Assoc. Prof. SÜLEYMAN KARATAŞ


Faculty of Education, Educational Sciences

Educational Management


Research Areas: Educational Sciences


Names in Publications: Karataş, S. , Karatas, Suleyman , Karatas, S

Email: skaratas@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 4400 Extension: 4609
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/skaratas
Office: A Blok 274
Address: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Kat:2 Oda No: 274

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme- Yönetim Organizasyon, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ilköğretim Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Burs-Kredi Alan Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Kişisel Finansman Kaynaklarına İlişkin Görüşleri

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

2007

2007

Doctorate

YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN POLİTİKALARI VE KURUM BAŞARISINA ETKİSİ

Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme- Yönetim Organizasyon

2002

2002

Postgraduate

Batılılaşma dönemi ders program değişimi

Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim- Sınıf Öğretmenliğ

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Educational Sciences

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Education, Educational Sciences

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Education, Educational Sciences

2004 - 2013

2004 - 2013

Lecturer PhD

Afyon Kocatepe University, Faculty of Education, Eğitim Bilimleri

2002 - 2004

2002 - 2004

Research Assistant

Afyon Kocatepe University, Faculty of Education, Eğitim Bilimleri

1999 - 2001

1999 - 2001

Research Assistant

Usak University, Faculty Of Educatıon, Eğitim Bilimleri

Managerial Experience

2021 - 2024

2021 - 2024

Fakülte Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2016 - 2019

2016 - 2019

Deputy Head of Department

Akdeniz University, Eğitim Bilimleri

2016 - 2019

2016 - 2019

Board Member

Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Eğitim Bilimleri

2015 - 2019

2015 - 2019

Board Member

Akdeniz University, Akdeniz Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Merkezi

2015 - 2017

2015 - 2017

Research Institute Director

Akdeniz University, Eğitim Teknolojileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

2007 - 2011

2007 - 2011

Head of Department

Afyon Kocatepe University, Faculty of Education, İlköğretim

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

The Role and Importance of Psychologıcal Counselor Guıdance Teachers In The Educatıonal Process

KAHYAOĞLU R. B., KARATAŞ S.

9th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2023, Coimbra, Portugal, 06 July 2023

2023

2023

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

KARATAŞ S., KAHYAOĞLU R. B.

Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, EYFOR-14, Antalya, Turkey, 02 June 2023

2019

2019

MÜDAHALECİ VELİLER VE OKUL YÖNETİMİ

DEMİR M., KARATAŞ S.

EYFOR X ,10. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.257-270

2019

2019

2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİ NSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÜPELİ B., KARATAŞ S.

EYFORX,10. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.36-78

2019

2019

FİNANSAL KAYNAK YETERSİZLİĞİNE İLİŞKİN EĞİTİM YÖNETİCİSİ GÖRÜŞLERİ: ALANYA ÖRNEĞİ

KARATAŞ S., ER N.

V HUMAN CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST to FUTURE INES 2019, Konya, Turkey, 17 - 21 April 2019

2019

2019

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİCİLİK BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

KARATAŞ S., GÜLŞEN G. E.

V HUMAN CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST to FUTURE INES 2019, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

2019

2019

ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMININ USTA ÖĞRETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİNE ETKİSİ

ŞEKERCİ R., KARATAŞ S.

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019

2019

2019

YAYGIN EGITIM KURUMLARI USTA ÖGRETICI VE ÖGRETMENLERININ BAZI DEMOGRAFIK DEGISKENLERE GÖRE INCELENMESI.

ŞEKERCİ R., KARATAŞ S.

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.15-25

2019

2019

ÖGRETMEN LIDERLIGI EGITIM PROGRAMININ USTA ÖGRETICI VE ÖGRETMENLERININ LIDERLIK BECERILERINE ETKISI

ŞEKERCİ R., KARATAŞ S.

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.15-25

2019

2019

ÖGRETMEN LIDERLIGI EGITIM PROGRAMINA ILISKIN USTA ÖGRETICI VE ÖGRETMENLERININ PROGRAM HAKKINDAKI GÖRÜSLERI

ŞEKERCİ R., KARATAŞ S.

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.15-25

2019

2019

FINANSAL KAYNAK YETERSIZLIGINE ILISKIN EGITIM YÖNETICISI GÖRÜSLERI: ALANYA ÖRNEGI.

ER N., KARATAŞ S.

V INES HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.15-25

2019

2019

EGITIM YÖNETICILERININ YÖNETICILIK BECERILERININ ÖGRETMEN MOTIVASYONUNA ETKISI.

GÜLŞEN G. E., KARATAŞ S.

V INES HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.15-25

2018

2018

Okullardaki Denetmenlerin Branş Bazındaki Yeterliliklerinin Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi

ULUER B. A., BAKBAK A. F., KARATAŞ S.

X. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Internatıonal Congress Of Educatıon Supervısıon, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2018

2018

2018

Okullardaki Destek Eğitim Çalışmalarına Dair Öğretmen Görüşleri

KAHYAOĞLU B., KARATAŞ S.

X. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Internatıonal Congress Of Educatıon Supervısıon, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2018

2018

2018

Mesleki Gelişim Seminer Çalışmalarına Dair Öğretmen Görüşleri

KAHYAOĞLU B., KARATAŞ S.

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-9), 1 - 04 November 2018

2018

2018

MESLEKİ GELİŞİM SEMİNER ÇALIŞMALARINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

KAHYAOĞLU R. B., KARATAŞ S.

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-9), Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

2018

2018

Eğitim Yöneticilerin Etik Ve Etik Olmayan Davranışlarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

KAHYAOĞLU B., KARATAŞ S.

2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA), Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.22-23

2018

2018

EĞİTİM YÖNETİCİLERİN ETİK VE ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

KAHYAOĞLU R. B., KARATAŞ S.

2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA), Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.22-23

2018

2018

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarına göre etik öğretmen kimdir?

KARATAŞ S., CANER M., KAHYAOĞLU R. B., KAHYA S.

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, no.1, pp.414-416

2018

2018

Değerler Eğitimi Etkinlikleri: Devlet Okulu ve Özel Okul Karşılaştırması

KARAHAN B. T., KARATAŞ S., SÜNTER E.

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, no.1, pp.136-137

2018

2018

Eğitim Yöneticilerinin Etik Dışı Davranışlarının İncelenmesi

KARATAŞ S., KAHYA S., KAHYAOĞLU R. B.

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.401-404

2018

2018

Milli Eğitim Bakanlığının Özel Okullara Teşvik Yardımına İlişkin Mevcut Durum Analizi

KARATAŞ S., KAHYAOĞLU R. B.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, no.1, pp.50-51

2018

2018

Antalya Devlet Okullarında Görev Yapan Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Hakkında Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma

EROT B., KARATAŞ S.

13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.755-759 Sustainable Development

2018

2018

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarına göre etik öğretmen kimdir?

KARATAŞ S., CANER M., KAHYA S., KAHYAOĞLU R. B.

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.1, no.1, pp.414-416

2018

2018

Öğretmenlik Meslek Etiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi

ARSLAN M., KARATAŞ S.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1309-1312

2017

2017

DENETMENLERİN KURUM TEFTİŞ RAPORLARININ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

KARATAŞ S., SERTAÇ K.

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Eğitim Yöneticilerinin Okul Merkezli Yönetim Anlayışının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşlerine Nitel Bir Bakış

KARATAŞ S., Korkut G., Kulaksız S., Tonbak Z., Sarıoğlu S.

8th International Congress on New Trends in Education- 8'inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.1, no.1, pp.11

2017

2017

Denetmenlerin Kurum Teftiş Raporlarının Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Açısından İncelenmesi

KAHYA S., KARATAŞ S.

8th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, Antalya, Turkey, 18 May - 20 March 2017, pp.1

2017

2017

Öğretmenlerin Çevre Eğitimi Öz Yeterliliklerinin Değerler Eğitimi Çerçevesinde İncelenmesi

AKCAN N., KARATAŞ S.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

2016

2016

Değerler Eğitimi Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması

KARATAŞ S., KORKUT G., GÖKALP H., TÜZÜN F.

Yaşam Boyu Egitim Dünya Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, vol.1, no.1, pp.1-13

2016

2016

Aday Öğretmenlik Eğitimi Uygulaması Sürecine İlişkin Bir Durum Çalışması

KARATAŞ S., SÜNTER E.

Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR) VII, 2 - 05 November 2016, no.1

2016

2016

Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi.

BIÇAK B., KARATAŞ S., Sünter E., Ünver A., Korkut G., Gökalp H., et al.

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.1, no.1, pp.12-20

2016

2016

Feminizm Perspektifinden Türk Eğitim Sisteminde Kadın Yöneticiler Ve Eğitim Yönetimi

KARATAŞ S., SU A.

11. Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

2016

2016

Feminizm Perspektifinden Türk Eğitim Sisteminde Kadın Yöneticiler Ve Eğitim Yönetimi

KARATAŞ S., SU A.

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 20 May - 24 April 2016, pp.1-15 Sustainable Development

2016

2016

Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitimin Ekonomi Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

KARATAŞ S., ÖZYILDIRIM G., SU A.

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.1-10

2016

2016

Teachers Perceptions on Classroom Management A Qualitative Study with Metaphorical Analysis

GÜNBAYI İ., YÖRÜK T., KARATAŞ S.

Uluslararası Multidisipliner Konferans, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, vol.1, no.1, pp.749-760

2016

2016

Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitimin Ekonomi Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

KARATAŞ S., ÖZYILDIRIM G., SU A.

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.1-10

2015

2015

High School Teachers Scientific Research Literacy Habits In Terms Of Their Professional Development

BIÇAK B., KARATAŞ S., AYVALLI M.

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, no.1 Sustainable Development

2015

2015

Okul Müdürlerinin Yerinden Yönetime İlişkin Görüşleri

KARATAŞ S.

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.110-112

2015

2015

Özel Sektörden Eğitime Transfer Edilebilecek İyi Örnekler

KARATAŞ S., ŞEKERCİ R., GÖK R., ÖZTÜRK E.

6th International Congress on New Trends in Education, 24 - 26 April 2015, pp.120-129

2015

2015

Özel Sektörden Eğitime Transfer Edilebilir İyi Örnekler

KARATAŞ S.

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.120-125

2014

2014

Öğretmenlerin Çokkültürlülük Eğitimine İlişkin Tutumları Antalya İli Örneği

KARATAŞ S.

V.Eğitim Yönetimi Forumu, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.12-40

2014

2014

ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

KARATAŞ S.

V.Eğitim Yönetimi Forumu, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.12-40

2011

2011

Türkiye de Özel Üniversitelerin Kuruluşu ve Finansmanı

SÖYLER İ., KARATAŞ S.

Uluslararası Yükseköğretimde Sorunlar ve Yeni Yönelişler, 27 - 31 May 2011, vol.2, pp.1148-1158

2011

2011

Roles and Qualifications of Teachers in Knowledge Society International Conference on New Trends in Education and Their Implications

ÖZSÜER S., KARATAŞ S.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 1 - 11 January 2011, pp.23-34

2010

2010

Drama Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Drama ya İlişkin Görüşleri

KURTDEDE FİDAN N., YÜKSEL A., KARATAŞ S.

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 May 2010, vol.1, no.3, pp.23-29

2010

2010

Roles and Qualifications of Teachers in Knowledge Society

KARATAŞ S., ÖZSÜER S.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 1 - 11 January 2010, vol.2, pp.23-34

2013

2013

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Güdülenme Durumları ile Kullandıkları Öğrenme Stratejileri

AYPAY A., KARATAŞ S., HATİCE G.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013, no.3

Books & Book Chapters

2021

2021

MEB MEVZUATINA TEORİ / UYGULAMA AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ VE ÖNERİLER

Karataş S., Şekerci R., Çelikten Y.

in: KURAM VE UYGULAMADA EĞITIM YÖNETIMI, Prof. Dr. Mustafa Çelikten,Dr. Ahmet YILDIRIM, Editor, EĞİTİM, Konya, pp.98-111, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Eğitimde Maliyeti Düşürmede Alternatif Yaklaşımlar

Karataş S., Şekerci R.

in: Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Doç. Dr. Mahmut SAĞIR - Doç. Dr. Ramazan YİRCİ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.251-273, 2020 Creative Commons License

2020

2020

EĞİTİMDE DENETİM SİSTEMLERİ: ANALİTİK BİR ÇÖZÜMLEME

KÜPELİ B., KARATAŞ S.

in: EĞİTİM SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, ETEM YEŞİLYURT, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.482-523, 2020

2020

2020

ETİK KAVRAMI VE KURAMSAL TEMELLERİ

AKŞİT M., KARATAŞ S., ERYILMAZ R., SÜNTER E.

in: Meslek Etiği ve Öğretmenlik, SÜLEYMAN KARATAŞ, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.8-49, 2020

2018

2018

Eğitim Politikası, Liderlik ve Etik

Karataş S., Çelikten M., Yıldırım B., Teyfur M.

in: Eğitim, Örgüt ve Liderlik, YELİZ ÇELİKTEN, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.118-146, 2018

2016

2016

Eğitim Yönetimi Araştırmaları

Karataş S., Su A.

Pegem Akademi, Ankara, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Feminizm Perspektifinden Türk Eğitim Sisteminde Kadın Yöneticiler ve Eğitim Yönetimi

Karataş S., Su A.

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Kadir Beycioğlu,Niyazi Özer,Didem Koşar ve İdris Şahin, Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.286-298, 2016 Sustainable Development

2014

2014

Eğitim Yönetimi

Karataş S.

Lisans Yayıncılık, Konya, 2014 Sustainable Development

2014

2014

Görsel İşitsel medya Teknolojileri ve öğretimde Uygulamaları

ÖKSÜZ C., AKBABA A., ŞAHİN H., ŞİMŞEK N., KARATAŞ S., ALTINTAŞ G., et al.

in: Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı, ŞAHİN, HARUN, Editor, Lisans Yayınılık, İstanbul, pp.129-150, 2014

2010

2010

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

KARATAŞ S.

Lisans Yayıncılık, 2010

2008

2008

Türk Eğitim Tarihi

Karataş S.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2008

Awards

January 2015

January 2015

Teachers' Views Multıcultural Education: Sample Of Antalya

TUBİTAK YAYIN TEŞVİKCongress and Symposium Activities

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

EJER

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 9

h-index (WOS): 2