Gizli Demokrasi: Temsili Demokrasi Krizi ve Doğrudan Demokrasi Talebi Arasındaki İişkiye Yönelik Bir Görüş


ALKAN Y. S.

AKDENİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.38, pp.23-43, 2018 (Peer-Reviewed Journal)