Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A Critical Outlook on MoNE Early Childhood Education Curriculum in terms of 21st Century Skills

Yaşadıkça Eğitim, vol.35, no.1, pp.235-255, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Characteristics of Children's Oral Texts in Terms of Coherence and Cohesion

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.4, pp.234-252, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.21, pp.102-117, 2020 (National Refreed University Journal)

An Analysis of Young Children's Preferences on STEM Activities in terms of Gender

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.18, pp.1-15, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

STEM education related aspects of Turkish early childhood education curriculum: A document analysis.

Journal of Turkish Science Education, vol.14, no.4, pp.16-34, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Examining the Experiences of Preschoolers on Programming via Tablet Computers

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.193-203, 2017 (National Refreed University Journal)

Examining the Experiences of Preschoolers on Programming via Tablet Computers

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.193-203, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STEM Öğretmen Eğitiminin Okul Öncesi Eğitime Yansımaları: Bir Durum Çalışması

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Pre-service early childhood educators’ reports of perceived STEM activity implementation barriers

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

A systematic review of programming robots in early childhood: integrating technology and engineering to STEM

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Curricular Integration of 21st Century Skills: A Critical Analysis of Turkish Early Childhood Education Curriculum

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 April - 22 May 2018, pp.642-645 Sustainable Development

SENTENTIAL CHARACTERISTICS IN ORAL LANGUAGE OF PRESCHOOL CHILDREN

ISER- 232nd International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017), Venedik, Italy, 22 - 23 August 2017

STEM Teaching Intentions of Turkish Early Childhood Teachers

69th OMEP World Assembly and Conference., Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017, pp.221

5 Yaş Çocuklarının Ve Ebeveynlerin Elektronik Oyunlara İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi

International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.91

5 Yaş Çocuklarının Ve Ebeveynlerin Elektronik Oyunlara İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi

International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.91

Children's Levels of Comprehending Connectives

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.183-191 Sustainable Development identifier

Çok Kültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları

9th International Balkan Education and Science Congres, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.148

Okul öncesi çocuklarının programlama ile ilgili deneyimlerinin incelenmesi

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.118

Books & Book Chapters

Decroly Sistemi

in: Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Yaklaşımları, Prof. Dr. Feyza TANTEKİN ERDEN Doç. Dr. H. Özlen DEMİRCAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.216-248, 2021

Beyin ve dil gelişimi

in: Anadili Edinimi, Doç. Dr. Nihat Bayat, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.79-108, 2021

Bir dil edinimi kuramını oluşturma biçimi

in: Anadili Edinimi, Doç. Dr. Nihat Bayat, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.55-78, 2021

Sosyal Beceri Kavramı

in: Erken Çocuklukta Sosyal Beceri Eğitimi, Doç. Dr. Durmuş Aslan, Editor, Pegem A, Ankara, pp.1-22, 2020

Kanada’da Erken Çocukluk Eğitimi

in: Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi, Doç. Dr. Durmuş Aslan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.293-303, 2020