Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Akdeniz Zemin '96

ATSO Yayın Organı , no.114, pp.13, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Akdeniz Zemin '96'nın Ardından

, İMO, Antalya Bülteni , no.15, pp.13, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ İÇİN GÖRÜNTÜ ANALİZİ MODÜLÜ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.407-416

SICAKLIK KONTROLLÜ MİKRODALGA ZEMİN SU İÇERİĞİ CİHAZI TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.417-428

Laboratory Investigation of Deterioration of Carbonate Rocks Around Antalya (Turkey")

9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.460

DÜŞÜK MALİYETLİ BİR BENDER ELEMAN DÜZENEĞİ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2017, vol.1, no.1, pp.149-158

GÖRÜNTÜ ANALİZİ TEKNİKLERİNİN SERBEST BASINÇ DAYANIMI DENEYİNDE KULLANIMI

7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2017, vol.1, no.1, pp.159-167

DETERMINING THE SOIL GRAIN SHAPE PARAMETERS VIA IMAGE ANALYSIS

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) October 26-29, 2017, Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.80

INVESTIGATION OF TEMPERATURE CHANGE OF SOILS HEATED IN A MODIFIED MICROWAVE OVEN

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) October 26-29, 2017, Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.81

DESIGN OF LOW COST AND INNOVATIVE DATA ACQUSITION IN SOIL MECHANICS TESTING USING OPEN SOURCE HARDWARE

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) October 26-29, 2017, Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.79

DESIGN AND DEVELOPMENT OF ELECTROMECHANICAL DYNAMIC ACTUATOR MODULE FOR STATIC TRIAXIAL TEST DEVICES

“World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prag, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, pp.206

DEVELOPMENT OF 3D GIS MODEL FOR SEISMIC HAZARD ANALYSIS OF SUBDUCTION ZONE EARHQUAKES AROUND ANTALYA (SW TURKEY) TESTING

“World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prag, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, pp.729

INNOVATIVE SOLUTIONS USING OPEN SOURCE DEVELOPMENT BOARDS IN GEOTECHNICAL TESTING

“World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prag, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, pp.212

DEVELOPMENT OF LOW-COST HYDRAULICALLY ACTUATED CYCLIC TRIAXIAL TESTING SYSTEM FOR GRANULAR MATERIALS

“World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prag, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, pp.379

Kızılötesi ve peltier teknolojili bir dijital hidrometre tasarımı ve geliştirilmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.2, pp.997-1006

İnfrared ısıtma ve nem yoğuşturmaya dayalı bir su içeriği cihazı geliştirilmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.2, pp.1017-1024

Digital image analysis based automation of soil hydrometer test

World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, Prague, Czech Republic, 13 - 17 June 2016, pp.109

Use of dynamic cone penetrometers in pavement design and construction

World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, Prague, Czech Republic, 13 - 17 June 2016, pp.233

Development of a soil moisture analyser using IR heat and vacuum

World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, Prague, Czech Republic, 13 - 17 June 2016, pp.101

Digital image analysis based determination of grain size distribution of gravels

World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, Prague, Czech Republic, 13 - 17 June 2016, pp.102

seismic Hazard Analysis for a Multi Layer Fault System: Antalya (SW Turkey) Example

ICCEAE 2015: 17th International Conference on Civil, Environmental and Architectural Engineering, Paris, France, 18 - 19 May 2015, pp.90-100

Seismic Hazard Analysis for a Multi Layer Fault System: Antalya (SW Turkey) Example

ICCEAE 2015: 17th International Conference on Civil, Environmental and Architectural Engineering, Paris, France, 18 - 19 May 2015, pp.2047-2053

Düşük Maliyetli Bir Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi

Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı,, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 2015, pp.120-127

Farklı Azalım İlişkilerinin Antalya Yöresi İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 May - 14 April 2015, pp.100-117

Düşük Maliyetli Bir Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi

Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı,, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 2015, pp.1197-1204

Farklı Azalım İlişkilerinin Antalya Yöresi İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 May - 14 April 2015, pp.659-665

