Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ethical Secularism as an Aggressive Version of Secularism as Strict Separation Neutrality Restrictive Interpretations of the Secularisation Thesis

The International Academic Conference on Education and Social Sciences (IACESS 2016), Czech Republic, 8 - 09 June 2016

Secularism: A Brief Overview

II. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.282-295

Books & Book Chapters

Erken Cumhuriyet Dönemi Kemalizmi "Kapsamlı Bir Doktrin" Miydi?

in: Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye (1923-1950): Disiplinlerarası Bir Bakış, Kadriye Okudan Dernek,Funda Kemahlı Garipoğlu, Editor, Nobel Bilimsel Yayınlar, Ankara, pp.7-34, 2022

John Rawls’un Siyasal Liberalizmi ve Demokrasi: Daha Kapsayıcı Bir Kamusal Politik Tartışma Formülü (Mü?)

in: Demokrasi Felsefesi: Çağdaş Yaklaşımlar, Eray Yağanak, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.86-112, 2021

Demokrasi ve Siyasal Katılımın Değeri: Doğrudan ve Temsili Demokrasi Üzerine Güncel Tartışmalar

in: Siyaset Medya ve Seçmen, Turan Şener, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.31-44, 2020

Brexit, European Union Law and Free Movement: Situation of Turkish Citizens Living in the UK

in: Opportunities and Threats in European Integration and Turkey-EU-Relations after Brexit, Erol ESEN, Duygu Şekeroğlu, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.201-221, 2018

Brexit, Avrupa Birliği Hukuku ve Serbest Dolaşım: İngiltere’de Yaşayan Türk Vatandaşlarının Durumu

in: Brexit - Elveda Avrupa: İngiltere’nin Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler, ESEN Erol, ŞEKEROĞLU Duygu, Editor, Siyasal Kitabevi, pp.323-354, 2017

Metrics

Publication

23

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals