Lect.

EBRU KADRİYE ÖZ


Manavgat Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetler

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Postgraduate

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate

Akdeniz University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Postgraduate

Otellerde Sunulan Rekreasyon Hizmetlerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

1. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi

Tourism

akdeniz üniversitesi

2012

2012

13. Ulusal Turizm Kongresi

Tourism

akdeniz üniversitesi

2011

2011

Toplantı Sektörüne ve Destinasyon Pazarlamasına Genel Bir Bakış

Tourism

MPI, ACB

2011

2011

3rd International Tourism Week (ITW) – E-tourism: New Roles and Future Trends

Tourism

akdeniz üniversitesi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2017

2017

Assessing Recreational Activities' Service Quality in Hotels: An Examination of Animation and Spa & Wellness Services

ALBAYRAK T. , CABER M. , ÖZ E. K.

JOURNAL OF QUALITY ASSURANCE IN HOSPITALITY & TOURISM, vol.18, no.2, pp.218-234, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2017

2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYONLARI İLE AKADEMİK PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MANAVGAT MYO ÖRNEĞİ

çelik y. , EFİLTİ ATAY S. , öz e. k.

Internetional Journal of Academik Value Studies, vol.3, no.17, pp.77-85, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ile Akademik Performansları Arasındaki İlişki: Manavgat Myo Örneği

ÇELİK Y. , EFİLTİ ATAY S. , ÖZ E. K.

Internetional Journal of Academik Value Studies, vol.3, pp.77-85, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Akademik Performansları Ar

ÇELİK Y. , EFİLTİ ATAY S. , ÖZ E. K. , KAYA A.

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.3, no.17, pp.77-85, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Gastronomi ve Turizm İlişkisi

ÖZ E. K. , ÇÖMEN N.

2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.93

2017

2017

Melek Yüksekokulu öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile öz-yeterlik inançları arasındaki İlişki

ÖZ E. K. , EFİLTİ ATAY S. , ÇELİK Y.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.244-249

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı ile Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

öz e. k. , EFİLTİ ATAY S. , çelik y.

V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Kırklareli, Turkey, 23 October - 24 December 2017, pp.244-249

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı ile Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

ÖZ E. K. , EFİLTİ ATAY S. , ÇELİK Y.

V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Turkey, 23 - 24 September 2017, pp.244-249

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

EFİLTİ ATAY S. , öz e. k. , çelik y.

6.Uluslararası meslek yüksekokulları sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 May 2017, pp.3

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Temsil Yoluyla Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Kavramlarını Algılayışı

EFİLTİ ATAY S. , çelik y. , öz e. k.

6. Uluslararası meslek yüksekokulları sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 May 2017, pp.7

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

EFİLTİ ATAY S. , ÖZ E. K. , ÇELİK Y.

UMYOS Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.3

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Temsil Yoluyla Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Kavramlarını Algılayışı

EFİLTİ ATAY S. , ÇELİK Y. , ÖZ E. K.

UMYOS Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.7

2015

2015

Animasyon ve Spa&Wellness Memnuniyetlerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi

ÖZ E. K. , ALBAYRAK T.

1. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.17

Books & Book Chapters

2018

2018

Türkiye' de Rekreasyon Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması

ÖZ E. K.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Atay Efilti S., Boz H., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.169-201, 2018

2017

2017

Akdeniz Bölgesi'nde bukunan Meslek Yüksekokullarının Durum analizi: Sorunları ve Çözüm Önerileri

EFİLTİ ATAY S. , öz e. k.

in: Balkan araştırmaları 2017, Prof. Dr. Hikmet Asutay, Editor, Trakya Üniversitesi, Edirne, pp.83-89, 2017

2017

2017

Akdeniz Bölgesi'nde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi: Sorunları ve Çözüm Önerileri

EFİLTİ ATAY S. , ÖZ E. K.

in: Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Asutay H, Eds.,, Editor, Trakya Üniversitesi, Edirne, pp.83-89, 2017


Citations

Total Citations (WOS): 8

h-index (WOS): 1