Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

“I Felt Alienated in the Operating Room”: A Phenomenological Qualitative Study

Journal of Perianesthesia Nursing, vol.37, no.1, pp.63-68, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

Diet and fluid restriction experiences of patients on hemodialysis: a meta-synthesis study

REVISTA DE NEFROLOGIA DIALISIS Y TRASPLANTE, vol.42, no.1, pp.22-40, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Assessment of Cardiovascular Disease Risk in Greenhouse Agriculture Workers Exposed to Pesticide

International Journal of Caring Sciences , vol.15, no.2, pp.847-860, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kanserden Sağ Kalanlarda Erişkin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.1, no.17, pp.84-93, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kemoterapi Alan Akciğer Kanserli Hastalarda Tat Değişiklerinin Değerlendirilmesi

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.31, no.1, pp.33-42, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Meme Kanserli Hastaların Ailesel Öykü Varlığı ile Kanser Tanısı Alma Evresi Arasındaki İlişki

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 30(3), 152-159., vol.30, no.3, pp.152-159, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Breast Cancer Perception Scale: Psychometric Development Study

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.17, no.2, pp.95-102, 2021 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Stomalı hastaların yaşadıkları cinsel sorunlar: Sistematik çalışma

Androloji Bülteni, vol.23, no.3, pp.170-178, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Hemodiyaliz Hastalarında Görülen Semptom Kümelerinin Cinsel İşlev ile İlişkisi

Nefroloji Hemşireliği Dergisi, vol.15, no.2, pp.91-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler

Akdeniz Tıp Dergisi, vol.6, no.2, pp.241-248, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Retrospective Analysis of Pesticide Poisoning in Rural Area

Eastern Journal of Medicine, vol.24, no.3, pp.289-298, 2019 (Scopus)

Analgesic usage behaviours of patients with migraine

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.3, pp.1778-1788, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Guillain Barre Sendromlu Hastanın Yönetiminde Hemşirenin Rolü: Olgu Sunumu

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.13, no.4, pp.174-178, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Migren yönetiminde hemşirenin rolü.

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, no.12, pp.30-31, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Diyabet hastalarında uygun ayakkabı kullanımının değerlendirilmesi.

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forum, vol.6, no.1, pp.29-3, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Web Of Science’de Yayınlanan Türkiye’de Yapılan Basınç Yaralanmaları Çalışmalarının Bibliometrik Analizi

2. ULUSLARARASI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH RESEARCH, İstanbul, Turkey, 12 - 15 October 2022, pp.198-202

Aromaterapinin Hemodiyaliz Hastalarının Yaşadığı Kaşıntıyı Azaltmada Etkisi: Sistematik Derleme

IV. International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.295

BİR İLÇE DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERDE DİYABET RİSKİNİN BELİRLENMESİ

III. International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.134

SPİNAL KORD YARALANMASI OLAN KADINLARDA CİNSEL DOYUM VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2. Uluslararasu sağlık bilimleri kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.366-373

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Tiksinti Duyarlılıkları ile Bakım Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, no.1, pp.348-352

NURSES' KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON PRESSURE ULCER PREVENTION

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, Londra, United Kingdom, 01 October 2018, vol.13, no.1, pp.94

Demanslı Hastanın ilaç Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 November 2017, pp.342

Guillain Barre Sendromlu hastanın yönetiminde hemşirenin rolü: Olgu sunumu.,

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013, pp.279

Hemşireler için güvenli transfüzyon el kitabı.

TSK VI. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2012

Mizahın sağlığa etkisi ve hemşirelik uygulamalarında kullanımı. T

TSK. IV. Ulusal/ Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi,, İzmir, Turkey, 2 - 03 November 2009

Diyabet hastalarında uygun ayakkabı kullanımının değerlendirilmesi.

TSK. IV. Ulusal/ Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi,, İzmir, Turkey, 2 - 03 November 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Sexual life in individuals with spinal cord injury and management

in: Cellular, Molecular, Physiological, and Behavioral Aspects of Spinal Cord Injury, Rajkumar Rajendram,Victor R. Preedy and Colin R. Marti, Editor, Academic Press , London, pp.521-530, 2022

Tat ve Koku almanın Değişiminin Yönetimi

in: Onkoloji Hemşireliğinde Semptom Yönetimi, Gamze Temiz Nermin Eroğlu Semiha Akın, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Kitapevi, Ankara, pp.175-192, 2022

Demans ve Hemşirelik Süreci

in: Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci, Dr. Öğr. Üyesi Nermin Eroğlu,Dr. Öğr. Üyesi Gamze Temiz, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.395-415, 2021

Epilepsi ve Hemşirelik Süreci

in: Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci, Dr. Öğr. Üyesi Nermin Eroğlu,Dr. Öğr. Üyesi Gamze Temiz, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.211-233, 2021

Kronik kalp yetersizliği olan hastaların öz yönetimlerini desteklemede hemşirenin rolleri

in: Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetimi ve Hemşirelik, Hacıhasanoğlu Aşılar R, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.51-59, 2019

Interdisiplinary approach to drug management of patients with dementia

in: The Most Recent Studies in Science and Art, ARAPGİRLİOĞLU H., ATİK A.,HIZIROĞLU S., ELLIOTT R., ATİK, D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.324-337, 2018