Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PANKREAS YERLEŞİMLİ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR : NADİR BİR OLGU

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.1

PRİMER DALAK ANJİOSARKOMU OLGUSU

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.1

KOLON YERLEŞİMLİ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR : NADİR BİR OLGU

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.1

HER2 POZİTİF ERKEK MEME KANSERİ: NADİR BİR OLGU

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.1 Sustainable Development

PRİMER PULMONER ANJIOSARKOM

ACCR'dan ASCO'ya Onkoloji Pratigˆimize Yansıyacaklar, Ankara, Turkey, 13 - 14 June 2020, pp.1

Kolon kanserli hastada regorafenib ilişkili akut pankreatit olgusu

3. ULUSAL İMMUNOTERAPİ VE ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2019, pp.1 Sustainable Development

Nadir Görülen Paratestiküler Mezotelyoma Vaka Sunumu

2. ULUSAL ÜROGENİTAL KANSERLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2018, pp.1

Tuberoskleroz Komplekside Renal Tutulum

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.112

Tuberoskleroz Komplekside Renal Tutulum

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.112

Levotiroksin psödomalabsorbsiyonu:Bir olgu Sunumu

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013, pp.413

Levotiroksin psödomalabsorbsiyonu:Bir olgu Sunumu

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013, pp.413

Levotiroksin psödomalabsorbsiyonu:Bir olgu Sunumu

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013, pp.413

Books & Book Chapters

KANSER RİSKİNİ AZALTAN AJANLAR

in: TEMEL ONKOLOJİ, SEDEF A.M., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.447-458, 2020

PROSTAT KANSERİNDE İMMUNOTERAPİ

in: ONKOLOJİDE İMMUNOTERAPİ, SEDEF A.M., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.303-312, 2020

Metrics

Publication

43

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals