Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turizm Organizasyonları için Malzeme Tanımlama ve Kataloglama Sistemi

7th International Conference on Economics and Social Sciences, Cyprus (Kktc), 07 May 2022

Havalimanı İşletmeciliğinin Geleceği Üzerine Bir İnceleme: Airport 4.0 ve Akıllı Havalimanı Uygulamaları

1st International Eurasian Conference on Educational & Social Studies (IECES2021), Turkey, 22 October - 24 November 2021

Covid-19 Pandemisinin Havayolu Şirketleri Üzerindeki Global Etkileri

6th International Conferences on Economics and Social Sciences, Cyprus (Kktc), 18 - 21 September 2021 Sustainable Development

Uçaklar Neden Gecikir? Havalimanı Organizasyonu ve Havacılık Paydaşları Merkezli Bir Bakış

6th International Conferences on Economics and Social Sciences, Cyprus (Kktc), 18 - 21 September 2021

Deniz Taşımacılığı ve Lojistik Performans: Japonya İncelemesi

12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences, Russia, 18 - 20 June 2021

Turizm ve Otelcilik Organizasyonları İçin Lojistik Bir Çözümleme: Yeni Nesil Tedarikçiler ve Servis Sağlayıcılar

2’nd Erasmus International Academic Research Symposium, Paris, France, 11 - 13 October 2019, vol.2, pp.179-187

Havalimanlarının Engelli Bireylerin Erişebilirliği Üzerinden Değerlendirilmesi

2’nd Erasmus International Academic Research Symposium, Paris, France, 11 - 13 October 2019, vol.2, pp.121-137

Air Transportation and Performance Based Logistics: The Analysis of the Last Two Decades

Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.25

Air Transportation and Performance Based Logistics: The Analysis of the Last Two Decades

3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.119-124

Hava Taşımacılığı Hizmeti Kalite Belirleyicisi Olarak Bagaj Hizmetleri: Pilot Bir Araştırma

4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.8 Creative Commons License

Hizmet İşletmesi Yöneticilerinin Etik Olmayan Davranışlara Yönelik Değerlendirmeleri: Antalya Yöresinde Bir Araştırma

21st EBEN Annual Conference: Proffesional Ethics in Business and Social Life, Antalya, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.187-194

Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Çerçevesinde Burdur Yöresinde Alternatif Turizmi Geliştirme Stratejileri

SDÜ BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1.BURDUR SEMPOZYUMU, BURDUR, Burdur, Turkey, 16 - 19 November 2006, pp.591-599

Türkiye’de İnternet’i Kullanan Seyahat Acentalarının Faaliyet Alanlarına Yönelik Ampirik Bir Araştırma

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, II. BALIKESİR ULUSAL TURİZM KONGRESİ, BALIKESİR, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 April 2006, pp.381-392

Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Çerçevesinde Balıkesir’de Turizmin Geliştirmesi İçin Uygulama Projesi Önerileri

BAÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1. BALIKESİR SEMPOZYUMU, BALIKESİR, Balıkesir, Turkey, 17 - 20 November 2005, pp.407-412

Balıkesir İli’nin Turist Çeken Yörelerinin Yerli Turist Profili Karşılaştırılması

BAÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1.BALIKESİR SEMPOZYUMU, BALIKESİR, Balıkesir, Turkey, 17 - 20 November 2005, pp.350-375

Balıkesir Yöresinin Yerli Turist Profili

ANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ, 1.ÇANAKKALE TURİZM BİYENALİ, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 May 2005, pp.96-115

Turizmin Bölgesel Ekonomik Kalkınmadaki Rolü ve Eğirdir İlçesi Örneği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ÇANKIRI MYO, TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ ve GÜNCEL SORUNLARI - ÇANKIRI, Çankırı, Turkey, 3 - 04 May 2003, pp.42-50

Seyahat İşletmelerinde Internet’in Hizmet Pazarlamasında Etkinliği, Olası Riskler ve Kolaylıklar Üzerinde Bir Durum Değerlendirmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, II. BİLGİTEK 2003- DENİZLİ, Denizli, Turkey, 1 - 04 May 2003, pp.223-225

Innovations Internet will bring to travel industry

Eastern Mediterranean University & Dokuz Eylül Üniversitesi, 1st International Tourism Congress, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 20 - 23 November 2002, pp.49-65

Seyahat Acentalarının Alternatif Bir Pazarlama Aracı Olarak Web Sayfası Açmalarının Nedenleri ve Etkileri Üzerine Bir Araştırma

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ve UYGULAMA MERKEZİ, 5.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, ANTALYA, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2000, pp.170-171

İnanç Turizminin Bölgesel Ekonomik Kalkınmadaki Rolü ve Yalvaç İlçesi Örneği

SDÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HOŞGÖRÜ YILI ve İNANÇ TURİZMİNDE GÖLLER BÖLGESİ SEMPOZYUMU, ISPARTA, Isparta, Turkey, 7 - 08 September 2000, pp.42-55

Eğirdir Yöresinde Yerli Halka Yönelik Yapılan Bir Uygulama Örneği

SDÜ EĞİRDİR MESLEK YÜKSEK OKULU, 1.ULUSAL TURİZM SEMPOZYUMU, EĞİRDİR, Isparta, Turkey, 17 - 19 September 1998, pp.297-316

Books & Book Chapters

City Logistics and Logistics Performance: A Comparison of Successful Countries in Logistic Performance Index

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences II, Tanrıtanır B. C., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.183-197, 2018

EKONOMİ VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

in: ELEKTRONİK TİCARET, "ALTINBIÇAK A., ÇAKIRER A. ", Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.1-31, 2008 Creative Commons License

Metrics

Publication

42

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals