Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bıblıometrıc Analysıs of Doctoral Thesıs Made in The Fıeld of Internal Dıseases Nursıng.

CSHSR 4th International Conference on Health, Engıneerıng and Applıed Sciences , Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 April 2023, pp.349-358

Bıblıometrıc Analysıs of Nursıng Studıes Publıshed on Vırtual Realıty In Web of Scıence

4 th International Clinical Nursing Research Cong, İstanbul, Turkey, 8 - 11 December 2022, pp.55-64

Web Of Science’de Yayınlanan Türkiye’de Yapılan Basınç Yaralanmaları Çalışmalarının Bibliometrik Analizi

2. ULUSLARARASI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH RESEARCH, İstanbul, Turkey, 12 - 15 October 2022, pp.198-202

Bağırsak Stomalı Hastaların Cinsel Yaşamları: Bir Metasentez Çalışması

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 9 September - 11 November 2022, pp.1

Stomanın Varlığından Dolayı Kendi Bakımının Sorumluluğundan Kaçınan Bağırsak Stomalı Bireylerde Tiksinti Deneyimleri

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 September 2022, pp.2

Aromaterapinin Hemodiyaliz Hastalarının Yaşadığı Kaşıntıyı Azaltmada Etkisi: Sistematik Derleme

IV. International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.295

Bir İlçe Devlet Hastanesi Polikliniğine Başvuran Bireylerde Diyabet Riskinin Belirlenmesi

III. International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.134

Spinal Kord Yaralanması Olan Kadınlarda Cinsel Doyum Ve Etkileyen Faktörler

2. Uluslararasu sağlık bilimleri kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.366-373

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Tiksinti Duyarlılıkları ile Bakım Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, no.1, pp.348-352

Nurses' Knowledge and Attıtude on Pressure Ulcer Preventıon

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, Montreal, Canada, 01 October 2018, vol.13, no.1, pp.94

Demanslı Hastanın ilaç Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 November 2017, pp.342

Guillain Barre Sendromlu hastanın yönetiminde hemşirenin rolü: Olgu sunumu.,

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013, pp.279

Hemşireler için güvenli transfüzyon el kitabı.

TSK VI. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2012

Mizahın sağlığa etkisi ve hemşirelik uygulamalarında kullanımı. T

TSK. IV. Ulusal/ Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi,, İzmir, Turkey, 2 - 03 November 2009

Diyabet hastalarında uygun ayakkabı kullanımının değerlendirilmesi.

TSK. IV. Ulusal/ Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi,, İzmir, Turkey, 2 - 03 November 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Tiksinti

in: Hemşirelikte Temel Kavramlar, Selma Öncel,Mualla Yılmaz, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.335-352, 2023

Yoğun Bakım Hastalarında Nörolojik Değerlendirme

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Dr. Adem SEZEN,Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZ, Editor, EMA Tıp Kitabevi, Ankara, pp.256-288, 2022

Sexual life in individuals with spinal cord injury and management

in: Cellular, Molecular, Physiological, and Behavioral Aspects of Spinal Cord Injury, Rajkumar Rajendram,Victor R. Preedy and Colin R. Marti, Editor, Academic Press , London, pp.521-530, 2022

Tat ve Koku almanın Değişiminin Yönetimi

in: Onkoloji Hemşireliğinde Semptom Yönetimi, Gamze Temiz Nermin Eroğlu Semiha Akın, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Kitapevi, Ankara, pp.175-192, 2022

Demans ve Hemşirelik Süreci

in: Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci, Dr. Öğr. Üyesi Nermin Eroğlu,Dr. Öğr. Üyesi Gamze Temiz, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.395-415, 2021

Epilepsi ve Hemşirelik Süreci

in: Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci, Dr. Öğr. Üyesi Nermin Eroğlu,Dr. Öğr. Üyesi Gamze Temiz, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.211-233, 2021

Kronik kalp yetersizliği olan hastaların öz yönetimlerini desteklemede hemşirenin rolleri

in: Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetimi ve Hemşirelik, Hacıhasanoğlu Aşılar R, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.51-59, 2019

Interdisiplinary approach to drug management of patients with dementia

in: The Most Recent Studies in Science and Art, ARAPGİRLİOĞLU H., ATİK A.,HIZIROĞLU S., ELLIOTT R., ATİK, D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.324-337, 2018