Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yönetici Perspektifinden Dijital Dönüşüm Sürecinde Yaşanan Zorluklar

30. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Isparta, Turkey, 26 May 2022, pp.174-183

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE FREELANCE ÇALIŞMA

1. INTERNATIONAL CONGRESS ON AVIATION MANAGEMENT, Ankara, Turkey, 09 December 2021, pp.77-84

FRANCHISE ALAN İŞLETMELERİN PARTNER SEÇİMİ: GIDA SEKTÖRÜNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.360-370 identifier

Pozitif Liderlik Modeli:Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

7.Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.661-670

FRANCHISING AS A STRATEGIC ALLIANCE MODEL: A QUALITATIVE RESEARCH

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, vol.54, pp.324-335 Creative Commons License identifier

Human Resources Managers’xx Perspectives for Entracte Work in Hotel Business

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES III, 26 - 29 April 2018, pp.250-263

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma

Innovation and Global Issiues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.401-408

Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Antalya İlinin Marka Şehir ve İmaj Algısı

Uluslararası Antalya Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.156-169

Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Kariyer Planlamaları Üzerindeki Etkisi

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.139-149

Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: X Ve Y Kuşağı Karşılaştırması

3.Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.125-134

Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Optimizasyonuna Yönelik Bir Uygulama

2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.423-432

Books & Book Chapters

Gruplar ve Sosyal Etki

in: Örgütsel Davranış Kuram ve Kavram Sözlüğü, Ali Murat Alparslan, Sema Polatçı, Editor, Akademisyen Yayın Evi, Ankara, pp.67-75, 2023

Pozitif Liderlik Modeli

Eğitim AYyınevi, Konya, 2022

Turizm Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Literatürünün Güncel Durumu Wos Verilerine Dayali Bibliyometrik Analiz

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar-II, Çatalcalı Ceylan Ayşe, Batal Salih, Sülü Akgül Ceylan, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.285-305, 2022

Human Resources Management: Challenges in the Digital Society

in: Increasing Supply Chain Performance in Digital Society, Leon Ramona Diana, Rodriguez-Rodriguez Raul, Alfaro-Saiz Juan-Jose, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.262-277, 2022

Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Covid-19 Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VIII, Baş Murat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.403-416, 2022

Pozitif Liderlik

in: Yeni Liderlik Paradigmaları, Mücevher Muhammet Hamdi, Çetinceli Koray, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.171-193, 2022

DİJİTALLEŞMENİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİSİ: İKY 4.0

in: Turizmde Yönetim ve Pazarlama Çalışmaları, GÖZEN Ebru, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.71-94, 2021

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL İŞLETMELER

in: İŞLETMECİLİKTE DÖNÜŞÜM GÜNCEL KONULARDAN SEÇKİLER, GURGULCU GÜREL Esra Burcu,GÜREL Eymen, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.67-101, 2021

Hediye Çete

in: Türk Turizmin Kanat Gerenler-Kadın Turizmciler, Kozak Nazmi, Kozak Metin, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.179-188, 2020

Küreselleşme Sonrası Turizm Sektöründe Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller: Antalya İli Örneği

in: Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, Mustafa Fedai ÇAVUŞ,İbrahim DEMİRKALE, Editor, Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.81-101, 2018

Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Antalya İlinin Marka Şehir ve İmaj Algısı

in: Antalya Kitabı Selçıuklulardan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya, Bedia Koçakoğlu, Bahset Karslı, Demet Sustam, Zehra Sula, H.İbrahim Yücel, Ayşe Demir, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.1143-1154, 2018

İşletme ve İşletmecilik

in: Genel İşletme, Turan N, Uslu Y, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.13-18, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

56

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals