Lect. EBRU KADRİYE ÖZ


Manavgat Vocational School, Department of Hotel, Restaurant and Catering Services

Tourism and Hotel Management Pr.

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Postgraduate

Akdeniz University, -, Tourism and Hotel Management, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate

Akdeniz University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Postgraduate

Otellerde Sunulan Rekreasyon Hizmetlerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi

Akdeniz University, -, Tourism and Hotel Management

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

1. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi

Tourism

akdeniz üniversitesi

2012

2012

13. Ulusal Turizm Kongresi

Tourism

akdeniz üniversitesi

2011

2011

Toplantı Sektörüne ve Destinasyon Pazarlamasına Genel Bir Bakış

Tourism

MPI, ACB

2011

2011

3rd International Tourism Week (ITW) – E-tourism: New Roles and Future Trends

Tourism

akdeniz üniversitesi

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Lecturer

Akdeniz University, Manavgat Vocational School, Department of Hotel, Restaurant and Catering Services

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Gastronomi ve Turizm İlişkisi

ÖZ E. K., ÇÖMEN N.

2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.93

2017

2017

Melek Yüksekokulu öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile öz-yeterlik inançları arasındaki İlişki

ÖZ E. K., EFİLTİ ATAY S., ÇELİK Y.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.244-249

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı ile Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

öz e. k., EFİLTİ ATAY S., çelik y.

V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Kırklareli, Turkey, 23 October - 24 December 2017, pp.244-249

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı ile Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

ÖZ E. K., EFİLTİ ATAY S., ÇELİK Y.

V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Turkey, 23 - 24 September 2017, pp.244-249

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

EFİLTİ ATAY S., öz e. k., çelik y.

6.Uluslararası meslek yüksekokulları sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 May 2017, pp.3

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Temsil Yoluyla Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Kavramlarını Algılayışı

EFİLTİ ATAY S., çelik y., öz e. k.

6. Uluslararası meslek yüksekokulları sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 May 2017, pp.7

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

EFİLTİ ATAY S., ÖZ E. K., ÇELİK Y.

UMYOS Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.3

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Temsil Yoluyla Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Kavramlarını Algılayışı

EFİLTİ ATAY S., ÇELİK Y., ÖZ E. K.

UMYOS Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.7

2015

2015

Animasyon ve Spa&Wellness Memnuniyetlerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi

ÖZ E. K., ALBAYRAK T.

1. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.17

Books & Book Chapters

2022

2022

Sağlık Turizmi Pazarlaması Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması

Topay Tulunay G., Öz E. K.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar, Fatih Uslu,Hüseyin boz, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.139-150, 2022

2021

2021

Türkiye'de Deneyimsel Pazarlama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması

Topay Tulunay G., Öz E. K.

in: Turizm Sektöründe Güncel Araştırmalar, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Seval ERGÜN,Arş. Gör. Dr. Cemal Ersin SİLİK, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.53-65, 2021

2018

2018

Türkiye' de Rekreasyon Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması

ÖZ E. K.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Atay Efilti S., Boz H., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.169-201, 2018

2017

2017

Akdeniz Bölgesi'nde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi: Sorunları ve Çözüm Önerileri

EFİLTİ ATAY S., ÖZ E. K.

in: Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Asutay H, Eds.,, Editor, Trakya Üniversitesi, Edirne, pp.83-89, 2017


Citations

Total Citations (WOS): 14

h-index (WOS): 1