Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Dilbilim (Fransız Dili Eğitimi), Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı (Fransız Dili Ve Edebiyatı), Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Aktörel Eleştiri Yaklaşımı ve Reklam Söylemi

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

 • 1993 Postgraduate

  L'Aoriste

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim (Fransız Dili Eğitimi)