Res. Asst. SAİM TURAN


Faculty of Education, Turkish and Social Sciences Education

Social Studies Education


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Social Sciences

Email: saimturan@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 4697
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/saimturan
Office: 371
Address: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Konyaaltı/Antalyaa

Metrics

Publication

44

Citation (Scholar)

52

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

25

H-Index (TrDizin)

3

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2018

2016 - 2018

Postgraduate

Kastamonu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate

Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Educatıon, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Social Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Akdeniz University, Faculty of Education, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

FİLİMLER YOLUYLA COĞRAFYA ÖĞRETİMİ

DEMİRKAYA H., ÜNAL O., ÇAL Ü. T., TURAN S.

UCEK 2019, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.455-461

2019

2019

2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Neler Getirdi?

TURAN S., KAYMAKCI S.

UTEK 2, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.1028-1036

2019

2019

SOSYAL BİLGİLER 4. 5. 6. ve 7. SINIF DERS KİTAPLARI VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA İKLİMDEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ

TURAN S., DEMİRKAYA H.

DEKUS 2 International Symposium on Textbooks / Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, vol.1, pp.565-591

2019

2019

Filmler Yoluyla Coğrafya Öğretimi

DEMİRKAYA H., ÜNAL O., ÇAL Ü. T., TURAN S.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.455-461

2019

2019

Filmler Yoluyla Coğrafya Öğretimi

DEMİRKAYA H., ÜNAL O., ÇAL Ü. T., TURAN S.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.455-461

2019

2019

Filmler Yoluyla Coğrafya Öğretimi

DEMİRKAYA H., ÜNAL O., ÇAL Ü. T., TURAN S.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.455-461

2019

2019

Okul Dışı Eğitim Kapsamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H., TURAN S., ÇAL Ü. T.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - İCOESS 2019, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.1

2019

2019

2018 Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programının Mekansal Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi

DEMİRKAYA H., TURAN S.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - İCOESS 2019, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, no.11, pp.1

2019

2019

Okul Dışı Eğitim Kapsamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H., TURAN S., ÇAL Ü. T.

3.ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ICOESS), Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019

2019

2019

Okul Dışı Eğitim Kapsamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H., TURAN S., ÇAL Ü. T.

3.ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ICOESS), Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019

2019

2019

Mekânsal Vatandaşlık Bağlamında Coğrafya Dersi Öğretim Programının İncelenmesi

DEMİRKAYA H., TURAN S.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - İCOESS 2019, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, no.11, pp.1

2018

2018

ETKİLİ VATANDAŞLIK EĞİTİMİNDE DEĞERLER VE DEĞERLER EĞİTİMİ: SOSYAL BİLGİLERÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNCELERİ

KARASU AVCI E., TURAN S.

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATION AND VALUES, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.104-105

2018

2018

Amerikan Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk/Osmanlı İmajı

TURAN S., KAYMAKCI S.

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.109

2017

2017

2005 SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4-7. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA ANTROPOLOJİNİN YERİNİN İNCELENMESİ

TURAN S.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.1912-1932

Books & Book Chapters

2023

2023

TARİH EĞİTİMİNDE MEKÂNSAL OKURYAZARLIK

TURAN S.

in: TARİH EĞİTİMİNDE BİR EKOL: PROF. DR. MUSTAFA SAFRAN’A ARMAĞAN, Hayta, Necdet, Ata, Bahri, Köksal, Hüseyin, Belenli, Tuğba, Yakar, Selen, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.879-888, 2023

2023

2023

SOSYAL BİLGİLERDE ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TURAN S.

in: Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı II, Demircioğlu, İsmail Hakkı, Kaymakcı, Selahattin, Demircioğlu Ebru, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.481-498, 2023

2023

2023

Marıa Grever

TURAN S.

in: YURTDIŞINDA TARIH EĞITIMI, Ata, Bahri, Altun, Adnan, Kaymakcı, Selahattin, Editor, İber Akademi, İstanbul, pp.640-656, 2023

2022

2022

MEKÂNSAL OKURYAZARLIK VE SOSYAL BİLGİLER

Turan S., İbret B. Ü., Demirkaya H.

in: EĞİTİMDE KURAMSAL VE UYGULAMALI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, TURHAN ÇETİN,GÖKÇE KILIÇOĞLU,EROL SÖZEN, Editor, Eğiten Kitap, İstanbul, pp.465-482, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Reşat İzbırak ve Eğitim

Turan S., Demirkaya H.

in: Bilim dünyasında Eğitim - I, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.389-399, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Carl Ritter ve Eğitim

Demirkaya H., Çal Pektaş Ü. T., Turan S.

in: Bilim Dünyasınd aEğitim - III, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.37-46, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Learning/Teaching Strategies in the Context of Social Change

DOROCH A., WIŚNIEWSKI J., NIEWDANA A., SPIECHOWICZ A., KOMOREK J., TURAN S.

in: MAPPING TEACHER EDUCATION IN EUROPE, CANBULAT Mehmet, BIÇAK Bayram, DIREKCI Bekir, VEZNE Rabia, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.67-73, 2022

2022

2022

Managing the Classroom in the 21st Century

TURAN S., CAREY J., DOROCH A., WIŚNIEWSKI J., NIEWDANA A., SPIECHOWICZ A., et al.

in: MAPPING TEACHER EDUCATION IN EUROPE, CANBULAT Mehmet, BIÇAK Bayram, DIREKCI Bekir, VEZNE Rabia, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.86-97, 2022

2021

2021

Gez-Gör-Öğren: Mekânsal Araçlarla Tarih Öğretimi

TURAN S., DEMİRKAYA H.

in: Kuramdan Uygulamaya Ortaokullar için Tarih Öğretimi, Refik TURAN, Osman AKHAN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.137-157, 2021

2021

2021

GEOGRAPHY AND SPATIAL CITIZENSHIP

İBRET B. Ü., TURAN S.

in: Social and Humanities Science Research, Theory 1st Pass, Asst. Prof. Dr. Şükrü ÜNAR Dr. Senem KARAGÖZ, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.77-93, 2021

2020

2020

Sosyal bilgilerin doğuşu ve öğretmen yetiştirme

TURAN S., KAYMAKCI S.

in: Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif konular, AKHAN N E, DEMİREZEN S, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Akhan N E, Demircioğlu S, pp.1-27, 2020

2020

2020

Sosyal Bilgilerde Mekansal Vatandaşlık

TURAN S., İBRET B. Ü.

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Konular, Nadire Emel Akhan, Serpil Demirezen, Editor, Nobel, Ankara, pp.53-71, 2020

Supported Projects

Tasks In Event Organizations

Temmuz 2022

Temmuz 2022

MATE International Congress (2022) Sustainable Development

Scientific Congress

Canbulat M., Bıçak B., Direkci B., Vezne R., Asma B., Şimşek B., et al.
Antalya, Turkey


Congress and Symposium Activities

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - İCOESS 2019

Attendee

Muğla-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

Sosyal Bilgiler Eğitimi 1. Akademik Kariyer Günleri

Invited Speaker

Kastamonu-Turkey