Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Social Development and Legal Education

XXIX World Congress on the Philosophy of Law and Social Philosophy, Dignity, Democracy, Diversity, Luzern, Switzerland, 7 - 13 July 2019

Legal Theory Education in Turkey: Challenges and Creativity in Legal Education

XXVIII World Congress on the Philosophy of Law and Social Philosophy, Peace Based on Human Rights, IVR, 16-21 July 2017, Lizbon, Portugal, 16 - 21 July 2017, pp.171-172

İdari Yargıda Sınav Uyuşmazlıkları ve İYUK md. 20/B’nin Kapsamı Sorunu

I. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.519

Yükseköğretimin Toplumsallaşması: Türkiye İçin Somut Çözüm Önerileri

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, Değerler&Yenilik, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.68

Türkiye'de Hukuk Eğitimi ve Tarihçesi

Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş Sempozyumu, Edirne, Turkey, 9 - 10 May 2008, pp.68-75

Books & Book Chapters

Sınav Hukukunun Kuramsal Temelleri

in: Çocuk Hakları-Eğitim Hukuku-Vatandaşlık Eğitimi: Prof. Dr. Emine Akyüz'e Armağan, Karaman Kepenekçi, Y., Taşkın P., Editor, Pegem Yayınları, Ankara, pp.418-433, 2018 Sustainable Development

Hukukun Kaynakları

in: Hukuka Giriş, Doğan, İ., Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.27-72, 2017

İnsanın 'Bir Tüketici Olarak' Hakları: Piyasalaşan Eğitim Sisteminde İnsan Yetiştirme Sorunu

in: Türkiye'nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, Özdemir A. M., Ketizmen M., Editor, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.275-296, 2014

Üniversite Özerkliği

Sistem Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, 2013

Metrics

Publication

23

Citation (Scholar)

79

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

3

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals