Asst. Prof. NİHAT SEYHUN ALP


Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labor Economics and Industrial Relations

Department of Business Law and Social Security Law


Research Areas: Legal Aspects of Labor and Social Security

Other Email: nihatseyhunalp@gmail.com
Office Phone: +90 242 310 1833 Extension: 3775
Fax Phone: +90 242 310 1803
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/nihatseyhunalp
Address: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C Blok Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs Konyaaaltı/ ANTALYA

Metrics

Publication

17

Project

6

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Marmara University, Hukuk Fakütesi, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Rücu Davaları

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

2013

2013

Postgraduate

Sosyal Güvenlik Alanında Uluslararası İş Birliği ve Türkiye'nin Taraf Olduğu İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Research Areas

Legal Aspects of Labor and Social Security

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of Labor Economics And Industrial Relations

2017 - 2019

2017 - 2019

Assistant Professor

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2011 - 2017

2011 - 2017

Research Assistant

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Hukuk

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of Labor Economics And Industrial Relations

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences

2020 - 2021

2020 - 2021

Vice Dean

Akdeniz University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences

2020 - 2021

2020 - 2021

Deputy Head of Department

Akdeniz University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Head of Department

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Toplu İş Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Postgraduate

Postgraduate

İşçilik Alacakları

Undergraduate

Undergraduate

Bireysel İş Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Hukuka Giriş

Postgraduate

Postgraduate

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Davaları

Undergraduate

Undergraduate

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Güvenlik Hukukunda Rücu Davaları

Undergraduate

Undergraduate

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Advising Theses

2022

2022

Postgraduate

Yargıtay kararları ışığında sendikal tazminat davaları

Alp N. S. (Advisor)

M.BERKE(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

İş Hukukunda İkale Sözleşmesi

ALP N. S.

Asos Congress 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.42

2011

2011

Global Bir Sorun Olan İşyerinde Psikolojik Taciz Mobbing

KORKMAZ F., ALP N. S.

19. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 15 September 2011, pp.181

Books & Book Chapters

2020

2020

İş Hukuku Boyutuyla Örgütlerde Mobbing

ÇAVUŞOĞLU S., ALP N. S.

in: Örgütsel Davranış ve İş Hukukuna Yansımaları, Köse Sevinç | Alp Mustafa , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.201-238, 2020

2020

2020

İş Kazası ve Meslek Hastalığının Sonuçları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine Aykırılığın Yaptırımları

ALP N. S.

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Arpat Bülent/ Namal Mete Kaan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.403-436, 2020

2019

2019

Bireysel İş Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkime Elverişlilik

ALP N. S.

in: Sosyal Politika Ve Çalışma İlişkilerinde Güncel Sorunlar 2.Kitap, Koçancı Mustafa/ Yerlikaya Hazal , Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.91-109, 2019

2018

2018

Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıkları

ALP N. S.

in: İş Hukuku, Canbolat Talat, Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.1-30, 2018 Sustainable Development

2018

2018

İş Hukuku Kavramı ve İş Hukukunun Kaynakları

ALP N. S.

in: İş Hukuku, Canbolat Talat, Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.1-23, 2018 Sustainable Development

2018

2018

İş Hukuku

ALP N. S.

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, ORAL Emin Argun , Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.1-31, 2018

2018

2018

İş Hukukunun Temel Kavramları

ALP N. S.

in: İş Hukuku, Canbolat Talat, Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.24-47, 2018 Sustainable Development

2018

2018

İş Hukukunun Kapsamı

ALP N. S.

in: İş Hukuku, Canbolat Talat, Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.48-71, 2018 Sustainable Development

Scientific Refereeing

January 2021

January 2021

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2020

December 2020

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2018

May 2018

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal