Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İbrahim Hakkı Paşa The Ministry of Education and His Contribution to The History of Turkish Education

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.8, pp.297-317, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bir Resim Sanatçısının Türk Eğitim Tarihine Katkısı Nazmi Ziya Güran ve Öğretim Materyalleri Temini Görevi

THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, vol.14, no.85, pp.27-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Avusturyalı Jeolog Franz Xaver Schaffer ve Osmanlı Devletindeki Araştırmaları

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.45, pp.273-288, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Zoologist Franz Steindachner, the Director of the Austrian Royal Museum of Natural History, in the Age of Discoveries and His Researches in the Ottoman Lands

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, vol.44, pp.487-508, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

PERCEPTION ABOUT THE OTTOMAN ADMINISTRATORS IN ALBANIA IN THE BOOKS OF MARY EDITH DURHAM

BALKAN ARASTIRMA ENSTITUSU DERGISI-JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE-JBRI, vol.9, no.1, pp.151-178, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

From Professorship To Ambassadorship: Ali Muzaffer Goker, An Expert on Modern History

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.12, no.23, pp.213-247, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

VİLAYAT-I SELÂSE MÜFETTİŞLİK FAALİYETLERİNİN TERCÜMAN GAZETESİNE YANSIMASI

Tarih Okulu Dergisi, vol.8, no.22, pp.251-268, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Balkan Ulusçuluklarına Dair Bir Değerlendirme Farklı Uluslar Farklı Usûller

Karadeniz Araştırmaları, vol.6, no.23, pp.13-28, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balkanlarda Bir İngiliz Seyyah‘Dağlıların Kraliçesi’ Mary Edith Durham ve Arnavutluk

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.985-1014

I Dünya Savaşı Öncesi Balkanlarda Ortak Hareket Etme Durumu Üzerine Bir Çalışma

The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2013, vol.1, pp.251-266

The Revolutionary Changes in the Education System in Turkey

4th International Conference for Theory and Practice in Education Society and Education, Budapest, Hungary, 9 - 11 June 2011

İlk Çeyrek Asrında Cumhuriyet Dönemi Eğitim Uygulamalarını Aydınlanma Çağı İlkeleri Üzerinden Değerlendirmek

Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan-Âli Yücel’den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyum Bildirileri, İzmir, Turkey, 25 - 23 February 2011, pp.306-321

The Emancipation of the Turkish Women

WCCI 13th World Conference in Education, Antalya, Turkey, 2 - 07 September 2008, pp.725-738 Sustainable Development

The Effects of Education to the National Movements in the Balkans at the End of the 19th cc

ASNConference Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and Regional Context, Belgrade, Serbia, 28 - 30 September 2006

Osmanlı Devletinde Kimlik Sorununda Makedonya Örneği

Kimlik ve Kültür, III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 17 June 2005

II. Meşrutiyet Öncesi Makedonya Sorununda Bulgar Rolü

Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2005, pp.115-127

The Role of the Ottoman Empire in the Identity Problem in the Balkans: The Example Of Macedonia

Balkan Cultural Identities, Köstence, Romania, 13 - 18 October 2004, pp.227-236

Books & Book Chapters

Osmanlı Devleti, Balkanlar ve Manastır

in: Balkanlar ile Anadolu Arasında Bir Köprü Lozan Nüfus Mübadelesi ve Kara Ailesinin Moralar'dan Ardıçlı'ya Göçü, Mustafa Kılınç, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-30, 2022

Osmanlı Devlti'nde Tanzimat'a Kadar Eğitimde Yenileşme Hareketleri (1776-1839)

in: Türk Eğitim Tarihi, Kılınç M., Keçeci Kurt S., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.109-150, 2019

Balkanlarda Osmanlı Hakimiyetinin Sona Ermesine Dair Bir Değerlendirme

in: Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kitabı, Kantarcı Ş, Şimşek F, Editor, Sonçağ Yayıncılık, Ankara, pp.95-109, 2015

Barut Fıçısı’nın Patlatılmasında Ekonomik Unsurların Katkısı

in: Türk Tarihinde Balkanlar, İskefe, Çelik B, Yazıcı S, Editor, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yayınları, Sakarya, pp.915-936, 2013

Balkanların Ulusçuluk Çağında Çok Uluslu Bir devlet ve Çok Başlı Bir Eğitim Sistemi

in: Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı, Öztürk C, Fındıkçı İ, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.1047-1063, 2011

Makedonya Sorunu

in: Balkanlar El Kitabı, Karatay O, Gökdağ B, Editor, Karam Yayıncılık, Çorum, pp.553-567, 2006

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Makedonya Sorunu

in: Makedonya Sorunu Dünden Bugüne, Hatipoğlu, Murat , Editor, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (Avsam), Ankara, pp.45-70, 2002

XIX Yüzyıl Sonunda Makedonya Sorunu ve Makedonya’da Kurulan Örgütler

in: Türkler, Güzel HC, Çiçek K, Koca S, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.108-117, 2002

Other Publications