Prof. MEHMET CANBULAT


Faculty of Education, Turkish and Social Sciences Education

Turkish Language Education


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Linguistics

Metrics

Publication

85

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

5

Thesis Advisory

13

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1997 - 2001

1997 - 2001

Doctorate

Freie Universitaet Berlin, Felsefe Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Genel Dil Bilimi, Germany

1994 - 1996

1994 - 1996

Postgraduate

Freie Universitaet Berlin, Felsefe Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Genel Dil Bilimi, Germany

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Yabancı Diller Eğitimi/Almanca Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Türkçe ve Almanca’da Zaman Kavramı ve Dilsel Gösterimi (Formalisierung und Konzeptualisierung von Zeit im Deutschen und Türkischen)

Freie Universitaet Berlin, Felsefe Ve Sosyal Bilimler, Dilbilimi

1996

1996

Postgraduate

Türk çocuklarının Almancayı ikinci dil olarak edinme sürecine sosyo-kültürel çevrenin etkisi (Erkundungen zum soziokulturellem Umgeld türkischer Kinder beim Erlernen des Deutschen als Zweitsprache)

Freie Universitaet Berlin, Felsefe Ve Sosyal Bilimler, Dilbilimi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

German

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Linguistics

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Türkçe Eğitimi Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Türkçe Eğitimi Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Associate Professor

Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim

2002 - 2012

2002 - 2012

Assistant Professor

Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim

1993 - 2002

1993 - 2002

Research Assistant

Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim

Managerial Experience

2017 - 2020

2017 - 2020

Dean

Akdeniz University, Faculty of Education, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü

2017 - 2017

2017 - 2017

Director of The Institution

Akdeniz University, Faculty of Education

2016 - 2017

2016 - 2017

Director of the Center

Akdeniz University, Tömer

2014 - 2014

2014 - 2014

Director of the Center

Akdeniz University

2012 - 2013

2012 - 2013

Vice Dean

Bolu Abant İzzet Baysal University, Eğitim Fakültesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Deputy Head of Department

Bolu Abant İzzet Baysal University, Eğitim Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Anlatma Teknikleri I:Konuşma Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Anlatma Teknikleri II:Yazma Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Genel Dilbilim

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Selanik’te Yaşayan Türklerin Dil Durumu

CANBULAT M.

D.DİVRİK(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

TÜRKÇE DERSLERİNDE YARATICI YAZMA ETKİNLİKLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

CANBULAT M., AKBULUT S., ŞİMŞEK B.

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1

2019

2019

TÜRKÇE DERSLERİNDE YARATICI YAZMA ETKİNLİKLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

CANBULAT M., AKBULUT S., ŞİMŞEK B.

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1

2019

2019

Okul Yöneticilerinin İki Dilli Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Fenomonolojik Bir İnceleme

CANBULAT M., DİREKCİ B.

II. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi (BISET), Köln, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1

2019

2019

İki Dilli Eğitim Alanında Yapılan Akademik Çalışmalara Ait İçerik Çözümlemesi

CANBULAT M., DİREKCİ B.

II. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi (BISET ), Köln, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1

2018

2018

İbradı (Antalya) Yer Adları

Direkci B., Canbulat M., Şimşek B.

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 5 - 06 October 2018

2018

2018

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Öğretimi Yöntemlerinin İncelenmesi

CANBULAT M., KAYASANDIK E.

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

2018

2018

İbradı (Antalya) Yer Adları

DİREKCİ B., CANBULAT M., ŞİMŞEK B.

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kiev, Ukraine, 5 - 06 October 2018, pp.45

2018

2018

İbradı (Antalya) Yer Adları

Direkci B., Canbulat M., Şimşek B.

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 5 - 06 October 2018, pp.45

2018

2018

Türkçe Dil Öğretim Merkezlerinde Yapılan B2 Sertifika Sınavlarının İncelenmesi

CANBULAT M., AVCI İ. N.

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.29

2018

2018

Türkçe Eğitiminde Diksiyon Ve Etkili Konuşma Becerisinin Öğretimi Üzerine Bir İnceleme

CANBULAT M., GÜVEN Ö., ÇAĞLAR M. Ç.

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1575-1576

2018

2018

Türkçe Dil Öğretim Merkezlerinde Yapılan B2 Sertifika Sınavlarının İncelenmesi

CANBULAT M., AVCI İ. N.

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1565-1566

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk Adlı Hikayesinin A1-A2 Seviyesine Uyarlanması

CANBULAT M., ÇAĞLAR M. Ç., DİVRİK D.

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1567-1568

2017

2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Özetleme Becerileri

CANBULAT M., DİVRİK D., KANATLI M. N.

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017

2017

2017

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Canbulat M., Avcı İ. N.

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, Italy, 20 - 23 April 2017, vol.1, pp.231

2017

2017

Ortaokul veli öğrenci ve öğretmenlerinin Gençlik Diline İlişkin Görüşleri

CANBULAT M., ÇAĞLAR M. Ç., GÜVEN Ö.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.1

2017

2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dil Algılarına İlişkin Görüşleri

CANBULAT M., AVCI İ. N.

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

2017

2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dil Algılarına İlişkin Görüşleri

CANBULAT M., AVCI İ. N.

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Gençlik Diline İlişkin Görüşleri

CANBULAT M.

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Burdur, Turkey, 6 - 09 October 2016, pp.99

2016

2016

Türkiye de öğrenim gören yabancı öğrencilerin Türkçe öğretimine ilişkin görüşleri

AYDIN İ., CANBULAT M.

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, no.1, pp.91

2016

2016

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarının Şekil İçerik ve Metin Yönünden İncelenmesi

GÜVEN A. Z., CANBULAT M., DİREKCİ B.

2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Münih, Germany, 19 - 21 May 2016, vol..

2016

2016

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarının Şekil İçerik ve Metin Yönünden İncelenmesi

GÜVEN A. Z., CANBULAT M., DİREKCİ B.

2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Münih, Germany, 19 - 21 May 2016, vol..

2015

2015

Leselust vermitteln, aber wie

CANBULAT M.

Lesen im Herkunfssprachenunterrricht Türkisch, Bad Kreuznach, Germany, 28 May 2015, vol.1

2014

2014

Toplumdilbilimsel yaklaşımla Almanyadaki Türk göçmenlerin İkidillilik ve Okul Sorunları

CANBULAT M.

Bildungspolitik und innovative Ansaetze im Himblick auf Migration Multikultralitaet und demographische Entwicklungen in Deutschland und in der Türkei, Antalya, Turkey, 23 - 25 October 2014, vol.1, no.1, pp.1

2013

2013

Avusturya ve Türkiye'de Öğretmen Adayı Belirleme Süreci

KUTLUCA CANBULAT A. N., CANBULAT M.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.318

2013

2013

Avusturya ve Türkiye'de Öğretmen Adayı Belirleme Süreci

KUTLUCA CANBULAT A. N., CANBULAT M.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.318

2010

2010

Türkçenin Almanya’da Öğretimi, bu alana öğretmen yetiştirme, mevcut uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

CANBULAT M.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı, Muğla, Turkey, 6 - 08 April 2010, vol.1, pp.35-43

2009

2009

Avrupa`da Yapılan Anadili Türkçe Öğretimini Etkileyen Faktörler

CANBULAT M.

IInd Internatıonal Congress of European Turks: Education and Integration, Antwerp, Belgium, 14 - 16 May 2009, vol.1

2008

2008

Almanya’da anadili tartışmaları: Yeni bir Paradigma

CANBULAT M.

Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 28 May 2008, vol.1, pp.359-366

2007

2007

Almanya’da uygulanan okula alma testlerinin türkiye’de uygulanabilirliği

CANBULAT M., KUTLUCA CANBULAT A. N.

