Assoc. Prof.

YASİN ÖZKARA


Faculty of Education

Primary Education

Education Class

Education Information

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin 5.Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metin Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi.

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği

2002

2002

Postgraduate

Özel İlköğretim Okullarının Veli Beklentilerini Karşılama Düzeyleri

Selcuk University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Primary Education

2008 - 2017

2008 - 2017

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, İlköğretim

2007 - 2008

2007 - 2008

Research Assistant PhD

Selcuk University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim

2003 - 2007

2003 - 2007

Research Assistant

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim

1999 - 2003

1999 - 2003

Research Assistant

Selcuk University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim

Managerial Experience

2012 - 2016

2012 - 2016

Director of Vocational School

Akdeniz University, Serik Gülsün-Süleyman Süral Myo

2009 - 2016

2009 - 2016

Head of Department

Akdeniz University, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dili Bölümü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2013

2013

Utilization From Humour Elements in Primary School Turkish Teaching Period

Ozkara Y.

MILLI FOLKLOR, vol.12, no.100, pp.182-188, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji ve İlkeleri Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sarıgöz O., ÖZKARA Y.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.39, pp.710-716, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

ÖĞRETMENLERİN YENİLENEN ORTAÖĞRETİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sarıgöz O., Cengiz M. Ş. , ÖZKARA Y.

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, vol.15, pp.1-16, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZKARA Y.

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.42, pp.1-19, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZKARA Y.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.25, pp.265-277, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2014

2014

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Algısı Düzeyinin İncelenmesi

ÖZKARA Y.

İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.642-654, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Analitik Yazma ve Degerlendirme Modelinin 5.Sınıf Ögrencilerinin Hikâye Edici Metin Yazma Becerilerini Gelistirmeye Etkisi

ÖZKARA Y.

Selçuk üniversitesi egitim fakültesi dergisi, vol.23, pp.22-235, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Türkçe Okuma Yazma Ögretimi

ÖZKARA Y.

Karadeniz Kültür Dergisi, vol.1, pp.86-88, 2014 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Ilkögretim 5. sınıf ögrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile noktalama isaretlerini uygulama düzeyleri arasındaki iliskinin incelenmesi.

ÖZKARA Y. , İzci G.

CUMHURIYET INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, vol.2, pp.1-9, 2013 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Hikâye Haritalarının Hikaye Edici Metinlerde Ögrencilerin Ana Fikir Bulma Becerileri Üzerine Etkisi.

ÖZKARA Y. , şahin i.

Türkiyat Araştırmaları, no.33, pp.175-185, 2013 (International Refereed University Journal)

2010

2010

Okuma Güçlügü Olan Ögrencilerin Okuma Düzeylerinin Gelistirilmesine Yönelik Bir Uygulama.

ÖZKARA Y.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.5, pp.109-119, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Ögretmen Adaylarının Ögretmenlik Meslegini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler.

Özsoy G., Özsoy S., ÖZKARA Y. , D. Memiş A.

Ilkögretim Online, vol.9, no.3, pp.910-921, 2010 (International Refereed University Journal)

2007

2007

Sınıf Ögretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerileri

ÖZKARA Y.

Selçuk Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.112, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Ilkögretim 5. Sınıf Ögrencilerinin Yazma Becerilerini Gelistirmeye Yönelik Bir Arastırma.

ÖZKARA Y.

Sakarya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.131-141, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Türkçe Dersi Anlama Becerilerine Yönelik Kazanımların Çalısma Kitaplarında Yer Alma Durumları.

ÖZKARA Y.

Selçuk Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.221-225, 2007 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Özel Ilkögretim Okullarının Veli Beklentilerini Karsılama Düzeyleri

ÖZKARA Y.

Selçuk Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.429-436, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Eğitsel Oyunların İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Nokta ve Virgülü Kullanma Becerilerine Etkisi

ÖZKARA Y. , Alparslan B.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.203-204

2018

2018

Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Hakkındaki Metaforik Algıları

ÖZKARA Y. , Çiftçi S. G.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.11

2011

2011

4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Görsellerin İşlevleri Açısından Değerlendirilmesi

BAŞARAN M., ÖZKARA Y.

!0. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.21-25

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ödüllü Çocuk Kitaplarını Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirmesi

ŞEREN N. , ÖZKARA Y.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.175-176 Sustainable Development

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ödüllü Çocuk Kitaplarını Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirmesi

ŞEREN N. , ÖZKARA Y.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.175-176 Sustainable Development

2012

2012

Sınıf Ögretmenligi Planlamasına Genel Bir Bakıs

ÖZKARA Y.

11. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Kongresi,, Rize, Turkey, 15 - 17 January 2012, pp.1

2006

2006

Türkçe Dersi Ögrenci Çalısma Kitaplarının Türkçe Programında Geçen Yazma Kazanımlarını Karsılama Durumu

ÖZKARA Y.

Ulusal Sınıf Ögretmenligi Kongresi, Ankara, Turkey, 28 October - 01 November 2006, pp.38-46

Books & Book Chapters

2020

2020

Medya Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi 2008-2020

BİLİŞLİ Y. , ÖZKARA Y.

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme, Yıldız Sevcan, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.109-124, 2020

2018

2018

İlkokullar İçin Analitik Yazma

ÖZKARA Y.

İksad Yayınevi, Ankara, 2018

2009

2009

Türk Dili

ÖZKARA Y.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2009

Scientific Refereeing

January 2017

January 2017

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2012

January 2012

International journal of Educational Research

Journal Indexed in AHCI

January 2012

January 2012

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2010

March 2010

Pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2009

January 2009

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Çalışması

Attendee

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1