Digital image analysis based porosity measurement on macro-porous rocks

V. Global Stone Congress, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.70

LARA - KUNDU KIYI ALANINDAKİ (ANTALYA) ZEMİNLERİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SIVILAŞMA POTANSİYELİ

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.216-226

Görüntü analizi teknikleri ile kumların boyut parametrelerinin belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.183-192

LARA - KUNDU KIYI ALANINDAKİ (ANTALYA) ZEMİNLERİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SIVILAŞMA POTANSİYELİ

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.817-826

Görüntü analizi ile kumların tane boyu dağılımının Belirlenmesi,

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 April 2013, pp.1 Sustainable Development

Siltli Killerin Drenajsız Kayma Dayanımı Ve İndeks Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.256-266

Siltli Killerin Drenajsız Kayma Dayanımı Ve İndeks Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.163-170

Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Killi Zeminlerin Likit Limitinin Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.153-162

Doğal afet ve diğer jeolojik proseslerin altyapı ve kent planlamasına etkileri; Antalya örneği

6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 15 October 2011, pp.581-593

Falezli kıyılarda yapı yaklaşma sınırının belirlenmesinde duraylılık tabanlı yaklaşımlar

6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 15 October 2011, pp.559-572

Termojeoloji ve Yer Kaynaklı İklimlendirme Uygulamaları

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 29 April 2011, pp.108-110

Sea caves, flank margin caves and Tufa caves observed on Antalya coastal cliffs

International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources MCRR3, Grosseto, Italy, 27 - 30 October 2010, pp.70

The modes of instability of the Antalya (SW-Turkey) coastal cliffs

EGU General Assembly 2010, Vienna Austria, Viyana, Austria, 2 - 07 May 2010, pp.10102

Origin of caves and notches observed on the Antalya Tufa Cliffs

EGU General Assembly 2010, Viyana, Austria, 2 - 07 May 2010, pp.11204

Antalya Tufası’nın mühendislik jeolojisi özellikleri

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 5 - 09 April 2010, pp.398-399

Lagün Kökenli Zeminlerin Mühendislik Özellikleri: Antalya Örneği

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 5 - 09 April 2010, pp.172-173

Antalya Tufasının Fiziksel ve İndeks Özelliklerinin Belirlenmesi

IXth Turkish Rock Mechanics Symposium, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.216-226

Antalya tufasının fiziksel ve indeks özelliklerinin belirlenmesi

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.154-161

Hurma Ve Sarısu (Antalya) Bölgelerindeki Zeminlerin Sıkışabilirlik Özelliklerinin Araştırılması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongres, Antalya, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.229-238

Hurma Ve Sarısu (Antalya) Bölgelerindeki Zeminlerin Sıkışabilirlik Özelliklerinin Araştırılması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongres, Antalya, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.229-238

Yamaç Kenarı Mağaralarının Kıyı Falezi Duyarsızlığına Etkileri

VI. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 October - 28 July 2007, pp.335-342

Effect of flank margin cave and notch development on secondary toppling type cliff failures

The Sixth Italian Forum of Earth Sciences, Geoitalia 2007, Rimini, Italy, 12 - 14 September 2007, pp.209

Deposition and erosion of Antalya (SW Turkey) Tufa in relation to Present terraced and cliffed morphology

The Sixth Italian Forum of Earth Sciences, Geoitalia 2007, Rimini, Italy, 12 - 14 September 2007, pp.286

Sedimanter Yapı Kaynaklı Anizotropi Ve Heterojenite İçeren Sığ Deniz Kireçtaşlarının Mühendislik Jeolojisi Özellikleri

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 September 2007, pp.107-116

Tufa İçindeki Terra Rossa Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongres, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, pp.325-332

Tufa İçindeki Terra Rossa Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongres, Antalya, Turkey, 7 - 08 September 2006, pp.325-332

Kıyı falezlerinde ikincil devrilme türü yamaç duraysızlığı mekanizması: Antalya örneği

Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.63-71

Antalya tufa platosundaki zemin birimlerinin mühendislik özellikleri

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 September 2005, pp.519-527

Antalya zeminlerinde CPT (Konik Penetrasyon Deneyi) Uygulamaları

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 September 2005, pp.508-517

Antalya Zeminlerinde Cpt Uygulamaları, Antalya yöresinin inşaat mühendisliği sorunları kongresi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 September 2005, pp.508-520

Tufa Üzerindeki Terra-Rosa Türü Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri

11. Ulusal Kil Sempozyumu, Van, Turkey, 5 - 09 September 2005, pp.476-484

Tilting of 11-Storey Building Due to Hydro-collapse of Cemented Carbonate Sand

International Conference on Problematic Soils, Geoprob 2005, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 May 2005, pp.723-730

Antalya Kenti İmar Alanındaki Tufa ve Alüvyon Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

Antalya’nın Jeolojisi ve Doğal Afet Konferansları, Antalya, Turkey, 2 - 03 December 2004, pp.38-39

Antalya Tufasının Temel Zemini Olarak Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2004, pp.161-170

Zayıf Çimentolu Kumlu-Silt Karbonat Zeminde Çökebilen Zemin Davranışının İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2004, pp.91-100

Antalya Kıyı Taraçalarının Oluşumu ve Morfolojik Özellikleri

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.33

Antalya Kıyı Falezlerinde Gözlenen Stabilite Problemleri

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.42

Assessment of collapse behavior and micro-structure of weakly cemented carbonate deposits

International Conference on Geotechnical Engineering - Geo-Beirut 2004, Beyrut, Lebanon, 19 - 22 May 2004, pp.757-763

Erosion and Retreat of Antalya Coastal Cliffs

Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 03, Ravenna, Italy, 7 - 11 October 2003, pp.1845-1854

Boğaçay Ovası (Antalya) killerinin oluşumu ve jeoteknik özellikleri

11. Ulusal Kil Sempozyumu, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2003, pp.1

Antalya tufası çökebilen zeminlerin oluşumu ve jeoteknik özellikleri

20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.226-228

Çökebilen Zeminler Yarattığı Sorunlar ve Çözümleri

MBGAK’2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1.Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003, pp.397-403

Suya doygun yumuşak kil zeminde optimum temel derinliğinin belirlenmesi

MBGAK’2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1.Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003, pp.377-382

Tufanın bitümlü sıcak karışımlarda kullanılabilirliğinin araştırılması

MBGAK’2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1.Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003, pp.506-511

Antalya kıyı düzlüklerinin oluşumu ve geoteknik özellikleri

, IV. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2002, pp.429-442

Antalya tufa falezleri üzerinde yapılaşmada geoteknik sorunlar

IV. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2002, pp.443-456

Lara (Antalya) Kıyı Alanı ve Kumulları

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 22 - 25 September 1998, pp.207-216

Lara (Antalya) Kıyı Alanı ve Kumulları

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 22 - 25 September 1998, pp.207-216

Some I.C.Z.M. Issues in Konyaaltı Coastal Area (Antalya-Turkey)

the Third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 97, Qawra, Malta, 11 - 14 November 1997, pp.501-511

Books & Book Chapters

Origin and Morphological Properties of Antalya (SW Turkey) Coastal Cliffs

in: THE TURKISH PART OF THE MEDITERRANEAN SEA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, Turan C., Saliholğlu B., Özbek E.Ö., Öztürk B., Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, pp.38-55, 2016 Sustainable Development

Species Sheet Part I. Oceanography. Sea Caves, Flank Margin Caves and Tufa Caves Observed on Antalya Coastal Cliffs.

in: The Turkish Part of the Mediterranean Sea Marine Biodiversity Fisheries Conservation and Governance, Cemal Turan,Banu Salihoğlu,Elif Özgür Özbek,Bayram Öztürk., Editor, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.38-55, 2016 Sustainable Development

Bölüm 13 Zemin ve Kayaların Kayma Mukavemeti Üzerine İleri Konular

in: GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - Introduction to Geotechnical Engineering, Ayfer Erken, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.614-754, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

120

Citation (WoS)

68

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

62

H-Index (Scopus)

6

Project

5

Thesis Advisory

7

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals