Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çin, Hindistan ve ABD’de Varsayımsal Çıkarma Yöntemi ile Endüstriler arası Enerji Bağlantılarının Karşılaştırmalı Analizi

EconTR2023@Ankara International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2023, pp.83-84

The Effects of Sectoral Shutdown on the Western Mediterranean Region Economy of Turkey

Regional Science Association International (RSAI) 13th World Congress, Portugal, 25 - 28 May 2021

Covid-19 Pandemisinin Batı Akdeniz Bölge Ekonomisine Etkileri

Türkiye Ekonomi Kurumu 7. Uluslararası İktisat Konferansı, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021 Sustainable Development

Türkiye’de İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede “Devletin Nihai İşveren Rolü”

Econanadolu 2017 V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.35-45 Sustainable Development

Türkiye’de İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede “Devletin Nihai İşveren Rolü”

V. Anadolu International Conference in Economics (EconAnadolu 2017), Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.65 Sustainable Development

The State’s Employer of Last Resort Role Against the Unemployment and Poverty in Turkey

EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics V, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.35-45 Sustainable Development

Multiregional Input-Output Modelling for Regional Energy Requirements in Turkey

Southern Regional Science Association 55th Conference, Washington, Kiribati, 31 March - 02 April 2016

The Repercussions Statistics and National Accounts on Society in terms of Governmentality in Turkey

European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Montreal, Canada, 26 - 29 August 2015

The Repercussions of Statistics and National Accounts on Society in terms of Governmentality in Turkey

European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Montreal, Canada, 26 - 29 August 2015, pp.85

Input-Output Analysis of Turkish Construction Industry by using World Input-Output Database for 2002-2011 Period

International Input-Output Association (IIOA) 22nd International Input-Output Conference, Lizbon, Portugal, 15 - 18 July 2014

Neoliberal Yönetimsellik Çağında Türkiye Ekonomisinin Bölüşüm Dinamikleri: 2002-2006 Sosyal Hesaplar Matrisleri (SHM) Çerçevesinde Bir Analiz

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2013

Neoliberal Yönetimsellik Çağında Türkiye Ekonomisinin Bölüşüm Dinamikleri: 2002 ve 2006 Sosyal Hesaplar Matrisleri (SHM) Çerçevesinde Bir Analiz

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2013, pp.46

An Analysis of Fiscal Adjustment Experience on Distribution in Turkey within the Class- based Social Accounting Matrix (SAM) Framework for the Post 2000 Era

Hispanic-American Input-Output Analysis Society 5th Spanish Input-Output Analysis Conference, Sevilla, Spain, 18 - 20 September 2013

An Analysis of Fiscal Adjustment Experience on Distribution in Turkey within the Class-based Social Accounting Matrix (SAM) Framework for the Post 2000 Era

Hispanic-American Input-Output Analysis Society 5th Spanish Input-Output Analysis Conference, Sevilla, Spain, 18 - 20 September 2013, pp.28

Using a Class-Based Social Accounting Matrix to Account for Distributional Impacts of Fiscal Adjustment in Turkey

International Input-Output Association (IIOA) 21st International Input-Output Conference, Kitakyushu, Japan, 9 - 12 July 2013, pp.34-35

A Critical Approach to Governmentality via the Social Accounting Matrix; the Fiscal Adjustment Experience of Turkey after 2000s

Rising Powers in the New Global Political Economy Postgraduate and Early Career Scholar Conference, Nottingham, England, 5 - 06 July 2013

A Critical Approach to Governmentality via the Social Accounting Matrix; the Fiscal Adjustment Experience of Turkey after 2000s

Rising Powers in the New Global Political Economy Postgraduate and Early Career Scholar Conference, Nottingham, United Kingdom, 5 - 06 July 2013, pp.15

Understanding the National Accounts in terms of Governmentality

1st World Keynes Conference, Attacking the Citadel: Making Economics Fit for Purpose, İzmir, Turkey, 26 - 29 June 2013

Sosyoekonomik Sınıflar Üzerinden Çok Boyutlu Yoksulluk Analizi: Mersin ve Erzurum Örneği

EconAnadolu 2013, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.1 Sustainable Development

Sosyoekonomik Sınıflar Üzerinden Çok Boyutlu Yoksulluk Analizi: Mersin ve Erzurum Örneği

EconAnadolu 2013 Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.306 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Sektörel Karbon Emisyon Bağlantıları: Seçilmiş Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri için Çevresel Girdi-Çıktı Modeli

in: İktisat, Muhasebe ve Maliye Alanında Gelişmeler, Dinçer,Sait Erdal, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.400-431, 2023

Turizm Sektöründe Su Tüketimi: Otel ve Konaklama Sektörü Çerçevesinden bir Değerlendirme

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Bulut,Ömer Uğur, Editor, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, pp.313-329, 2023

Türkiye Çimento Sektöründe Piyasa Başarısızlığına Eleştirel bir Yaklaşım: Borsa İstanbul'dan (BIST) Gözlemler

in: Teoride ve Uygulamada Piyasa Başarısızlığı, Narin,Müslüme Merter,Mert, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.154-166, 2023

Girdi-Çıktı Analizinde Sektörler arası Bağlantıların Tahminine Yönelik Alternatif bir Yaklaşım: Varsayımsal Çıkarma Yöntemi

in: iktisat: İstihdam, Para-Finans ve Uluslararası İktisat Üzerine Seçme Yazılar, Sarıca,Sevilay ve Eren,Ahmet Arif, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.169-188, 2023

Impacts of Inter-regional and International Trade on the Regional per capita Income Gap in Turkey

in: The Dynamics of Growth in Emerging Economies, Çağatay,S. ve Wigley A. A., Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.152-174, 2019

Mali Uyumun Ekonomi Politiği: Ekonominin Genel Dengesi Üzerinden Bir Değerlendirme

in: Kriz ve Türkiye: Aşınan Teoriler, Ercan, Fuat; Balseven, Hale, Editor, Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.269-311, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

46

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals