Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Milli Terbiye (Latinize Eden: Şeref Göküş)

Marife:Bilimsel Birikim , vol.13, no.2, pp.211-216, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Din Dili ve Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam" Eseri Üzerinden İnanç Krizi

Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 November 2022, pp.68-70

Çocukların Dini Gelişimine Katkısı Yönünden Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları

Erken Çocukluk Dönemi Din-Ahlak-Değerler Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu (17-18 Ekim 2020), Balıkesir, Turkey, 17 October 2020, pp.31 Sustainable Development

Gençlerde Ahlaki Değerlerin İnşasında Akran Rol Modelliğinin Önemi

2. Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2019, pp.139-150

Ahmed Hamdi Akseki ve “Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Bir Rapor”u

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 October 2018, pp.203-204

Hamdi Mert: Hayatı, Eserleri ve Din Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşleri

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 October 2018, pp.208-209

Din Görevlilerinin Yaz Kur’an Kurslarında Karşılaştıkları Problemler

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 October 2018, pp.206-207

Ömrünü Eğitime Adamış Bir Muallim Örneği: Mahir İz

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.212-213

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.54

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinin Öğrencilere Yönelik Mentorluk Faaliyetleri

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 October 2018, pp.210-211

Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbelerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi (2010-2015)

IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 15 - 17 May 2015, vol.1, pp.1345-1355 Sustainable Development

Tevhid-i Tedrisat'tan Günümüze Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Kurumsallaşma Süreci

İnternational Conference on New Horizons in Education, Paris, France, 25 June 2014, pp.499-504

Books & Book Chapters

Din Eğitiminde Planlama

in: Din Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Hacer Âşık Ev, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.35-68, 2021

Aliya İzzetbegoviç'e Göre Bireyin ve Toplumun Eğitiminde Kadının Rolü

in: Anmak, Anlamak ve Aşmak Bağlamında Aliya İzzetbegoviç, Yalçın Çetin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.274-339, 2021

SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ÖRNEKLİĞİNDE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: DAYANIŞMA VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ

in: Geleceğin Yenilikle Sentezi: Konya Şehir Modeli (Dayanışma), Mehmet Birekul, Fatih Kaleci, Editor, NEÜ Yayınları, Konya, pp.127-149, 2021

Dünyada Öğretmenlik

in: Geçmişten Geleceğe Öğretmen ve Öğretmenlik, Güneş A., Editor, Otto, Ankara, pp.135-173, 2020

KUR’AN’IN TERCÜMESİ MESELESİNE EYÜP SABRİ HAYIRLIOĞLU’NUN BAKIŞI

in: 4. Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ŞAHİN, PROF. DR. AHMET ÖGKE, DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEREF GÖKÜŞ, Editor, Ayrıntı Basımevi, Ankara, pp.49-58, 2019

BİR DİN ÂLİMİ OLARAK HASAN HÜSNÜ ERDEM

in: 6. Diyanet İşleri Reisi Hasan Hüsnü Erdem, DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ŞAHİN, PROF. DR. AHMET ÖGKE, DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEREF GÖKÜŞ, Editor, Ayrıntı Basımevi, Ankara, pp.11-16, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

40

Thesis Advisory

14
UN Sustainable Development Goals