Assoc. Prof.

EMEL ARIK


Faculty of Communication

Department of Journalism

Department of General Journalism

Education Information

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Akdeniz University, -, Communication, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Akdeniz University, -, Journalism, Turkey

2000 - 2005

2000 - 2005

Undergraduate

Akdeniz University, Faculty Of Communication, Department Of Journalism, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Şöhret Kültürü ve Şöhret Gazeteciliği: Medya Profesyonelleri Üzerine Bir Çözümleme

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Communication

2008

2008

Postgraduate

Yaşam Tarzı Haberciliğinin Gelişimi ve Ardınkdaki Temel Dinamikler

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilimdalı

Research Areas

Mass Communications and Mass Media, Journalism, Communication Sciences, Media 6 Communication Systems

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Communication, Department Of Journalism

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Communication, Department Of Journalism

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Communication, Department Of Journalism

2010 - 2014

2010 - 2014

Lecturer

Akdeniz University, Faculty Of Communication, Department Of Public Relations And Promotion

2009 - 2010

2009 - 2010

Research Assistant

Erciyes University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Anabilimdalı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Röportaj Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi I

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Gazetecilik I

Undergraduate

Undergraduate

Basın Etiği ve Örnek Olay Çözümlemeleri

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Kuramları

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Gazetecilik II

Undergraduate

Undergraduate

Haber Kuram ve Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

Medyanın Ekonomi Politiği

Doctorate

Doctorate

Haber, Söylem ve İdeoloji

Postgraduate

Postgraduate

Kitle İletişim Kuramları

Doctorate

Doctorate

Kültürel Çalışmalar

Advising Theses

2018

2018

Postgraduate

Yeni medyada medya entelektüelinin temsili

Arık E. (Consultant)

İ.GİRGİNER(Student)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

A Meta Analysis Study for Graduate Thesis on Media Literacy in Turkey

Arık E. , Arık M. B.

ONLINE JOURNAL OF COMMUNICATION AND MEDIA TECHNOLOGIES, vol.11, no.4, pp.1-16, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

2021

2021

Ideology as False Consciousness and Reproduction in Media

ARIK E.

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.11, no.1, pp.199-215, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2021

2021

İngiliz Kültürel Çalışmalar Ekolü ve Medya Mahallesi Haber Programının Alımlama Analizi

Arık E. , Akgün H.

Erciyes İletişim Dergisi / Journal of Erciyes Communication, vol.8, no.1, pp.113-128, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Reproductıon of Socıal Inequalıty in New Medıa

Arık M. B. , Arık E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.75, pp.633-639, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Facebook’un Dönüşen Mahremiyet Yaklaşımı: “Gelecek Mahremiyettir”

Arık M. B. , ARIK E.

Intermedia International e-Journal, vol.7, no.13, pp.447-461, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Representation of Journalist Identity in Turkish Cinema

ARIK E. , AKGÜN H.

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.34, pp.196-220, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2018

2018

Medya Metinlerinin İnşasında İdeolojik Farklılıklar:“Süper Teşvik Paketi” Haberlerinin Söylem Analizi

Arık E. , Akgün H.

Intermedia International e-Journal, vol.5, no.9, pp.197-211, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Gösteri Çağı’nda Televizyon Haberciliği

ARIK E.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, vol.1, no.9, pp.83-103, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Demokrasi Paketi Bağlamında Medya Ve İdeoloji İlişkisinin Haber Metinlerine Yansıması

Arık E.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.4, no.8, pp.27-35, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Sıradan İnsanın Yükselişi: Sosyal Medya Şöhretleri

ARIK E.

İletişim Ve Diplomasi (BYEGM), vol.1, no.1, pp.97-112, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Kültürlerarası İletişim Bağlamında Atasözlerinin Evrenselliği Üzerine Bir İnceleme

ARIK E.

ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, vol.1, no.5, pp.11-24, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Irak’tan Suriye’ye İliştirilmiş Gazetecilik

Arık E.

AKDENİZ İLETİŞİM DERGİSİ, vol.1, no.19, pp.60-77, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Yurttaş Gazeteciliğinin Günümüzdeki Görünümü: Twitter Gazeteciliği Örneği

ARIK E.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.1, no.36, pp.273-287, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

ŞÖHRET KÜLTÜRÜNÜN EKRANLARDAKİ YÜZÜ: ANCHORMANLER

ARIK E.

1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS – HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, vol.1, pp.590-597

2015

2015

GENDER AND MEDIA LITERACY

ARIK E.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZON IN EDUCATION, Barcelona, Spain, 10 June 2015 - 12 June 2115, vol.4, pp.283-287 Sustainable Development

2014

2014

APPEARANCE OF INTERVIEW WRITING IN TURKISH JOURNALISM

ARIK E.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 5. EUPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ST PETERSBURG, Russia, 11 - 14 September 2014, vol.1

2014

2014

Türkiye Bağlamında İletişimin Bir Displin Olarak Gelişimi

Arık M. B. , ARIK E.

Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırrmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 14 May 2014, vol.1, no.1, pp.45-67

Books & Book Chapters

2020

2020

Gösteri Toplumu Bağlamında Instagram'da Benlik Sunumu

Arık E. , Arık M. B.

in: DİJİTALİN RİTMİ, SELMA KOÇ VE BETÜL PAZARBAŞI, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.369-384, 2020

2019

2019

Popular Culture and Media Intellectuals: Relationship Between Popular Culture and Capitalism –The Characteristics of the Media Intellectuals

Arık E.

in: Handbook of Research on Consumption, Media and Popular Culture in the Global Age, Özlen Özgen, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.10-20, 2019

2017

2017

Kamusal Halkla İlişkilerde Medya İle İlişkiler

Arık E.

in: Kamusal Halkla İlişkiler, BARIŞ KILINÇ, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.98-117, 2017

2017

2017

Küreselleşme, Yeni Medya Ve Eleştirel Yaklaşım

Arık E.

in: MEDYADA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR, BARIŞ KILINÇ, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.139-158, 2017

2016

2016

Radyo ve Televizyon Haberciliği Tarihçesi

Arık E.

in: RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ, İZLEM VURAL, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-22, 2016

2016

2016

Basında Çalışma Hayatının Temel Sorunları

Arık E.

in: BASINDA ÇALIŞMA HAYATI, MUSTAFA ŞEKER, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.85-101, 2016

2014

2014

Televizyon Programlarında Kadın Temsili

Arık E. , Kılıç S.

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014

2013

2013

Sosyal Medyada Mahremiyet Görünümleri

Arık E.

in: Sosyal Medya Araştırmaları 1, Ali Büyükaslan, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.103-132, 2013

2013

2013

Hayattaz Zevk Al’, ‘Farklılaş’ Söylemleriyle: Lyfe Style/ Yaşam Tarzı Gazeteciliği

Arık E.

in: Şovalyelik Mesleği Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları, Şebnem Çağlar, Editor, Literatürk Yayınları, Konya, pp.544-564, 2013

2005

2005

Küreselleşmenin Getirisi Life-Style, Life-Style’in Götürüsü…

ARIK E.

in: Kral Çıplak, M. Bilal Arık, Editor, Tablet Yayınevi, Konya, pp.35-59, 2005