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, vol.1, pp.1-5

2004

2004

Dil Bilimi Açısından Zaman ve Dil

CANBULAT M.

V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2004, vol.1

2004

2004

Almanya'da yaşayan Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sosyo-Kültürel Yetileri.

CANBULAT M., Ültanır G., Uyanık A., Ültanır E.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004, pp.209-221

Books & Book Chapters

2022

2022

Moderation of Online Learning Activities

Canbulat M., Vezne R., Berber G.

in: Mapping Teacher Education in Europe, Mehmet Canbulat,Bayram Bıçak,Bekir Direkci,Rabia Vezne, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.123-129, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Dynamics and Tools for Blended/Distance Learning

Canbulat M., Vezne R., Asma B.

in: Mapping Teacher Education in Europe, Mehmet Canbulat,Bayram Bıçak,Bekir Direkci,Rabia Vezne, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.82-94, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Türk göçmen öğrencilere verilen anadili dersinin Alman eğitim sistemindeki yeri

CANBULAT M.

in: Göç ülkeleri olarak Almanya ve Türkiye: Türk işgücü göçünden 60 yıl sonra politikalar ve uygulamalar, Esen Erol, Borowski Damaris, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.161-173, 2022

2019

2019

İlkokul Öğrencilerinin Dil Gelişim Özellikleri

CANBULAT M.

in: Türkçe Öğretimi, Prof. Dr. Mehmet CANBULAT, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-13, 2019

2016

2016

Güncel Tartımalar Bağlamında Çok Dillilik: Toplum Dilbilimsel Yaklaşım

CANBULAT M.

in: Bir Çocuk - İki Dil, Berlin Örneğinde Türk-Alman Okul Öncesi Eğitim Koşulları ve Fırsatlar, Esen, E., Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.151-166, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Die Mehrsprachigkeit im Kontext der aktueller Diskussionen: Der soziolinguistischer Ansatz

CANBULAT M.

in: Ein Kind - Zwei Sprachen. Bedingungen und Perpektiven der Deutsch-Türkischen Frühkindlichen Bildung am Beispiel Berlin, Esen, E., Editor, Siyasal Kitapevi, Ankara, pp.167-184, 2016

2009

2009

Migration in Deutschland-eine Reise ins Ungewisse

CANBULAT M.

in: Jugend - Migration - Sozisalisation - Bildung, Fischer, C., Athemeliotis, A., Editor, Lıt Verlag, Berlin, pp.134-149, 2009

2008

2008

Multikultralitaet an türkischen Schulen

CANBULAT M.

in: Ethnische Vielfalt und Mehrsprachigkeit an Schulen, Dirim, İ,Hauenschild, K., Lütje -Klose, B,. Löser, Jessica M., Sievers, I., Editor, Brandes&Apsel, Franfurt Am Main, pp.155-165, 2008

2007

2007

Wir denken deutsch und fühlen Türkisch

CANBULAT M., Griese H., Schulte R., Sievers İ., Ültanır G., Ültanır E.

İko Verlag Für Interkulturelle Kommunikation, Franfurt Am Main, 2007

2002

2002

Formalisierung und Konzeptualisierung von Zeit im Türkischen und Deutschen

CANBULAT M.

Peter Lang Publishing, Inc., Franfurt Am Main, 2002

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2016 - Continues

2016 - Continues

GAL Gesellschaft für Angewandte Linguistik

Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Dilbilim DErneği

Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Hannover Üniversitesi Kültürlerarası Pedagoji Enstitüsü

Member

Tasks In Event Organizations

Temmuz 2022

Temmuz 2022

MATE International Congress (2022) Sustainable Development

Scientific Congress

Canbulat M., Bıçak B., Direkci B., Vezne R., Asma B., Şimşek B., et al.
Antalya, Turkey

Artistic Activity

December 2017

December 2017

II. Yenikilçi Eğitimde Yaratıcı Materyal Sergisi/Yarışması

CANBULAT M.Congress and Symposium Activities

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Attendee

Kyyiv-Ukraine

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

32. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Attendee

İzmir-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Vth International Eurasian Educational Research Congress

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni

Attendee

Erzurum-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

3. International Symposium on Language Education and Teaching

Attendee

Rome-Italy

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Değerler ve Karakter Eğitimi. MEB Hizmetiçi Eğitim Semineri

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Curriculare Überlegungen zur Ausbildung von Erziehern für deutsch-türkischen Kitas

Attendee

-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Türkisch im schulischen und universitaeren Kontext

Attendee

Nürnberg-Germany

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Lesen im Herkunftsprachenunterricht Türkisch

Attendee

Mannheim-Germany

01 January 2015 - 01 January 2015

01 January 2015 - 01 January 2015

İkidilli Okul Öncesi Eğitim Projesi Müfredatı ÇalıştayıSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

Forum Deutsch -Türkischer Wissenschaftskooperation

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Bilinguale frühkindliche Bildung türkischer Kinder in Deutschland am Beispiel Berlin

Attendee

Berlin-Germany

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Türkiyeli Göçmenlerin Göç Alan Ülkelerde Eğitim Durumu ve Toplumsal KoşullarıSustainable Development

Attendee

Essen-Germany

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Almanya ve Türkiye'de Göç, Kültürel Çeşitlilik ve Demografik Geçiş Sürecinde Eğitim Politikaları ve İnovatif YaklaşımlarSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

İkidilli Okul Öncesi Eğitim Projesi Müfredatı Geliştirme Çalıştayı (Bilingulae Frühlindliche Bildung türkischer Kinder in Deutschland am Beispiel Berlin)Sustainable Development

Attendee

Berlin-Germany

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Yukarı Avusturya Eğitim Fakülteleri İnceleme ve Değerlendirme Gezisi

Attendee

Feldkirch-Austria

01 July 2012 - 01 July 2012

01 July 2012 - 01 July 2012

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı

Attendee

Mersin-Turkey

01 April 2010 - 01 April 2010

01 April 2010 - 01 April 2010

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı

Attendee

Muğla-Turkey

01 April 2007 - 01 April 2007

01 April 2007 - 01 April 2007

Kaşgarlı Mahmut ve Türk Dünyasının Dili, Edebiyatı, Kültürü ve Tarihi

Attendee

Bishkek-Kyrgyzstan

01 January 2007 - 01 January 2007

01 January 2007 - 01 January 2007

Kabul ve Dışlanma arasında - Göç Geçmişi Bulunan Çocuklar ve Gençler (Interpaed-Ringvorlesung: Zwischen Akzeptanz und Ausgrenzung – Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland)Sustainable Development

Attendee

Hannover-Germany

01 January 2007 - 01 January 2007

01 January 2007 - 01 January 2007

Almanya’da Üniversitelerde Okuyan Türk Gençlerinin Sosyo-Kültürel Yetileri” Proje sonuç konferansı

Attendee

Hannover-Germany

01 April 2006 - 01 April 2006

01 April 2006 - 01 April 2006

Almanya’da Üniversitelerde Okuyan Türk Gençlerinin Sosyo-Kültürel Yetileri

Attendee

Mersin-Turkey

01 September 2004 - 01 September 2004

01 September 2004 - 01 September 2004

. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2003 - 01 February 2003

01 February 2003 - 01 February 2003

Alman Eğitim Sisteminde Sosyo-Pedagojik Danışmanlık ve Sorun Çözm

Attendee

Hannover-Germany

01 March 2002 - 01 March 2002

01 March 2002 - 01 March 2002

Mesleğe yönelik Almanca Öğretmeni Yetiştirme

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

1994 - Continues

1994 - Continues

Yurt dışı Lisansüstü Eğitim Bursu

YOK

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1