Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kadınların Özgürlük Arayışları

Selçuk İletişim, vol.11, no.2, pp.292-320, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

1960-1970’li Yıllarda Antalya’da Sinema İzleme Deneyimleri

İlef Dergi, vol.1, no.5, pp.0-90, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

"Babamın Sesi ve Annemin Şarkısı Filmlerinde Belleğin İzinden Geçmiş ve Bugün"

Global Media Journal Turkish Edition, vol.7, no.13, pp.1-14, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kültürlerarası İletişimin Uluslararası Halkla İlişkilere Etkisi

Kilad-Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, no.11, pp.7-24, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Representations of Foreign Women in the Turkish Media

ileti s im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, no.13, pp.18-28, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Küreselleşme, Kültürel Çeşitlilik ve Kültürlerarası Medya Pedagojisi

Akdeniz İletişim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.93-116, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

"Representations Of Foreign Women In The Turkish Media"

İleti-ş-im, vol.1, no.13, pp.29-55, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çokkültürlülük, Ulus-ötesilik ve Kültürlerarası İletişim Yeterliği

Çankaya Üniversitesi Journal of Humanities andSocialSciences., no.7, pp.163-180, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme ve Değişen/Dönüşen Kültürel Değerler Bağlamında Türk Sinemasında ‘Aile’

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, no.9, pp.105-0, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İletişimsel Yeterlik ve Medya Yeterliği

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.11, pp.27-71, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Almanya’da Türk Kökenli Gençler ve Şiddet Sorunu

Erciyes İletişim, vol.1, no.2, pp.164-184, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Alman Medyasında Göç ve Göçmen Teması

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, pp.59-82, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Almanya’da Göçmen Türkler ve Ana Dilde Medya Kullanımı

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, no.4, pp.117-132, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE REPRESENTATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKISH CINEMA

THE GLOBAL REFUGEE AND MIGRATION CONGRESS, Gaziantep, Turkey, 14 - 17 October 2019, pp.9-21 Sustainable Development

"Ayşe Polat'ın En Garde Filmi Örneğinde Göçmen Kız Çocuklarının Temsili"

AASRC-Akdeniz University, Antalya, Turkey, 24 June 2016, vol.3, no.3, pp.81-86 Sustainable Development

Fatih Akın Sinemasında Ulusötesilik

1. International csms Congress, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014, vol.1, no.10, pp.232-247

Urban Women In Contemporary Turkısh Cınema

Evil, Women and the Feminine 5th Global Conference, Prag, Czech Republic, 18 - 22 May 2013, pp.1-12 Sustainable Development

İletişim, Halkla İlişkiler ve Kültürlerarasılık

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, vol.2, pp.94-108

Medya Okuryazarlığı ve Yeni Bir Meslek Alanı Olarak"Medya Pedagogu" Eğitiminin Zorunluluğu:Almanya Modeli

2.International Symposium:Emotional Intteligence and Communication, İzmir, Turkey, 9 - 10 October 2008, vol.1, no.1, pp.1-18

Books & Book Chapters

Antalya'da Göçün Dişil Yüzü ve Göçmenlik Halleri

in: Göç ve Kent-Etkileşimler, Yasemin Ahi; Mehmet Nuri Gültekin;Muharrem Açıkgöz, Editor, Nika Yayın, Ankara, pp.171-204, 2020 Sustainable Development

Antalya'da Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

in: Antalya Basın Tarihi Projesi, Hasan Üstün, Editor, Antalyabüyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya, pp.343-365, 2019

Balkanların Aykırı Sesi:Emir Kusturicia ve Sineması

in: Akdeniz Sineması, Özgür Yılmazkol, Editor, Doruk Yayınları, İstanbul, pp.113-161, 2019

Country report Turkey-focus:students with migration background

in: Breaking Down Barriers from Education to Employment, Joachim Schroeder, Editor, Bulgarian Comparative Education Society (Bces), Sofia, pp.89-115, 2015

KADININ YEREL VE ULUSAL GAZETELERDE TEMSİLİ

T.C. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2014

Sinemada Kadın

Antalya Kültür Sanat Vakfı (Aksav) Yayınları, Antalya, 2012 Creative Commons License

“Bella and Lydia: Transnationallove, marriage, education and transnational perspektives. "

in: ”Globalisationand Oppurtunities: Vocational Education for Transnational Careers, "Gag, Maren" , "Slawinska, Katarzyna", "Soltysiak, Malgorzata", Editor, İtee, The Publishing House Of The Institute For Sustainable Ovid Technologies, Inc., Radom, pp.56-62, 2011

Migrant Women from former Soviet Unioncountries in Antalya-Turkey: Transnational life experiencesandconditions.

in: Globalisation and Oppurtunities: Vocational Education for Transnational Careers., "Gag, Maren", "Slawinka, Katarzyna", "Soltysiak Malgorzata" , Editor, İte, The Publishinghouse Of The Institute For Sustainable Ovid Technologies, Inc., Radom, pp.179-194, 2011

Seasonal Migratory Workers in Turkey.” Globalisation and Oppurtunities

in: Globalisation and Oppurtunities: Vocational Education for Transnational Careers, "Gag, Maren", "Slawinka, Katarzyna", "Soltysiak, Malgorzata" , Editor, İtee, The Publishing House Of The Institute For Sustainable Ovid Technologies, Inc., Radom, pp.140-146, 2011

Reha Erdem Sinemasında Suskun Karakterler ve Dile Getirilemeyen Cinsellik

in: 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış, "Yılmazkol, Ö.", Editor, Okur Kitaplığı, İstanbul, pp.119-148, 2011

Fernsehkonsum von türkischen Jugendlichen

Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt Am Main, 2005

Other Publications