Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GAZETECİLİĞİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: GELENEKSEL GAZETELERİN SOSYAL MEDYA GAZETECİLİĞİ PRATİKLERİ

Sosyal Bilimlerde Uluslararası Dijital Dönüşümler Konferansı, İstanbul, Turkey, 2 - 04 June 2021, pp.101-116

Representation of “Spirit” in Advertisements: TheCase of Alpha Romeo Giulietta

International Trends and Issues in Communication Media Conference (ITICAM), Prag, Czech Republic, 3 - 05 July 2019, pp.139

Bilim ve Teknoloji Haberlerinin Dijital Medyada Sunumu

7. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 11 - 14 October 2018

Dijital Medyada Göçmen Sunumu

7. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 11 - 14 October 2018, pp.188-201 Sustainable Development

Dijital Hikâye Anlatımı Bağlamında Sosyal Ağ Kullanım Sıklığı İle Benlik Saygısı Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2nd International Communication Science Media Studies Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.294-303

Analysis of Hate Speech(es) towards LGBTT Individuals within the Context of Gender in Turkey’s Media

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 June 2016, pp.169

Books & Book Chapters

İletişim Teknolojilerinin Habercilik Alanına Etkileri: Türkiye’de Veri Haberciliği

in: Dijital Çağda Değişen Medya ve İletişim Düzeni, Suat Gezgin, Hasan Çiftçi, Editor, İksad, Ankara, pp.115-128, 2020

Televizyon Formatlarında Şiddetin Estetize Edilmesi:’Sen Anlat Karadeniz’ DizisindeAnlatı ve Anlatım Yapısı

in: Türkiye’de Televizyon Formatları: Eleştirel Çalışmalar, Erdoğan, İlker, Editor, Doruk Yayınevi, pp.357-384, 2019

Ekonomi Politik Bağlamda Medyada Tekelleşme ve Sosyal Medya

in: Sosyal Medya Çalışmaları-Kuram, Söylem, Pratik, Tuba Livberber, SalihTiryaki, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.39-64, 2019

Kendini İfade Etmenin Dijital Hali: Sosyal Medyada Aktivizm

in: Sosyal Medya Çalışmaları-Kuram, Söylem, Pratik, Tuba Livberber, SalihTiryaki, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.287-304, 2019

Yaşlılar ve Medya: Yenisi ve Eskisiyle Değişen Araç ile İçerik Tercihleri

in: İletişim Sosyolojisi, Bünyamin Ayhan, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.231-254, 2018

İletişim Yaklaşımlarında İzleyici Değişimleri

in: İletişim Sosyolojisi, Ayhan Bünyamin, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.151-176, 2018

Analysis of Hate Speech(es) Towards LGBTT Individuals Within the Context of Gender inTurkey’s Media

in: Communication Media Researches, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Christian Ruggiero, Editor, E-BWN, pp.311-319, 2017

The Transformative Power of Information Technologies in the Surveillance Societies

in: Different Aspects of Globalization, Bünyamin Ayhan, Editor, Peterlang, Frankfurt, pp.143-155, 2017

Digitalized Culture of New Generation

in: Digitalization and Society, Bünyamin Ayhan, Editor, Peterlang, Frankfurt, pp.227-239, 2016

Metrics

Publication

32

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals