Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Alternatif turizm çeşitliliği kazandırmak amacı ile gönüllü turizm: Türkiye uygulaması

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği

 • 2012 Postgraduate

  Otel işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamalarına ilişkin yönetici ve işgören tutumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma

  Gazi University, Eğitim Billimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English