Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk-Alman İşbirliğinde Deneyimler ve Sonuçlar

Akdeniz İİBF Dergisi , vol.12, no.24, pp.62-71, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye-AB İlişkileri

MÜLKİYE , vol.26, no.233, pp.209-223, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Yetiştirmede Bir Model Önerisi: Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma

2. Education Research and Teacher Education Congress / ERTE Congress, 11 - 15 September 2018

Uluslararası Göç, Dijital Sistem Entegrasyonu ve Sağlık Hizmetlerinin Kültürlerarası Açılımı

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR 15, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.411-413 Sustainable Development

Avrupa Bütünleşmesi Sürecinde Bulgaristan'da Yerelleşme

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR 14, Van, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.110

INTERNATIONAL MIGRATION AND THE INTERCULTURAL OPENING OF HEALTH SERVICES: THE EXAMPLE OF ANTALYA

HESTOUREX: Worl, Health, Sport and Tourism Kongress and Exibition, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2017, pp.345-356

Are Refugees an Economic Gain? Perception in Bolu (Turkey)

RUNIRAC IV 2016, Buri Ram, Thailand, 22 - 24 November 2016, pp.144-150 Sustainable Development

Turkey and Europe – Identical or Political, Space and Identity

Trends and Insights, Oujda, Morocco, 9 - 10 May 2014, pp.32-41

Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı

IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 October 2011, pp.15-26

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Yabancılar Politikaları ve İdari Uygulamalar

100. Yılında II. Meşrutiyet, Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi, Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.661-689

Sağlık Hizmetlerinin Yerelleşmesi Sürecine İlişkin Engeller Dirençler ve Uyum Koşulları

Kamu Yönetimi Forumu – KAYFOR IV, Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform), Muğla, Turkey, 8 - 10 October 2006, pp.56-67

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Yerel Yönetimler: Beklentiler, Kaygılar, Perspektifler

Kamu Yönetimi Forumu – KAYFOR III: Yöntem ve Sorunlar, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2005, pp.102-109

Die Europäische Union und die Türkei: Annäherung in einer schwierigen Partnerschaft (Avrupa Birliği ve Türkiye: Zor bir Ortaklıkta Yakınlaşma)

Europarecht für türkische Staatsangehörige: 20 Jahre Assoziationsratsbeschlüsse, Frankfurt, Germany, 1 - 04 December 2001, pp.23-32

Books & Book Chapters

Türk‐Alman Akademik İşbirliği içinde Ortak Programların Geliştirilip Açılması İki Dilli Okulöncesi Eğitim için bir Pilot Proje Hikayesi

in: Göç Ülkeleri Olarak Almanya ve Türkiye: Türk İşgücü Göçünden 60 Yıl Sonra Politikalar ve Uygulamalar, Erol Esen, Damaris BOROWSKI, Editor, Siyasal Kitapevi, Ankara, pp.245-260, 2022

Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma: İki Dilli Okul Öncesi Eğitim için bir Lisan Programı Geliştirme ve Uygulama Önerisi

in: Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma: İki Dilli Okul Öncesi Eğitim için Türk-Alman Yüksek Öğrenim Programlarının Geliştirilmesi üzerine Tartışmalar, Esen, E., Engin, H., Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.287-350, 2017 Sustainable Development

Ein Kind, Zwei Sprachen, Doppelabschluss: Vorschlag für die Konzeption und den Aufbau eines Bachelor-Studiengangs für bilinguale Frühbildung

in: Ein Kind, Zwei Sprachen, Doppelabschluss: Diskussionen zur Entwicklung deutsch-türkischer Studiengaenge für bilinguale Vorschulbildung, Esen, E., Engin, H., Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.313-386, 2017

Wissenschaftliche Diskussionen und Praktiken zur bilingualen frühkindlichen Bildung - Eine Einführung am Beispiel der Kinder und Jugendlichen mit türkischem Migrationshitergrund in Berlin

in: Ein Kind - Zwei Sprachen: Bedingungen und Perspektiven der Deutsch-Türkischen Frühkindlichen Bildung am Beispiel Berlin, Esen E., Taheri A., Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.41-140, 2016

İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Hakkında Bilimsel Tartışmalar ve Uygulamalar - Beriln'de Türk Kökenli Göçmen Çocuklar ve Gençler Örneğinde bir Giriş

in: Bir Çocuk - İki Dil: Berlin Örneğinde Türk-Alman Okul Öncesi Eğitim Koşulları ve Fırsatlar, Esen E., Taheri, A., Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.39-126, 2016 Sustainable Development

B - D Maddeleri

in: Kamu ve Özel Sektör Yönetimi İçin Yönetim Sözlüğü, Mehmet Akif Özer, Editor, Adalet Kitabevi, Ankara, pp.53-84, 2014

Bölüm II

in: Kamu ve Özel Sektör Yönetimi için Yönetim Sözlüğü, M. Akif, Özer, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.53-84, 2014

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi – Türkiye, Macaristan ve Polonya

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2010

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya Ankara

in: Türkiye-AB İlişkilerinin Kurumsal Yapısının Evrimi (Evolution of the institutional Architecture of the Turkey-EU-Relations, Esen, Erol; Şener, Hasan Engin, Editor, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ankara, pp.13-37, 2010

Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor? - Turkey-EU Relations: Going Where

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2009

Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor

in: Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye – Avrupa Birliği Tartışmaları, Esen, Erol; Şener, İyikan, Necati, Editor, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ankara, pp.57-106, 2009

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2008

Kendini Geliştirme ve Yönetme

in: İşletme Becerileri Grup Çalışması, Esen, Erol; Kurtay, Fahri, Editor, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, İstanbul, pp.133-159, 2008

Die Deutsch-Türkische Kooperation: Einführung in die Rahmenbedingungen und Perspektiven, (Alman-Türk İşbirliği: Koşullar ve Perspektiflere bir Giriş)

in: I. Türk-Alman İşbirliği Forumu – I. Deutsch-Türkisches Kooperationsforum, Uluslararası Sempozyum – Internationales Symposium, Esen Erol, Editor, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ankara, pp.30-53, 2007

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Yerel Dönüşümü: Sorunlar, Beklentiler, Tutumlar

in: Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II: Uygulama, Özgür, Hüseyin ; Kösecik, Muhammet , Editor, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ankara, pp.284-309, 2007

Türkiye Üniversitelerinin Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına Katılımı Sürecinde Sokrates-Erasmus Uygulamalarının Kurumsallaştırılması Sorunu

in: Küreselleşme, Türkiye ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı, Gümrükçü, Harun, Editor, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ankara, pp.229-272, 2005

Ausländer in den neuen Bundesländern

in: “Zur Lage der Ausländer in den neuen Bundesländer” (Yeni Eyaletlerde Yabancıların Konumu), Esen Erol, Editor, Friedrich-Ebert-Stiftung Büro Sachsen-Anhalt, Magdeburg, pp.14-26, 1993

Metrics

Publication

69

Project

2

Thesis Advisory

10

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals