Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Possible Consequences of Social Isolation For Children During The Pandemic Process: A Model Proposal Abstract

Nesne Psikoloji Dergisi, vol.9, no.20, pp.379-395, 2021 (Other Refereed National Journals)

Impact of Excessive Screen-Based Media Use on Early Childhood Development: A Short Review

Life Skills Journal of Psychology, no.2, pp.297-305, 2018 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Penceresinden Oyun ve Eğitim Programlarında Oyuna Yer Verme Durumları

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), no.4, pp.731-746, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Çocukluk Eğitiminde Müze Deneyiminin Rolü

İDİL, vol.6, no.38, pp.2899-2917, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin WhatsApp Metin Yazışmları ve Emoji Kullanım Tutumları

İDİL, vol.6, no.38, pp.2709-2719, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anaokulunda Sosyal Etkileşim, Duygu ve Dil – İkinci Dil Ekseninde Bir Araştırma

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD), vol.4, no.2, pp.29-51, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Tavistock Modeli Temelinde Rezonans ve Karşı Aktarım Tepkilerinin İncelenmesi: Olgu Sunumu

Nesne Psikoloji Dergisi, vol.3, no.6, pp.95-109, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ergebnisse der Sprachstandserhebung eines fünfjährigen Buben mit türkischer Erstsprache in seinem ersten Kindergartenjahr/HAVAS 5

Contemporary Online Language Education Journal (COLEJ), vol.5, no.2, pp.27-42, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Deficiencies of Turkish Students in the German Language within the Austrian School System

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.577-594, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk Şarkılarında ve Parmak Oyunlarında Değerler

XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium Activity, Baranovichi, Belarus, 22 - 27 October 2017, pp.79

Öğretmenlerin Penceresinden Oyun ve Eğitim Programlarında Oyuna Yer Verme Durumları

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017

Ölçüsüz Ekran Tabanlı Medya Kullanımının Erken Dönem Çocuk Sağlığı ve Refahı Üzerine Etkileri

2nd Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.49

The Meaning of Whatsapp Text Interactions and Emoji Usage for Students

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, pp.21-22 Sustainable Development

Duygulanım Düzenleme Süreçlerinin Araştırılmasında Psikanalitik Bir Yöntem Olarak Tavistock Modeline Göre Gözlem

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, pp.20-21

Über die Rolle der Interaktion und Emotion für den kindlichen Spracherwerb (Erken Çocukluk Dil Ediniminde Sosyal Etkileşimin ve Duygusal Faktörlerin Rolü)

XIII. INTERNATIONALER TÜRKISCHER GERMANISTIK KONGRESS AN DER AKDENIZ UNIVERSITÄT IN ANTALYA/TÜRKEI, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.36

Psikanaliz Merkezli Danışma: Eğitim Danışmanlığı

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.234

Books & Book Chapters

Other Publications