İngiliz Kültürel Çalışmalar Ekolü ve Medya Mahallesi Haber Programının Alımlama Analizi


Creative Commons License

Arık E., Akgün H.

Erciyes İletişim Dergisi / Journal of Erciyes Communication, vol.8, no.1, pp.113-128, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Erciyes İletişim Dergisi / Journal of Erciyes Communication
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.113-128
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

İngiliz Kültürel Çalışmalar Ekolü’ne göre medya kapitalist sistemin en etkin ideolojik kurumlarının başında gelmektedir. İdeolojik olarak işleyen medya iletilerine karşı bireyler pasif değil, kendi anlamlarını oluşturabilme yetilerine sahip öznelerdir. Bu çalışmada bireylerin medyadan aldıkları mesajı doğrudan kabul eden pasif izleyiciler olmadığı varsayımı ile Halk TV’de 26.04.2019 tarihinde yayınlanan “Medya Mahallesi” adlı haber programının ekonomi bölümüyle ilgili alımlama analizi yapılmıştır. Ekonomi bölümünün seçilme nedeni araştırmanın yapıldığı tarihlerde ülke gündeminde ekonomi ile ilgili konuların büyük bir yer tutmasıdır. Örnekleme, farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip yedi izleyici dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında program izleyicilerle birlikte evlerinde izlenilmiş ve ardından derinlemesine mülakat yapılmıştır. Programın izlenilmesinin ardından katılımcılara programın izleyicilerde bıraktığı izlenimleri ölçmek amacıyla önceden hazırlanmış sorular sorularak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar izleyicilerin medyadan aldıkları mesajı doğrudan kabul eden pasif bireyler olmadığı varsayımını doğrulamıştır. Katılımcılar medya organının kendilerine iletmek istediği mesajın farkındadır. Çalışma katılımcıların medya mesajını alımlamasında ideolojik, sosyolojik ve ekonomik konumlarının etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.