Assoc. Prof.

ORHAN GÜRSU


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Din Psikolojisi

Education Information

2001 - 2011

2001 - 2011

Doctorate

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Psikolojisi , Turkey

1997 - 1999

1997 - 1999

Postgraduate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Psikolojisi, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Selcuk University, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi

Selcuk University, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi/Felsefe Ve Din Bilimleri Abd

1999

1999

Postgraduate

Günümüzde Tasavvuf Yoluyla İslam’a Yönelişin Sosyo-Psikolojik Analizi

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Psikolojisi

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Psychology, Theology, Psychology of Religion

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Akdeniz University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Academic Board Member

Akdeniz University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Courses

Postgraduate

Postgraduate

DİNİ DANIŞMANLIK

Postgraduate

Postgraduate

İSLAM PSİKOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

GELİŞİM DÖNEMLERİ VE DİN

Undergraduate

Undergraduate

DİN PSİKOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM

Undergraduate

Undergraduate

BİTİRME TEZİ TEKNİKLERİ

Postgraduate

Postgraduate

DANIŞMANLIK

Postgraduate

Postgraduate

TASAVVUF PSİKOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

PSİKANALİZ VE DİN

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK

Postgraduate

Postgraduate

RUH SAĞLIĞI VE DİN

Postgraduate

Postgraduate

İSLAM PSİKOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

DİNİ DANIŞMANLIK

Postgraduate

Postgraduate

GELİŞİM DÖNEMLERİ VE DİN

Undergraduate

Undergraduate

DİN PSİKOLOJİSİ

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Türkiye’de Yapılan Dindarlık-Bağımlılık Çalışmalarının Yöntemsel Analizi

GÜRSU O. , SELÇUK B. S.

TARR, vol.6, no.3, pp.845-861, 2021 (International Refereed University Journal)

2021

2021

Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı İle Dindarlık İlişkisi

GÜRSU O. , MUSARA A. T.

Turkish Academic Research Review, vol.6, no.2, pp.418-438, 2021 (International Refereed University Journal)

2021

2021

Yetişkinlerde Dindarlık ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi

YILDIRIM S., GÜRSU O.

Turkish Academic Research Review, vol.6, no.1, pp.27-54, 2021 (International Refereed University Journal)

2021

2021

Covid-19 Hastalığını Geçiren Sağlık Çalışanlarının Başa Çıkma Sürecinde Din Ve Maneviyat

GÜRSU O. , BAYINDIR S.

Turkish Academic Research Review, vol.6, no.1, pp.181-220, 2021 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Psikanaliz Yanılgısı

CAN S. N. , GÜRSU O.

TARR, vol.5, no.3, pp.461-464, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Rollo May Psikolojisinde Din ve Kişilik

GÖKKAYA G. B. , GÜRSU O.

TARR, vol.5, no.2, pp.313-318, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Melankoli ve İktidar Arasında Bir Şehzade: Şehzade Korkut’un Psikobiyografisi

GÜRSU O.

TARR, vol.5, no.2, pp.267-288, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Ölüme Uyanmak: Yaşayanların Dilinden Ölüm Eşiği Deneyimleri

SARGIN F., GÜRSU O.

TARR, vol.5, no.2, pp.319-324, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Ergenlerde Dindarlık, Narsizm Ve Özgüven

GÜRSU O. , ÖNCE ÖZOKUDAN F. S.

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.4, pp.439-455, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Pozitif Psikoloji: Mutluluğun ve İnsanın Güçlü Yönlerinin Bilimi

GÜRSU O. , AY Y.

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.4, pp.655-661, 2019 (International Refereed University Journal)

2018

2018

DİN, MANEVİ İYİ OLUŞ VE YAŞLILIK

GÜRSU O. , AY Y.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.61, pp.1176-1190, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Eleştirel Psikoloji

GÜRSU O.

TARR, vol.3, no.1, pp.173-176, 2018 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Drug Addiction and Religion: HIGED Example

GÜRSU O.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.5, no.1, pp.50-54, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2017

2017

NÖROPSİKOLOJİ, DİN VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ

GÜRSU O.

uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.10, no.53, pp.502-512, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

NARSİZM İLE ÖZGÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE İSLÂMÎ EĞİLİMİN ARACILIK ROLÜ

GÜRSU O.

Ekevakademi, vol.20, no.66, pp.551-562, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

İslam Düşünürü Belhi'nin (849-934) Ruh Sağlığına Yönelik Görüşlerinin Modern Psikoloji Doğrultusunda Değerlendirilmesi

GÜRSU O.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.özel sayı, pp.271-309, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

NARSİZM İLE ÖZGÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE İSLÂMÎ EĞİLİMİN ARACILIK ROLÜ

APAYDIN Ç. , GÜRSU O.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.20, no.66, pp.551-562, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin İşe Bağımlılık Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi.

GÜRSU O.

EKEV Akademi Dergisi, vol.20, no.65, pp.393-404, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Ergenlik Dönemi Dindarlığı ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

GÜRSU O.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.34, pp.49-75, 2015 (National Refreed University Journal)

2015

2015

Sanat ve Psikoloji Etkileşimi: Geleneksel Türk- İslam Sanatları Merkezli Bir Okuma Denemesi

GÜRSU O.

Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.8, no.38, pp.1028-1039, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Hasan Basri Çantay:Bir Psikobiyografi Denemesi

GÜRSU O.

EKEV Akademi Dergisi, no.62, pp.251-268, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Değişen Dünyada Aile ve Psikolojik Problemler.

GÜRSU O.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.99-130, 2015 (National Refreed University Journal)

1999

1999

Mistisizmde Ruhsal Uygulamalar, Nefs Disiplini ve Meditasyon

GÜRSU O.

Mehir Dergisi, no.4, pp.91-95, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE DİN

GÜRSU O.

5th International Congress of Technology Addiction, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2021, pp.267-288

2019

2019

Hikem Penceresinden Psikolojiye Bakmak: Ataullah İskenderi’nin Hikem-i Ataiyye Örneği

GÜRSU O.

TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2019, pp.39-49

2019

2019

SIGARA ALIŞKANLIĞINI TAMAMEN BIRAKMA KONUSUNDA ORUÇ BIR FIRSAT OLABILIR MI? ÇOK MERKEZLI BIRINCI BASAMAK ÇALIŞMASI

Ünal M., Atayoğlu A. T. , Taş E., Sönmez C. I. , GÜRSU O.

2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.1, no.1, pp.230-232

2018

2018

Sigara içimini tamamen bırakma konusunda Ramazan ayı bir fırsat olabilir mi? Çok merkezli birinci basamak çalışması

Ünal M., Öztürk O., Atay A. T. , GÜRSU O.

9.ULUSLARARASI KATILIMLI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 25 November 2018, pp.161-162

2018

2018

Travma, Din ve Psikoloji: Acıyı Bal Eylemek.

GÜRSU O.

TARR, Antalya, Turkey, 12 - 13 October 2018, pp.1-9

2018

2018

Manevi İyi Oluş ve Yaşlılık

GÜRSU O. , AY Y.

TARR, Antalya, Turkey, 12 - 13 October 2018, pp.1-13

2018

2018

Enneagram ve Tasavvuf Psikolojisi

GÜRSU O. , BOZYAKA H.

TARR, Antalya, Turkey, 12 - 13 October 2018, pp.1-14

2018

2018

Dil ve Kültürün Bir Yorumu Olarak Sinema: Yücel Çakmaklı’nın Minyeli Abdullah Filmi Örnekliğinde

ATAY R. , GÜRSU O.

4th Language, Culture & Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.76-90

2018

2018

Dil ve Kültürün Bir Yorumu Olarak Sinema: Yücel Çakmaklı'nın MİNYELİ ABDULLAH Filmi Örnekliğinde

ATAY R. , GÜRSU O. , KESENCİ M.

The 4th İnternational Languaga, Culture&Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, vol.1, pp.76-90

2018

2018

Din ve Nöropsikoloji Çerçevesinde Çocuk İstismarının Analizi

GÜRSU O.

Çocuk İstismarının Önlenmesinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 May 2018, pp.1

2018

2018

Eş'ari Düşüncesindeki Özgür İradenin İmkanı

ATAY R. , GÜRSU O.

V. Uluslararası Şeyh Sabanı Veli Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 May - 06 April 2018, pp.267-274

2018

2018

Eş'ari Düşüncesindeki Özgür İradenin İmkanı

GÜRSU O. , ATAY R.

V. Uluslararası Şeyh Sabanı Veli Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 May - 06 April 2018, pp.1-7

2018

2018

ANTALYA KIRSALINDA DİNİ YAŞAM

KARSLI B. , ALBAYRAK A. , KARAMAN S. , GÜRSU O.

ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, vol.1, pp.106-107

2017

2017

The Possibility of Coexistence within the Context of Psychology: Mirror Neurons

GÜRSU O.

4th International Conference on Humanities and Educational Research, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.34-35

2017

2017

Nörobilim Penceresinden Din ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

GÜRSU O.

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.197-198

2016

2016

Narsizm, Özsaygı ve Özgüven İlişkisini Yeniden Düşünmek: Teorik Bir Yaklaşım

GÜRSU O.

International Conference for Social Sciences and Humanities, Barselona, Spain, 23 - 26 May 2016, pp.30-35

2016

2016

TRAVMA OLGUNLUĞU

GÜRSU O.

1. MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2016, pp.42-49

2015

2015

Bilinen İlk Bilişsel Psikolog: Ebu Zeyd El-Belhi Örneği.

GÜRSU O.

İNTE PARİS 2014, Paris, France, 01 December 2015 - 31 January 2016, vol.1, no.5, pp.640-645

2015

2015

Modern Şehirlerde Çocuk Olmak: Şehir Hayatı ve Çocuk Ruh Sağlığı.

GÜRSU O.

IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 15 - 17 May 2015, vol.2, no.12, pp.901-909

2015

2015

Değerlerin Çözülmesi Bağlamında Medya, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkisi

GÜRSU O.

Eğitimde Gelecek Arayışları, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.811-833

2014

2014

DEĞİŞEN DÜNYADA AİLE

GÜRSU O.

