Assoc. Prof. MUSTAFA FATİH AY


Faculty of Theology, Department of Philosofhy and Religious Sciences

Department of Religious Education


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Philosophy and Religious Sciences

Metrics

Publication

26

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2018

2013 - 2018

Doctorate

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Lise Öğrencilerinde DKAB Eğitimi ile Saldırganlık Arasında Dindarlık ve Ahlaki Olgunluğun Aracılık Rolünün İncelenmesi

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

2013

2013

Postgraduate

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Hoşgörü Değerinin Öğretimi

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Philosophy and Religious Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Theology, Department Of Philosofhy And Religious Sciences

2019 - 2022

2019 - 2022

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Theology, Department Of Philosofhy And Religious Sciences

2018 - 2019

2018 - 2019

Research Assistant PhD

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Research Assistant

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Research Assistant

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty Of Theology

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty Of Theology

2023 - 2026

2023 - 2026

Head of Department

Akdeniz University, Faculty Of Theology, Department Of Philosofhy And Religious Sciences

2023 - 2026

2023 - 2026

Vice Dean

Akdeniz University, Faculty Of Theology

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Turizm Bölgelerinde Bir Cami Hizmeti Olarak Cami Rehberliği: Cami Rehberlerinin Eğitimi ve Personel Yeterlikleri İçin Bir Öneri

AY M. F.

Uluslararası Değişen Dünyada Cami ve Fonksiyonları, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2022, pp.127-138

2020

2020

COVID-19 Nedeniyle Yakınlarını Kaybedenlerin Yas Sürecini Anlamlandırmaları Üzerine Bir Araştırma

AY M. F., AKKAYA A.

Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 December 2020, pp.320-335

2019

2019

Antalya İmam Hatip Lisesi: Bir Monografi Denemesi

AY M. F.

II.Uluslararası Antalya Kongresi, 1 - 03 March 2019

2018

2018

Din Görevlilerinde Örgütsel Adalet ile Mesleki Doyum İlişkisi (Antalya Örneği)

AY M. F.

I. Uluslararası Antalya Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.203-204

2016

2016

4 6 Yaş Kur an Kursu Öğretim Programının Öğretici Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

GÜCEN A., ÇAKMAK A., AY M. F.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.752-765

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin Duaya İlişkin Tutumları ile Yaşam Doyumları Arasında Umut Düzeylerinin Aracılık Rolü

AY M. F.

1. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2016

Books & Book Chapters

2023

2023

Din Öğretiminde Hoşgörü Değeri

AY M. F.

Sonçağ Akademi, Ankara, 2023

2023

2023

Slovenya’da Okullarda Din Eğitimi

AY M. F.

in: Orta Avrupa'da Okullarda Din Eğitimi, Zengin, Mahmut; Hendek, Abdurrahman, Editor, Dem Yayınları, İstanbul, pp.265-291, 2023

2023

2023

Dindarlığın Ölçülmesinde Yorumlayıcı Paradigmayı İşe Koşmak: Dindarlığa İlişkin Ontolojik Bir Sorgulama ve Keşfedici Sıralı Desen Çerçevesinde Metodolojik Bir Tartışma

AY M. F.

in: İSLAM VE YORUM VII I. CİLT, Aşlamacı, İbrahim; Sayın, Gülşen; Eroğlu, Gültekin; Temiz, Yunus Emre, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.471-483, 2023

2021

2021

Covid-19 Nedeniyle Yakınlarını Kaybedenlerin Yas Sürecini Anlamlandırmaları Üzerine Bir Araştırma

AY M. F., AKKAYA A.

in: Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Disiplinlerarası Çalışmalar, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.320-335, 2021

2021

2021

Alevi Dedelerinin Yetiş(tirilmesi) veya Eğitimi: "Alevi Lisesi" Deneyimi

AY M. F.

in: Dinde Çoğulculuk ve Din Eğitimi: Türkiye Tecrübesi, Ahmet Çakmak; Abdurrahman Hendek, Editor, DEM Yayınları, İstanbul, pp.241-260, 2021

2019

2019

Antalya İmam Hatip Lisesi: Bir Monografi Denemesi

AY M. F.

in: Antalya Kitabı -2- Antalya'da Türk İslam Medeniyetinin İzleri, Koçakoğlu, Bedia; Karslı, Bahset; Çakılcı, Diren., Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.760-769, 2019

Activities in Scientific Journals

2012 - 2019

2012 - 2019

İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Publication Committee Member