Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YETİŞKİNLERDE TEMPOROMANDİBULAR EKLEM BOZUKLUKLARININ VE KLİNİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESi

VI. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCE, 12 November 2022

FLORİD SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ: BİR OLGU SUNUMU

5th International Health Science and Life Congress, Turkey, 10 March 2022

ORAL SQUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOM – 3 OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020

Fibröz displazi: Olgu sunumu /Fibrous dysplasia: a case report

TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2020, pp.993

DİSPLASTİK DÖNÜŞÜM GÖSTEREN, BÜYÜK BOYUTLARA ULAŞMIŞ ORAL SQUAMÖZ HÜCRELİ PAPİLLOM: OLGU SUNUMU

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sağlık Hizmetleri sempozyumu, Isparta, Turkey, 05 September 2020, pp.141

MARAŞ OTU KULLANAN HASTADAKİ ORAL BULGULAR: OLGU SUNUMU

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sağlık Hizmetleri sempozyumu, Isparta, Turkey, 05 September 2020, pp.142

TONSİLLOLİT: 2 OLGU SUNUMU

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 05 September 2020

Yetışkınlerde Nadır Görülen Bır Olgu: Fokal Epitelyal Hıperplazı (Heck Hastalığı)

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.582

PERİFERAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: OLGU SUNUMU

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.326

ORAL FINDINGS OF AN ADVANCED ROMATOID ARTHRITIS CASE: CASE REPORT

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.327

OROFASİYAL HEMANJİOMDA ÇOKLU FLEBOLİT BULGUSU: OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020

ORAL LİKEN PLANUS VE TOLUİDİN MAVİSİ: 2 OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020

Fissürlü Dil ve Coğrafik Dil: 2 Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

Submandibular Tükürük Bezi Taşı: 3 Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

Anterior Mandibulada Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

Fibröz displazi: Olgu sunumu /Fibrous dysplasia: a case report

TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.993

Nazopalatin kanal kisti: İki olgu sunumu

3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.187-188

Nazopalatin kanal kisti: İki olgu sunumu

3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.187-188

Maksillada Kondrosarkom : Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.133-134

Nazopalatin kanal kisti: İki olgu sunumu

3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.187-188

Maksillada Kondrosarkom : Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.133-134

TEMPOROMANDİBULAR HASTALIKLAR İLE LATERAL PTERYGOİD KAS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1

Maksillada Kondrosarkom : Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.133-134

Use of Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) to Measure Concentrations of Heavy Metals in Dental Materials in Various Liquids

Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.24

Use of Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) to Measure Concentrations of Heavy Metals in Dental Materials in Various Liquids

Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.24

Amalgam restorasyonlarda manyetik alan gücünün mikrosızıntı üzerindeki etkisi nedir?

24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018, vol.24, pp.126

Diş Hekimliği Öğrencilerinde Temporomandibular Eklem Hastalıkları Ve Depresyon Prevalansı

TDB 24. Ululslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.271

Temporomandibular Joint Diseases and Depression Prevalence in Dentistry Students

TDB 24. Ululslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.24, no.2, pp.260

Localised peripheral odontogenic fibroma

Oral Diagnoz ve Maxillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Bilimsel Toplantısı, Turkey, 13 - 15 April 2017, vol.7, pp.163

Hassas Tutuculu İmplantlarla Desteklenen Hareketli Bölümlü Protezlerde Panoramik İncelemeler:Vaka Raporu

Oral Diagnoz veMaksillofasiyal Radyoloji Derneği2. Uluslararası Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.107

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

54

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

119

H-Index (Scopus)

6

Project

5

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals