Publications & Works

Articles Published in Other Journals

VALUE ADDED STATEMENT AS A PERFORMANCE EVALUATION TOOL

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , vol.24, no.MODAVICA Özel Sayısı, pp.110-130, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reflections Of Accounting Finance Skills Changed On 50 Companies With The Highest Financial Performance

EJSER 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Hamburg, Germany, 20 - 22 November 2021, pp.292-298

Accountant Candidates Perception Of Profession: Sample of Antalya

8th INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH, Malatya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.50-64 Sustainable Development

Value Added Statement as A Performance Evaluation Tool

MODAV 18th International Conference on Accounting, Ankara, Turkey, 25 November 2021, pp.185-191

Denetçi becerilerinin linkedIn aracılığı ile analiz edilmesi ve Türkiye karşılaştırması

39. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ‘DEĞİŞEN TEKNOLOJİ VE İŞ ORTAMINDA MUHASEBE, Burdur, Turkey, 15 - 19 September 2021, pp.259-282

Turkey Audit Market Concentration Analysis

VI. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2021, Bursa, Turkey, 23 - 25 April 2021, pp.213-219 Creative Commons License

Türkiye Ekonomisine Yön Veren BİST 100 Endeksinde Kadın Sorumlu Denetçi Durumu: 2009-2019

MODAV 17th International Conference on Accounting, İzmir, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.94-99

Assessment of Key Audit Matters of Companies Quoted Borsa Istanbul: Case of Manufacturing Sector

IV. International Conference On Applied Economics and Finance, Aydın, Turkey, 28 November 2018 - 30 January 2019, pp.47

AN ANALYSIS OF KEY AUDIT MATTERS OF THE FIRMS QUOTED ON THE BORSA İSTANBUL

5. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.112-136

Audit Firms’ Adoption Level of Cloud Computing: A Qualitative Researchin Antalya

14th International Conference on AccountingAuditing for Development and Sustainability, Tirane, Albania, 11 - 13 October 2017

A field work to determine effectiveness of cloud based accounting on accounting professionals

GLOBAL BUSINESS RESEARCH CONGRESS - 2017, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, vol.3, pp.104-117

Büyük verinin Muhasebe Uygulamaları ve Muhasebe Eğitimi üzerindeki Etkileri

XXXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.240-260

The Importance of Intellectual Capital In Hospitality Industry

7th Annual Global Business Conference, Zagreb, Croatia, 27 September - 30 October 2016, pp.1

The Importance of Intellectual Capital In Hospitality Industry

7th Annual Global Business Conference, Zagreb, Croatia, 27 September - 30 October 2016, pp.1

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FINANCIAL PERFORMANCE AND INTELLECTUAL CAPITAL IN THE FOOD AND BEVERAGE ENTERPRISES

Business and Social Science Research Conference: Paris 2014, Paris, France, 19 - 20 December 2014, pp.44

Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS Algı Düzeylerinin Ölçülmesine Tönelik Bir Araştırma

XXXII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2013, pp.116-136

Antalya'da Kentleşme Sürecinde Kent ve Toplum

Sosyal Hizmet Sempozyum, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2008, pp.5

Küreselleşme ve Önlisans Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı

XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2004, pp.86-94

Küreselleşme Ve Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı“,

XXIII Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Muhasebe Enstitüsü,, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2004, vol.1, no.6, pp.86-94

Antalya'da Eğitim-Öğretim İhtiyacı

Sosyal Hizmet Sempozyumu, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 1998, pp.20

Books & Book Chapters

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Sektörü Finansal Analizi

in: Borsa İstanbul'da Finansal Analiz Uygulamaları II, Kılıç, Yunus; Doğan, Mehmet Fatih; Bayrakdaroğlu, Ali, Editor, Özgür Yayınları, pp.57-78, 2023

UZAKTAN DENETİMDE ÇEVİK DENETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

in: DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİMDE DENETİMDE YENİ TRENDLER, Selimoğlu Kardeş Seval, Ersoy Yasemin, Editor, Gazi, Ankara, pp.143-166, 2022

Content Analysis of Bank Audit Reports of Commonwealth of Independent States Member Countries

in: ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends 5, Gürder, Filiz, Editor, IVPE, Cetinje, pp.1-24, 2022

Covid-19 sürecinin işletmelerin finansal tabloları üzerine etkisi Antalya Bölgesi-otel işletmeleri

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nalan Akdoğan,Prof. Dr. Deniz Umut Doğan,Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1190-1213, 2021 Sustainable Development

Financial transactions in the banking sector that cause modifications to the opinion in the independent auditor's report

in: DENETİMDE SEÇME KONULAR 7, Recep Güneş,Selahattin Karabınar,Metin Saban, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.27-68, 2021

Kilit Denetim Konuları Kapsamında Açıklanan Denetim Prosedürleri: BİST İmalar Sektörü Denetçi Raporlarının Değerlendirilmesi

in: Denetimde Seçme Konular 5, Kurt G., Özbirecikli M., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.191-229, 2020

EFFECT OF SOCIAL MEDIA TOOLS ON THE TRANSFORMATION OF ACCOUNTING PROFESSION

in: CURRENT DEBATES INACCOUNTING FINANCE, Hakan Kapucu, Çisem Bektur, Editor, IJOPEC, London, pp.63-80, 2017

Hizmet Üretim Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi

in: MAliyet Mıhasebesi, Kalmış H., Editor, Paradigma Yayınları, İstanbul, pp.257-268, 2016

Genel Muhasebe

in: Genel Muhasebe, Prof.Dr.Fatih Coşkun ERTAŞ, Editor, Lisans Yayıncılık, Ankata, pp.10-40, 2007

Genel Muhasebe ve Maliyet Hesapları

in: EĞİTİM KİTABI; Turizmde Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Programı, TETİK G.Nilüfer, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.121-276, 2005

Otel Muhasebesi

in: EĞİTİM KİTABI; Mesleki Otelcili Eğitimi Programı, TETİK İ.Serdar, ÖZDEMİR Bahattin, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.315-363, 2005

Muhasebe

in: Eğitim Kitabı (Mesleki Otelcilik Eğitim Programları), Tetik S., Özdemir B., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.315-363, 2005

Expert Reports

Bilirkişi heyet Raporu

Asliye Ceza, pp.12, Antalya, 2018

Bilirkişi Heyet Raporu

İş Mehkemesi, pp.10, Antalya, 2017

BİLİRKİŞİ RAPORU

ANTALYA ADLİYESİ, pp.8, Antalya, 2016

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals