Assoc. Prof. SELMA KÖSA


Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture

Department of Landscaping and Decorative Plants


Research Areas: Agricultural Sciences, Agriculture, Garden Plants, Flowers and Ornamental Plants, Landscape Architecture, Plant Material and Cultivation Techniques, Landscape Design, Plant Design, Population Genetics

Metrics

Publication

45

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2015

2008 - 2015

Doctorate

Akdeniz University, Institute Of Science, Peyzaj Mimarlığı Abd, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Akdeniz University, Institute Of Science, Peyzaj Mimarlığı Abd, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Ankara University, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Acer monspessulanum subsp. monspessulanum ve Acer sempervirens’in Antalya'daki Yoğun Yayılış Alanlarında Peyzaj Genetiği Açısından Değerlendirilmesi ve Çelikle Çoğaltma Olanakları

Akdeniz University, Institute of Science, Peyzaj Mimarlığı Abd

2007

2007

Postgraduate

Doğu Kızılağacı'nın (Alnus orientalis) Çimlenme ve Farklı Yetiştirme Ortamlarında Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi.

Akdeniz University, Institute of Science, Peyzaj Mimarlığı Abd

Certificates, Courses and Trainings

2008

2008

Netcad 5.0 GIS nk001a-Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Eğitim Programı

Education Management and Planning

Netcad Kampüs

2006

2006

Landscape & Garden Architecture

Education Management and Planning

Erasmus Brussels University

Research Areas

Agricultural Sciences

Agriculture

Garden Plants

Flowers and Ornamental Plants

Landscape Architecture

Plant Material and Cultivation Techniques

Landscape Design

Plant Design

Population Genetics

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Architecture, Department Of Landscape Architecture

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Architecture, Department Of Landscape Architecture

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Architecture, Department Of Landscape Architecture

2005 - 2013

2005 - 2013

Research Assistant

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture

Non Academic Experience

2013 - 2017

2013 - 2017

Other Public Institution, T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,,

2013 - 2017

2013 - 2017

Araştırmacı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Doctorate

Doctorate

Turizm Tesislerinde Bitkisel Tasarım

Postgraduate

Postgraduate

Bitkisel Tasarımda Ekolojik Yaklaşımlar

Postgraduate

Postgraduate

İç Mekanda Bitkilerle İleri Tasarım Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Süs Bitkileri Üretim Tekniği

Undergraduate

Undergraduate

Bitkisel Tasarım II

Postgraduate

Postgraduate

İç Mekanda Bitkilerle İleri Tasarım Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Peyzaj Mimarlığı

Undergraduate

Undergraduate

Bitkisel Tasarım I

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi II

Undergraduate

Undergraduate

Dendroloji II

Postgraduate

Postgraduate

Özel Amaçlı Bitkilendirme ve Bakım Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Peyzaj Bakımı

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi I

Undergraduate

Undergraduate

Peyzaj Teknik Resmi I

Postgraduate

Postgraduate

Peyzaj Genetiği ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi

Advising Graduates (Non-Thesis)

2021

2021

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

İç Mekanda Bitki-Mekan İlişkisinin Bitkilerde Karşılaşılan Sorunlar Bağlamında Değerlendirilmesi, Örnek İç Mekan Koşullarına Yönelik Uygun Tasarımın Geliştirilmesi

Kösa S.

Ü.Yılmaz(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2016

2016

EXPO 2016 Antalya Dünya Bahçeleri.

KÖSA S., Karagüzel Ö.

Apelasyon , no.31, pp.1-11, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Determination of The Effect of Two Different Growth Period on Plant Growth Characteristics in Silene compacta

Kösa S., Mansuroğlu S., Karaçöne N.

ISPEC 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT, Uşak, Turkey, 28 - 29 November 2023, pp.263-274

2023

2023

Determination of Visual And Morphological Characteristics of Satureja thymbra L. (Lemon Thyme) Species Growing Naturally In The Mediterranean Region

Kösa S., Karaçöne N.

V. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2023, pp.518-526

2019

2019

Antalya’da Kentiçi Yollardaki Peyzaj Düzenlemelerinde Doğal Bitki Kullanımının İncelenmesi.

MANSUROĞLU S., Çetin N., KÖSA S., DAĞ V.

III. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.521-530

2019

2019

Pelargonium Breeding Program in Turkey

Karagüzel Ö., KÖSA S., Kahraman M. U.

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.266-267

2019

2019

ANTALYA KENTİ BİSİKLET YOLLARINDAKİ BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MANSUROĞLU S., DAĞ V., KÖSA S.

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.934-945

2019

2019

ANTALYA KONYAALTI KENT MEYDANI’ NIN REKREASYONEL AKTİVİTELER VE BİTKİSEL TASARIM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

KÖSA S.

II. International Physical Education, Sport, Recreation and Dance Congress, Antalya, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.19-31

2018

2018

KENT TURİZMİ AÇISINDAN KENT PARKLARINDA DOĞAL BİTKİ TÜRLERİ VE BİTKİSELTASARIMIN ÖNEMİ: ANTALYA ATATÜRK KÜLTÜR PARKI ÖRNEĞİ

KÖSA S., MANSUROĞLU S.

II. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.1, pp.854-866

2018

2018

Antalya-Alanya Devlet Karayolu’nun Bitki Materyali ve Bitkisel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi

KÖSA S., MANSUROĞLU S.

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.867-882

2018

2018

Antalya Koşullarında Bazı Örnek Alanlardaki Bitki Türlerinin Hava Kirliliğine Dayanıklılığının Bitkisel Tasarım Kapsamında Değerlendirilmesi

KÖSA S., MANSUROĞLU S.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.222-229

2018

2018

Antalya/Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesinin Peyzaj Planlama Bağlamında İrdelenmesi

MANSUROĞLU S., KÖSA S., DAĞ V., Demir F.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.275-283 Sustainable Development

2016

2016

Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılabilecek Bazı Doğal Bitki Türleri

Kaya A. S., Uysal F., Karagüzel Ö., KÖSA S.

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.159

2016

2016

Bazı Doğal Bitki Türlerinin Dikey Bahçelerde Kullanım Olanakları

atmaca S., KÖSA S., Uysal F., Kaya A. S., Karagüzel Ö.

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.365-371

2015

2015

Dünyada Mutasyon Islahı İle Geliştirilerek Kayıt Altına Alınan Kesme Çiçek Türleri

Karagüzel Ö., kazaz s., Kaya A. S., Kahraman M. U., KÖSA S.

II. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi ve EUCARPIA - Yağ ve Protein Bitkileri Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2015, pp.231

2014

2014

Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Odunsu Bitki Türlerinin Peyzaj Mimarlığındaki Önemi

KÖSA S., Karagüzel O.

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.775-785

2014

2014

Yürüyüş Güzergahı Tercihinde Bitki Türlerinin Önemi: Çıralı Madenkoyu Güzergahı Örneği

KÖSA S., Karagüzel O.

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.902-913

2012

2012

İyileştirici Peyzajların Sağlık Turizmindeki Yeri

KÖSA S., Karagüzel O.

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.564-576

2010

2010

Sonbahar Renk Düzeni ve Akçaağaçlar

Kösa S., Karagüzel O.

IV. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Mersin, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.562-566

Books & Book Chapters

2019

2019

Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Lisans Eğitiminde Peyzaj Bitkileri/Bitki Materyali Dersleri ile Tasarım ve Planlama Derslerinin Entegrasyonu

KÖSA S., MANSUROĞLU S., ORTAÇEŞME V., ATİK M.

in: 50.Yılında peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi, Osman Uzun, Pınar Köylü, Sinem Özdede Bacı, Pınar Gültekin, Haldun Müderrisoğlu, Editor, Düzce Üniversitesi Alternatif Yayınları, Ankara, pp.223-231, 2019

2019

2019

Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Lisans Eğitiminde Peyzaj Bitkileri/Bitki Materyali İle İlgili Derslerin İşleyiş Süreçleri

KÖSA S., ZENCİRKIRAN M.

in: 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi, Uzun O., Köylü P., Özdede Bacı S., Gültekin P., Müderrisoğlu H., Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.213-222, 2019

Supported Projects

2016 - 2021

2016 - 2021

Sardunya (Pelargonium sp.)’ da Gen Havuzu Oluşturulması ve Klon Seleksiyonu ile Çeşit Geliştirilmesi

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Kösa S., Kahraman M.(Executive)

2016 - 2019

2016 - 2019

Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Kösa S., Sarı M.(Executive)

2012 - 2017

2012 - 2017

Süs Bitkileri Araştırmaları Altyapı Projesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Kösa S., Karagüzel O.(Executive)

Design

October 2016

October 2016

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Logo Tasarımı

KÖSA S.

September 2015

September 2015

Expo 2016 Antalya, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kurumsal Bahçe Tasarımı

KÖSA S.

Scientific Refereeing

August 2021

August 2021

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2019

October 2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (ONLINE)

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Artistic Activity

August 2021

August 2021

- 99. Yılında 99 Sanatçı 99 Eser "I. Uluslararası 30 Ağustos Armağanı Davetli Çevrimiçi Karma Sergi"

Kösa S.

April 2021

April 2021

I. Ulusal Avrasya Jürili Çevrimiçi Karma Sergisi

Kösa S.

April 2019

April 2019

3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sergisi

Kösa S.

April 2019

April 2019

6.Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi

Kösa S.

December 2018

December 2018

10. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali / Sergilenme ve Festival Kataloğunda Yer Alma

KÖSA S.

May 2018

May 2018

4. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi

Kösa S.

April 2018

April 2018

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sergisi

Kösa S.

March 2018

March 2018

3. En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi

KÖSA S.

May 2016

May 2016

Expo 2016 İç Bahçe Yarışmaları

KÖSA S.

April 2016

April 2016

”Çiçek” İsimli Kişisel Resim Sergisi

Kösa S.

February 2015

February 2015

”Doğadan Detaylar” İsimli Kişisel Resim Sergisi

Kösa S.

March 2012

March 2012

”Kadına Şiddeti Leman’la Karala Karikatür Yarışması” Mansiyon Ödülü

Kösa S.

April 2011

April 2011

Amasya Belediyesi 2.Ulusal Karikatür Yarışması / Yarışma Sergisinde ve Yarışma Kataloğunda Yer Alma

KÖSA S.

May 2010

May 2010

”Amasya Belediyesi 1.Ulusal Karikatür Yarışması” Sergilenmeye değer görülen eserlerden Karma Sergi yapıldı ve yarışma kataloğunda yer almaya değer görülen eserler de yarışma kataloğunda basıldı.

KÖSA S.

April 2010

April 2010

Amasya Belediyesi 1.Ulusal Karikatür Yarışması/ Yarışma Sergisinde ve Kataloğunda Yer Alma

KÖSA S.

September 2007

September 2007

”Akdenizli Gözüyle Avrupa, Avrupalı Gözüyle Akdeniz ” İsimli Fotoğraf Yarışması 3. lük Ödülü ve Fotoğraf Sergisi

Kösa S.Congress and Symposium Activities

21 December 2023 - 22 December 2023

21 December 2023 - 22 December 2023

V. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Attendee

Ankara-Turkey

28 November 2023 - 29 November 2023

28 November 2023 - 29 November 2023

SPEC 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT

Attendee

Uşak-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi

Session Moderator

Bursa-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

III. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

2. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Attendee

Van-Turkey

01 July 2018 - 01 July 2018

01 July 2018 - 01 July 2018

II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı

Attendee

Düzce-Turkey

01 June 2018 - 01 June 2018

01 June 2018 - 01 June 2018

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu DEĞİŞİM/DÖNÜŞÜM/ÖZGÜNLÜK

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

4.Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

II. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi

Attendee

Elazığ-Turkey

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

Uluslararası Yeşil Şehirler Konferansı

Attendee

-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Süs Bitkilerinde İstilacı Yabancı Bitkilerin Etkisinin Azaltılması ÇalıştayıSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

VI. Süs Bitkileri Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi

Attendee

Afyon-Turkey

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri SempozyumuSustainable Development

Attendee

Kahramanmaraş-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kogresi

Attendee

Aydın-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kogresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

IV. Süs Bitkileri Kongresi

Attendee

Mersin-Turkey

Jury Memberships

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Akdeniz Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Akdeniz Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

May-2018

May 2018

Competition

3. En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi - Antalya Büyükşehir Belediyesi

May-2016

May 2016

Competition

İç Bahçe Yarışmaları - EXPO 2016 Ajansı