Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Kooperatifi Üyesi Olmayan Üretici Kadınların Kadın Kooperatifçiliğine Bakışı: Nitel Bir Çalışma

2. Uluslararası İzmir Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2023, pp.120-122

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 Çalışmalarının Bibliyometrik Analiz Yöntemi İle İncelenmesi

10TH INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN A CHANGING WORLD , İzmir, Turkey, 12 - 14 August 2023, pp.326-327

Green Job for a Sustainable World

I. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Giresun, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.142-143

JANE AUSTEN’IN GURUR VE ÖNYARGI KİTABI ÜZERİNDEN BİR RASYONALİTE TARTIŞMASI

VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.196-202

Genç İşsizliğine Yönelik Yapılmış Çalışmalar Işığında Bir Değerlendirme

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.16-35

Antalya Kadın ve Genç İşgücü Durumunun Değerlendirilmesi

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.287-312

Akdeniz Bölgesinde İşgücü Piyasasının Analizi

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 02 December 2016, pp.54

“Şartlı Mülteci” Kapsamında Isparta’da Yaşamakta Olan Somali Vatandaşlarının Yaşam Koşulları Üzerine Odak Grup Görüşme Yöntemi İle Bir Uygulama

, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Göç, Yoksulluk ve İstihdam", Konya, Turkey, 23 - 24 September 2016, pp.373-384 Sustainable Development

Türkiye’de Tutuklu Ve Hükümlülerin Sosyal Güvenlik Durumları

II. Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.3359-3388

Are Loneliness in the Workplace and Organizational Trust Predictors of Organizational Cynicism

International Conference For Academic Diciplines, Gottenheim, Germany, 8 - 13 April 2012

Ücret Düzeyleri ve Verimliliğin İstihdam Etkisi

12. Çalışma İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2010, pp.220-250 Sustainable Development

2008 Krizi ve Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikalarının İstihdama Yansımaları

12. Çalışma İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2010, pp.91-115

Books & Book Chapters

İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk: Nitel Bir Araştırma

in: Sosyal Politika Ve Çalışma İlişkilerinde Güncel Sorunlar V, Muhammed Karataş, Editor, TURKUAZKEY Akademik Yayınlar, Manisa, pp.165-212, 2023

Genç İşsizliği

in: Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı İşgücü Piyasasının Dönüşümü: 1923-2023, Bülent Arpat, Mete Kaan Namal, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.49-84, 2023

Yaşlı Emeği

in: Emeğe Dair, Tolga Gül,Muhammet Hamdi Mücevher, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.181-199, 2022

YOKSULLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIMLARIN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK VE FİZYOLOJİK GELİŞİMİNE ETKİSİ

in: SOSYAL POLİTİKA VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR: IV , Yağmur, Ayten, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.151-178, 2022

Career Counseling

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2021

YAŞLILIK VE POZİTİF PERSPEKTİFTEN YAŞLANMA

in: SOSYAL POLITIKA VE ÇALIŞMA İLIŞKILERINDE GÜNCEL SORUNLAR III. KITAP, Şerife DURMAZ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.161-182, 2021

Göç, Göç Türleri ve Kuramları

in: Dezavantajlı Göçmenlerin Uyumuna Yönelik İstihdam Politikaları: OECD Ülkeleri Karşılaştırması, Abdulkadir DEVELİ,Nihat ALTUNTEPE, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.107-143, 2021 Sustainable Development

Yaşlı Yoksulluğunda Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkisi

in: Yaşlılık ve Yoksulluk, Prof. Dr. Cem Ergun, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.87-108, 2021 Sustainable Development

BİR DEZAVANTAJLILIK OLARAK ESKİ HÜKÜMLÜLÜK HALİ

in: İŞGÜCÜ PİYASASINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Kağan YASIM, Editor, Türk Metal Sendikası Araştırma Ve Eğitim Merkez Kitapları, Ankara, pp.165-198, 2019

Örgütlerde Farklılık ve Farklılıkların Yönetimi

in: Sosyal Politika ve Çalışma Yaşamında Güncel Sorunlar II, Koçancı M., Yerlikaya H. , Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.27-46, 2019

Dezavantajlı Grupların İşgücü Piyasasında İstihdamı ve Tutunması İçin İstihdam Politikaları ve Uygulayıcısı Olarak İŞKUR

in: Türkiyede Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN, Mete Kaan NAMAL, Mustafa KOÇANCI, Editor, Kırmızı Yayınları, İstanbul, pp.215-250, 2019

Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Arabuluculuk

in: SOsyal Politika ve Çalışma İlişkilerinde Güncel Sorunlar, Mete Kaan NAMAL, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.169-189, 2018

5. The Effect of the Perceived Organizational Support to the Job Satisfaction: A Research on the Subcontracted Workers by Mehmet Akif Ersoy University

in: Strategic Researches II: From Local to Global “Working Life and Social Policy", Mete Kaan Namal, Mustafa Koçancı, Muhammed Karataş, Editor, Ijopec, London, pp.129-158, 2018

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

3

Thesis Advisory

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals