Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klasik Arap Dilbiliminde Fonetik-Fonoloji Ayrımı Üzerine: Cemheretü’l-Lüğa Örneği

4. Uluslararası Dil ve Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 December 2020, pp.101-112

Arap Yazısında Noktanın Serüveni

13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.3, pp.1118-1124

Klasik Arap Dili Fonetiğinin Parametreleri

11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.193-198

Kur’ân, Kitâb ve Mushaf: Semantik Bir İnceleme

11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.188-192

Belagat İlminin Teşekkülü Öncesinde Belagat Fikri

TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.653-656

The Sufficiency of Tajweed as a Phonetic Study of Arabic Language

LANGUAGE, PHONETICS AND ETYMOLOGY '16, İstanbul, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.5-7

Books & Book Chapters

Tecvid İlmi Terminolojisi: Klasik Tanımların İzinde Fonetik Bulguların Desteğiyle

in: Tarihten Günümüze Kıraat İlmi, H. Martı, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.469-486, 2021

Arap Dilbilgisinde Mantığın Payı: İsnad Kavramı Özelinde Bir İnceleme

in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Baskın S.,Mumcu M., Editor, Lambert, Beau Bassin-Rose Hill, pp.3-11, 2020 Creative Commons License

Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin Eserleri Üzerinden XVII. Yüzyılın İlmi Hareketliliğine Dair

in: Current Debates on Social Sciences 3, Salih Çeçen, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.554-561, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

5