21. Yüzyılda Aile Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 November 2014, pp.1-8

2014

2014

Sanat ve Psikoloji etkileşimi:Geleneksel Türk İslam Sanatları Merkezli Bir Okuma Denemesi

GÜRSU O.

İslam ve Sanat, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.553-565

2014

2014

Gelenek ve Modernizm Arasında İnsan Yetiştirme Olgusunun Psikolojik Tahlili

GÜRSU O.

Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Erzurum, Turkey, 18 - 20 April 2014, vol.1, no.46, pp.433-447

Books & Book Chapters

2021

2021

Din ve Maneviyatın Covid-19 Hastalığıyla Başa Çıkmada Etkisi: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanları Örneği

GÜRSU O. , BAYINDIR S.

in: OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK: DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMALAR, DEMİRTAŞ B, GÜRSU O, SÖYLEV Ö.F., Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.125-152, 2021

2020

2020

MELANKOLİ VE İKTİDAR: ŞEHZADE KORKUT ÖRNEĞİ

GÜRSU O.

in: ŞEHZADE KORKUT KİTABI, Muhammet Fatih DUMAN, Ahmet ÖGKE, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesi, Ankara, pp.369-383, 2020

2020

2020

ELMALI ERENLERİNDE DOĞA, TABİAT, ÇEVRE UNSURLARINA AİT METAFORLARIN PSİKOLOJİK TAHLİLİ

GÜRSU O.

in: ANTALYA'DA DOĞA VE MEDENİYET, Bedia KOÇAKOĞLU Diren ÇAKILCI, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.487-501, 2020

2020

2020

İNANCIN BAĞIMLILIK KARŞISINDAKİ FONKSİYONU

GÜRSU O.

in: SOSYAL HİZMET VE BÜTÜN YÖNLERİYLE BAĞIMLILIK, SİNAN ZAVALSIZ, Editor, Grafiker, Ankara, pp.269-299, 2020

2019

2019

Onkoloji Servislerinde Tedavi Gören Hastaların ve Yakınlarının Hastalığı Kabul, Anlamlandırma ve Yorumlamada Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Rolü

GÜRSU O. , İnal S. N.

in: SAĞLIK HİZMETLERİNDE MANEVİ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK, Ayten A., Ekşi H., Zengin M., Tınaz N., Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.219-239, 2019

2018

2018

Antalya Kırsalında Dini Yaşam: Çiftçilerin Üretim Faaliyetlerinde Dini Tutum ve Davranışlarının Analizi

ALBAYRAK A. , KARSLI B. , KARAMAN S. , GÜRSU O.

in: Antalya Kitabı 1 Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya, Koçakoğlu B, Karslı B, Sustam D, Sula Z, Yücel İ, Demir A, Editor, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, pp.834-848, 2018

2017

2017

Madde Bağımlılığı ile Mücadelede İnanç Eksenli Yaklaşım: Sincan Örneği

GÜRSU O.

in: Din, Değerler ve Sağlık, Hökelekli, H., Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.209-233, 2017

2017

2017

Tasavvuf Psikolojisi

GÜRSU O.

in: Din Psikolojisi, Halil Apaydın, Editor, Lisans, İstanbul, pp.335-361, 2017

2006

2006

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

GÜRSU O.

Yet Yayıncılık, Konya, 2006

2005

2005

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KİTABI

GÜRSU O.

Yet Yayıncılık, Konya, 2005

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

EKEV AKADEMİ

Evaluation Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

Din Psikolojisi derneği

Member

2013 - Continues

2013 - Continues

RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ

Member

Scientific Refereeing

December 2017

December 2017

TARR

Other Indexed Journal

November 2017

November 2017

Amasya ünv. İlahiyat Fak. dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2017

June 2017

Journal of History Culture and Art Research

Other Indexed Journal

October 2015

October 2015

TURKISH STUDIES DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2015

September 2015

Turkish Studies

Other Indexed Journal

October 2014

October 2014

EKEVAKADEMİ

National Scientific Refreed Journal

August 2013

August 2013

Uşak Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2017

2017

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (ICHER 4)

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

Din, Sağlık ve Değerler Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

2016

2016

INTERNATİONAL CONFERENCE FOR SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTİES

Attendee

Barcelona-Spain

2016

2016

I. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK KONGRESİ

Attendee

İstanbul-Turkey

2015

2015

IV.ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU.

Attendee

Samsun-Turkey

2015

2015

EĞİTİMDE GELECEK ARAYIŞLARI. DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE BECERİ, AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Attendee

Bartın-Turkey

2014

2014

21. YÜZYILDA AİLE SEMPOZYUMU

Attendee

İZMİR-Turkey

2014

2014

İSLAM VE SANAT

Attendee

ANTALYA-Turkey

2014

2014

50.YILINDA HASAN BASRİ ÇANTAY SEMPOZYUMU

Attendee

BALIKESİR-Turkey

2014

2014

İNTERNATİONAL CONFERENCE ON NEW HORİZONS İN EDUCATİON

Attendee

PARİS-Turkey

2014

2014

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

Attendee

ERZURUM-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1