainable Development

2012

2012

Life satisfaction, perceived freedom in leisure and self-esteem: The case of physical education and sport students

Agyar E.

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.2186-2193 identifier

2012

2012

Türkiye’de Okçuluk Sporunun Risk Yönetimi Açısından İncelenmesi

Öktem Ç., Tercan Kaas E., Yerlisu Lapa T.

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012, pp.222

2012

2012

Rekreatif aktivite olarak futbol oynayan bireylerin boş zaman algıları ve yaşam tatmini

Tercan Kaas E.

Uluslararası herkes için spor ve spor turizmi, Antalya, Turkey, 08 November 2012, pp.182

2012

2012

Yönetsel Nitelikler Açısından Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Kendilerini Değerlendirmesi

TERCAN E.

2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.85-86

2012

2012

Yaşam Tatmini, Serbest Zaman Motivasyonu, Serbest Zaman Katılımı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri üzerine bir İnceleme (Kayseri İli Örneği)

YERLİSU LAPA T., TERCAN E., Bahadır Z.

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.113-114

2012

2012

Rekreasyon Alanında Ülkemizde Kullanılan Ölçeklerin İncelenmesi

TERCAN E., YERLİSU LAPA T.

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.3-14

2011

2011

Rekreatif Aktivitelere Katılan Öğrencilerin Çevresel Tutumlarının İncelenmesi

TERCAN E., Bayındır N.

22. TAFISA Dünya Kongresi:Herkes için Spor Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2011, pp.110

2010

2010

Consumer Analysis of Sport Betting Game İDDAA (Antalya Center Example)

TERCAN E., Dağdelen B.

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.328

2009

2009

Factors Affecting Attendance to Basketball Matches(Antalya Case)

DARENDELİOĞLU R., TERCAN E.

Sport and Quality of Life 2009, Brno, Czech Republic, 5 - 06 November 2009, pp.30

2007

2007

Seyircilerin Futbol Maçlarına Katılımını Etkileyen Faktörler (Antalyaspor Örneği)

DARENDELİOĞLU R., TERCAN E., TOKLU T.

4. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.12

2006

2006

The jurists view on sports law problems (the example of Antalya Board of Lawyers)

MERSİNLİ D., ALTUNKAYA M., TERCAN E.

9. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.1

2002

2002

Psikolojik performans envanerinin Türkçe'ye Uyarlanması

ERMAN K. A., ŞAHAN A., TERCAN E., SOYDAN Ş.

7. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2002, pp.9

Books & Book Chapters

2019

2019

ULUSLARARASI SPOR YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Tercan Kaas E.

in: Her Yönüyle Spor, Hepgüner,G., Editor, Güven Plus Grup A.Ş., İstanbul, pp.594-614, 2019

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2012 - Continues

2012 - Continues

Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği

Member

Scientific Refereeing

September 2022

September 2022

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

August 2017

August 2017

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Ömer Halisdemir University Journal of Physical Education and Sports Science

Other journals

May 2016

May 2016

Annals of Leisure Research

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

Annals of Leisure Research

Other Indexed Journal

May 2015

May 2015

Social Indicators Research

Journal Indexed in SSCI

April 2015

April 2015

Journal of Physical Education and Sport Management

National Scientific Refreed Journal

October 2014

October 2014

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2014

July 2014

Social Indicators Research

Journal Indexed in SSCI

October 2013

October 2013

Social Indicators Research

Journal Indexed in SSCI

July 2013

July 2013

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

8th International Congress on New Trends in Education

Attendee

-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

2nd World Congress on Lifelong Education

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy

Attendee

Elazığ-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

Multidisciplinary International Symposium of MEditteranean Civilizations

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

14th International Sport Sciences Congress

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

5th World Conference on Educational and Instructional Studies

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

7th International Congres on New Trends in Education-ICONTE

Attendee

Antalya-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

Rekreasyon Araştırmaları Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

13 th International Sport Sciences Congress

Attendee

Konya-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

5th World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership

Attendee

Prag-Czech Republic

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

IAPESGW Regional Symposium: International Gender Issues and Sport

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

VI. Akademik Turizm Arama Konferansı

Attendee

Muğla-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Attendee

Aydın-Turkey

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

International Conference on New Horizons in Education

Attendee

ROMA-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Attendee

Denizli-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

2nd International Congresss on Sport For All and Sport Tourism

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership

Attendee

Brüksel-Belgium

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2011 - 01 November 2011

01 November 2011 - 01 November 2011

22. TAFISA Dünya Kongresi: Herkes için Spor Kongres

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

11. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

2.Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

28. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 July 2008 - 01 July 2008

01 July 2008 - 01 July 2008

12th World Congress of Accounting Historians

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2007 - 01 November 2007

01 November 2007 - 01 November 2007

4.Uluslar arası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

, 7th Global Conference on Business and Economics

Attendee

Roma-Italy

01 May 1999 - 01 May 1999

01 May 1999 - 01 May 1999

1. İstatistik Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 105

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

February-2024

February 2024

Doctorate

Doctorate - Akdeniz Üniversitesi

January-2024

January 2024

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

March-2023

March 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Akdeniz Üniversitesi

March-2023

March 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Akdeniz Üniversitesi

November-2022

November 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Akdeniz Üniversitesi

June-2015

June 2015

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

January-2015

January 2015

Academic Staff Examination

Yrd.Doç.başvuruları Yabancı Dil Sınavı Jürisi - Beden Eğt. ve Spor Öğr. Bölümü

January-2014

January 2014

Doctorate

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

July-2012

July 2012

Post Graduate

Hareket ve Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

July-2012

July 2012

Post Graduate

Hareket ve Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

March-2010

March 2010

Doctorate

İşletme Anabilim Dalı Doktora Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD

January-2010

January 2010

Academic Staff Examination

Rekreasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı - Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

December-2009

December 2009

Post Graduate

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-2009

May 2009

Post Graduate

Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

January-2009

January 2009

Post Graduate

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

February-2008

February 2008

Doctorate

İşletme Anabilim Dalı Doktora Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü