Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Philosofhy and Religious Sciences

 • 2013 - 2021 Assistant Professor

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

Managerial Experience

 • 2013 - 2023 Head of Department

  Akdeniz University, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2021 - 2022 Vice Dean

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Philosofhy and Religious Sciences

 • 2016 - 2018 Vice Dean

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2015 - 2016 Faculty Secretary

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

Courses

 • Postgraduate Karakter ve Değer Eğitimi

 • Postgraduate Din Eğitiminde Çağdaş Konular

 • Undergraduate HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

 • Doctorate Türkiye'de Dini Sosyal Hizmet Alanları

 • Doctorate Çocukların-Gençlerin Gelişim Dönemleri ve Din Eğitimi

 • Postgraduate Günümüz Yaygın Din Eğitiminin Problemleri

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Postgraduate Türkiye'de Din Eğitimi Tarihi

 • Postgraduate Din Öğretiminde Temel Kavramlar

 • Doctorate Yeni Yöntem Arayışları ve Din Öğretimi

 • Undergraduate ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM

 • Postgraduate AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate DİN EĞİTİMİ

 • Doctorate OSMANLI ÖNCESİ TÜRK EĞİTİM TARİHİ

 • Postgraduate DİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ KONULAR

 • Postgraduate FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ SEMİNERİ

 • Undergraduate AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ

 • Postgraduate DİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ KONULAR

 • Postgraduate GÜNÜMÜZ YAYGIN DİN EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate İSLAM EĞİTİM TARİHİ

 • Undergraduate YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ

 • Postgraduate FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ SEMİNERİ

 • Undergraduate Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

 • Postgraduate Din Öğretiminde Temel Kavramlar

 • Postgraduate Türkiye'de Din Eğitimi Tarihi

 • Undergraduate Yetişkin Din Eğitimi

 • Postgraduate Din Eğitiminde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate İslam Eğitim Tarihi

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate Siyer-i Nebi

 • Undergraduate İslam Medeniyet Tarihi

 • Postgraduate AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate Din Eğitimi

Advising Theses